وب سرویس داده های قرآنی
مفاهیم اولیه

معرفی REST API

همان طور که شاید تا به حال شنیده باشید API مخفف عبارت Application Programming Interface می‌باشد که به برنامه نویسان امکان رد و بدل کردن اطلاعات مابین پلتفرم های مختلف را از طریق ارسال یک درخواست HTTP(S) ساده و فراخوانی متد های مورد نظر می‌دهد

در واقع REST یک روش ساده و انعطاف پذیری برای استفاده از API است و البته محبوب ترین و پر کاربرد ترین که می‌توان توسط این ساختار از هر کلاینت و پلتفرمی ‌درخواست ساده HTTP(S) را ارسال و پاسخ آن را دریافت نمود.
حال فرض کنید در خواست مورد نظر اطلاعات مربوط به دریافت لیت مراجع تقلبد باشد.
وب سرویس داده های قرآنی بالقرآن ششناسه متقاضی را از طریق پارامتر های ورودی در متد GET یا POST دریافت می‌کند و خروجی را در غالب فرمت های XML و JSON برگشت می‌دهد.
نکته : اگر با JSON آشنائی ندارید می‌توانید با مراجعه به سایت json.org هم از ساختار فرمت آن مطلع شوید و هم درایور مربوط به زبان برنامه نویسی مورد نظر خود را دریافت نمائید.

شروع

برای استفاده از وب سرویس داده های قرآنی باید key را که در هنگام ثبت نام به شما داده میشود به عنوان header درخواست خود وارد کنید

  {
 key:'kshddeiojkdfef-sdadhadwd-5awd4dasd'
  }

Status : کد حاصل از اجرای متد که نشان دهنده اجرای موفق یا ناموفق آن است. در صورتی که مقدار آن 200 باشد به معنای اجرای درست متد است و در غیر اینصورت باید به جدول شماره 1 کدهای برگشتی مراجعه نمائید.
Message : توضیح مربوط به کد می‌باشد.

خطا های احتمالی در هنگام اجرای متد ها

400 پارامترها ناقص هستند
402 عملیات ناموفق بود
404 متدی با این نام پیدا نشده است
405 متد فراخوانی Get یا Post اشتباه است
409 سرور قادر به پاسخگوئی نیست بعدا تلاش کنید

قرآن

گرفتن لیست سوره ها

از ین تابع برای گرفتن لیست سوره های قرآن میتوان استفاده کرد نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/ListSurah

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
surahId int شناسه سوره
sorehName string نام سوره
countAyeh int تعداد آیات سوره
makan string مکی یا مدنی بودن سوره

مثال خروجی

 
  [
    {
      "surahId": 1,
      "sorehName": "الفاتحة",
      "countAyeh": 7,
      "makan": "مکي"
    },
    {
      "surahId": 2,
      "sorehName": "البقرة",
      "countAyeh": 286,
      "makan": "مکي"
    },
     .
     .
     .
  ]

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن آیات به وسیله نام سوره

برای گرفتن متن قرآن مربوط یه سوره نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/QuranFromSurah

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Soreh اجباری String نام سوره
به جای نام سوره شما میتوانید شناسه سوره مورد نظر را وارد کنید
AyehNumber اجباری Int شماره آیه ی مورد نظر
در حالتی فقط یک سوره خاص را میخواهید 1 داده شود و در صورتی که آیه چندم یک سوره را می خواهید شماره آن آیه را وارد کنید
Orthography اختیاری String مود رسم الخط برای متن قرآن
برای گرفتن این آیتم میتوانید به این مراجعه کنید
Translator اختیاری String مود مترجم برای متن قرآن
برای گرفتن این آیتم میتوانید از این تابع مراجعه کنید

مثال ورودی

 
  {
    
    "Soreh":"الفاتحة",
    "AyehNumber":1,
    "Orthography":"رسم الخط",
    "Translator":"احسن الحدیث"
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ayehId int شناسه آیه
surahId int شناسه سوره
sorehName string نام سوره
ayehNumber int شماره آیه
content string متن آیه
translate string تر جمه آیه
با تغییر مود ترجمه میتوانید ترجمه های دیگر را بگیرید

مثال خروجی

 
  {
   "quran": [
    {
      "ayehId": 1,
      "surahId": 1,
      "sorehName": "الفاتحة",
      "ayehNumber": 1,
      "content": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ",
      "translate": "به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.\r\n"
    },
    {
      "ayehId": 2,
      "surahId": 1,
      "sorehName": "الفاتحة",
      "ayehNumber": 2,
      "content": "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ",
      "translate": "ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است."
    },
     .
     .
     .
  }

یادداشت

 • خروجی این تابع به صورت یک صفحه از قرآن است

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن آیات به وسیله شماره صفحه

برای گرفتن متن قرآن مربوط به یک صفحه از قرآن نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/QuranFromPage

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
PageNumber اجباری Int شماره صفحه مورد نظر از قرآن
Orthography اختیاری String مود رسم الخط برای متن قرآن
برای گرفتن این آیتم میتوانید به این مراجعه کنید
Translator اختیاری String مود مترجم برای متن قرآن
برای گرفتن این آیتم میتوانید از این تابع مراجعه کنید

مثال ورودی

 
  {
     
     "PageNumber":1,
     "Orthography":"رسم الخط",
     "Translator":"احسن الحدیث"
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ayehId int شناسه آیه
surahId int شناسه سوره
sorehName string نام سوره
ayehNumber int شماره آیه
content string متن آیه
translate string تر جمه آیه
با تغییر مود ترجمه میتوانید ترجمه های دیگر را بگیرید

مثال خروجی

 
  {
   "quran": [
    {
      "ayehId": 1,
      "surahId": 1,
      "sorehName": "الفاتحة",
      "ayehNumber": 1,
      "content": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ",
      "translate": "به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.\r\n"
    },
    {
      "ayehId": 2,
      "surahId": 1,
      "sorehName": "الفاتحة",
      "ayehNumber": 2,
      "content": "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ",
      "translate": "ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است."
    },
     .
     .
     .
  }

یادداشت

 • خروجی این تابع به صورت یک صفحه از قرآن است

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن آیات به وسیله شماره جزء

برای گرفتن متن قرآن مربوط به یک جزء از قرآن نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/QuranFromJoze

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Joze اجباری Int شماره جزء مورد نظر از قرآن
Orthography اختیاری String مود رسم الخط برای متن قرآن
برای گرفتن این آیتم میتوانید به این مراجعه کنید
Translator اختیاری String مود مترجم برای متن قرآن
برای گرفتن این آیتم میتوانید از این تابع مراجعه کنید

مثال ورودی

 
  {
    
    "Joze":10,
    "Orthography":"رسم الخط",
    "Translator":"احسن الحدیث"
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ayehId int شناسه آیه
surahId int شناسه سوره
sorehName string نام سوره
ayehNumber int شماره آیه
content string متن آیه
translate string تر جمه آیه
با تغییر مود ترجمه میتوانید ترجمه های دیگر را بگیرید

مثال خروجی

 
  {
    "quran": [
      {
        "ayehId": 1,
        "surahId": 1,
        "sorehName": "الفاتحة",
        "ayehNumber": 1,
        "content": "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ",
        "translate": "به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.\r\n"
      },
      {
        "ayehId": 2,
        "surahId": 1,
        "sorehName": "الفاتحة",
        "ayehNumber": 2,
        "content": "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ",
        "translate": "ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است."
      },
       .
       .
       .
  }

یادداشت

 • .خروجی این تابع یک جزء از قرآن است

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن لیست قاری های قرآن

برای گرفتن قاری های قرآن نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/ListReciter

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
reciterId int شناسه قاری
name string نام قاری

مثال خروجی

 
  [
    {
      "reciterId": 1,
      "name": "پرهیزگار-ترتیل"
    },
    {
      "reciterId": 2,
      "name": "عبدالباسط-ترتیل"
    },
     .
     .
     .
  ]

یادداشت

 • خروجی این تابع لیست قاری های قرآن می باشد.

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن لیست مترجم های قرآن

برای گرفتن مترجم های قرآن نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/ListTranslator

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
mode int شناسه مترجم
name string نام مترجم
culture string زبانی که قرآن به آن ترجمه شده است

مثال خروجی

 
  [
    {
     "mode": 1,
     "name": "احسن الحدیث",
     "culture": "fa-IR"
    },
    {
     "mode": 2,
     "name": "فولادوند",
     "culture": "fa-IR"
    },
     .
     .
     .
  ]

یادداشت

 • خروجی این تابع لیست مترجم ها می باشد.

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن لیست رسم الخط

برای گرفتن رسم الخط قرآن نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/ListOrthography

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
orthoGraphyId int شناسه رسم الخط
name string نام رسم الخط

مثال خروجی

 
  [
    {
      "orthoGraphyId": 1,
      "name": "رسم الخط"
    },
    {
      "orthoGraphyId": 2,
      "name": "رسم الاملا"
    },
    {
      "orthoGraphyId": 3,
      "name": "فونوتیک"
    },
     .
     .
     .
  ]

یادداشت

 • خروجی این تابع لیست رسم الخط های قرآن می باشد.

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

تفاسیر

گرفتن لیست کتاب های تفسیر

از این تابع برای گرفتن لیست کتاب های تفسیر استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Tafasir/ListTafasirBooks

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
bookId Int شناسه کتاب تفسیر
bookName String نام کتاب تفسیر

مثال خروجی

 
  [
    {
      "bookId": 11,
      "bookName": "البرهان فى تفسير القرآن"
    },
    {
      "bookId": 12,
      "bookName": "ترجمه البرهان فى تفسير القرآن"
    },...
  ]

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن تفسیر مربوط به یک آیه

از این تابع برای گرفتن تفسیر آیه استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Tafasir/TafsirAyeh

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
AyehId اجباری Int شناسه آیه مورد نظر
ModerTafsirBook اجباری Int شناسه کتاب مورد نظر

مثال ورودی

 
  {
    
    "AyehId":22,
    "ModerTafsirBook":11
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
tafsir String متن تفسیر آیه

مثال خروجی

 
  {
    "tafsir": "336/- قال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): «و إذا لقى هؤلاء الناكثون البيعة، المواطئون على مخالفة علي (عليه السلام) و دفع الأمر عنه الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا كإيمانكم، إذا لقوا سلمان و المقداد و أبا ذر و ع",...
  }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

روایات

گرفتن لیست کتاب های روایت

از این تابع برای گرفتن لیست کتاب های روایت استفاده می شود نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/quran/ListSurah

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
bookId int شناسه کتاب
bookName string نام کتاب

مثال خروجی

 
  [
     {
      "bookId": 21,
      "bookName": "ترجمه تفسیر المیزان"
    },
    {
      "bookId": 22,
      "bookName": "تفسیر نمونه"
    },
     .
     .
     .
  ]

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن روایت مربوط به یک آیه با توجه به کتاب روایت

از این تابع برای گرفتن روایت مربوط به هر آیه استفاده کرد نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Revayat/RevayatAyeh

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
AyehId اجباری Int شناسه آیه مورد نظر که می خواهیم تفسیر مبروط به آن را بگیریم
ModerRevayatBook اجباری Int شناسه کتاب مورد نظر

مثال ورودی

 
  {
     
    "AyehId":25,
    "ModerRevayatBook":22
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
revayat string نام تفسیر

مثال خروجی

 
  {
    "revayat": "[سوره البقرة (2): آيات 17 تا 20]
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18)" }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن عناوین روایت موضوعی

از این تابع برای گرفتن عناوین روایت موضوعی استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Revayat/GetRevayatMozoeeTitles

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
revayat string نام تفسیر

مثال خروجی

 
  {
    "revayatMozoeeTitles": [
      {
        "groupId": 1,
        "title": "چهل حدیث درباره امیرالمومنین(ع)"
      },
      {
        "groupId": 2,
        "title": "چهل حدیث درباره امام حسین(ع)"
      },...
   }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن روایت موضوعی

از این تابع برای گرفتن متن روایت موضوعی استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Revayat/GetRevayatMozoeeTitles

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
GroupId اجباری Int شناسه عنوان روایت موضوعی

مثال ورودی

 
  {
    
    "GroupId":1
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه سطر متن روایت
groupId Int شناسه هر عنوان از روایت موضوعی
title String نام هر عنوان از روایت موضوعی
content String متن هر عنوان از روایت موضوعی

مثال خروجی

 
  {
    "revayatMozoeeContent": [
    {
      "id": 9,
      "groupId": 1,
      "title": "چهل حدیث درباره امیرالمومنین(ع)",
      "content": "٩ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی\u200cالله علیه و آله و سلم»:اَلّلهمَّ أَئْتِنی بِأحَبِّ خَلقِکَ اِلَیکَ یأکُلُ مَعی هذاَالطَّیرَ. فَجاءَ عَلٌّی(ع) فَأَکَلَ مَعَه.(پرنده\u200cای بریان در محضر پیغمبر اکرم صلی\u200cالله علیه و آله بود. حضرت عرض کرد) بارالها! محبوب\u200cترین خلق خود را برسان تا با من هم\u200cخوراک این پرنده شود. در این هنگام علی علیه\u200cالسلام رسید و از آن پرنده تناول نمود. (این حدیث مشهور بنام «حدیثُ\u200cالطَّیر» معروف است.) (سنن ترمذی، ج ٥، ص ٦٣٦ ـ مستدرك حاكم، ج ٣، ص ١٣٠ـ١٣٢)"
    },
    {
      "id": 26,
      "groupId": 1,
      "title": "چهل حدیث درباره امیرالمومنین(ع)",
      "content": "٢٦ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی\u200cالله علیه و آله و سلم»:حُبُّ عَلّیِ بنِ ابی\u200cطالبٍ یأکُلُ اُلذّنوبَ کما تَأکُلُ النارُ الحَطَبَ.محبت و دوستی علی بن ابی\u200cطالب (آنچنان) گناهان را نابود می\u200cکند همانند آتش که (با حرص و وَلَع) هیزم را می\u200cخورد و نابود می\u200cنماید. (کنزالعمال، ج ١١، ص ٦٢١ ـ\u200c الفردوس، ج ٢، ص ١٤٢ ـ\u200c الریاض النضره، ج ٣، ص ١٩٠)"
    },...
  ]}

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن عناوین پر بازدید روایت موضوعی

از این تابع برای گرفتن عناوین پر بازدید روایت موضوعی استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Revayat/GetRevayatMozoeeMostViewd

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه سطر متن روایت
groupId Int شناسه هر عنوان از روایت موضوعی
title String نام هر عنوان از روایت موضوعی
content String متن هر عنوان از روایت موضوعی

مثال خروجی

 
  {
    "revayatMozoeeContent": [
    {
      "id": 9,
      "groupId": 1,
      "title": "چهل حدیث درباره امیرالمومنین(ع)",
      "content": "٩ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی\u200cالله علیه و آله و سلم»:اَلّلهمَّ أَئْتِنی بِأحَبِّ خَلقِکَ اِلَیکَ یأکُلُ مَعی هذاَالطَّیرَ. فَجاءَ عَلٌّی(ع) فَأَکَلَ مَعَه.(پرنده\u200cای بریان در محضر پیغمبر اکرم صلی\u200cالله علیه و آله بود. حضرت عرض کرد) بارالها! محبوب\u200cترین خلق خود را برسان تا با من هم\u200cخوراک این پرنده شود. در این هنگام علی علیه\u200cالسلام رسید و از آن پرنده تناول نمود. (این حدیث مشهور بنام «حدیثُ\u200cالطَّیر» معروف است.) (سنن ترمذی، ج ٥، ص ٦٣٦ ـ مستدرك حاكم، ج ٣، ص ١٣٠ـ١٣٢)"
    },
    {
      "id": 26,
      "groupId": 1,
      "title": "چهل حدیث درباره امیرالمومنین(ع)",
      "content": "٢٦ـ «پیامبرگرامی اسلام صلی\u200cالله علیه و آله و سلم»:حُبُّ عَلّیِ بنِ ابی\u200cطالبٍ یأکُلُ اُلذّنوبَ کما تَأکُلُ النارُ الحَطَبَ.محبت و دوستی علی بن ابی\u200cطالب (آنچنان) گناهان را نابود می\u200cکند همانند آتش که (با حرص و وَلَع) هیزم را می\u200cخورد و نابود می\u200cنماید. (کنزالعمال، ج ١١، ص ٦٢١ ـ\u200c الفردوس، ج ٢، ص ١٤٢ ـ\u200c الریاض النضره، ج ٣، ص ١٩٠)"
    },...
  ]}

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن مشاوره روایی

از این تابع برای جستجو در بین عناوین مختلف مشاوره روایی استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Revayat/SearchInMoshavereRevaee

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Title اجباری String عنوانی که میخواهیم در مورد آن مشاور بگیریم

مثال ورودی

 
  { 
    "Title":"گناه"
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه سطر متن روایت
title1 String عنوان سطح اول
title2 String عنوان سطح دوم
title3 String عنوان سطح سوم

مثال خروجی

 
  {
    "moshavereRevaeeTitles": [
      {
        "id": 2,
        "title1": "گناه",
        "title2": "پاک کننده های گناهان",
        "title3": "کیفر دنیوی"
      },
      {
        "id": 11,
        "title1": "دست دادن",
        "title2": "نقش دست دادن در ریزش گناهان",
        "title3": " "
      },...
    ]}

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن مشاوره روایی

از این تابع برای گرفتن متن عنوان جستجو شده در مشاوره روایی استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Revayat/GetMoshavereRevaeeContent

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Title اجباری Int شناسه عنوان مشاوره روایی

مثال ورودی

 
  {
    
    "RevayatId":"گناه"
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه سطر متن روایت
title1 String عنوان سطح اول
title2 String عنوان سطح دوم
title3 String عنوان سطح سوم
content String متن مشاوره روایی
tarjomeh String ترجمه مشاوره روایی

مثال خروجی

 
  {
    "moshavereRevaeeContent": [
      {
        "id": 2,
        "title1": "گناه",
        "title2": "پاک کننده های گناهان",
        "title3": "کیفر دنیوی",
        "content": " الإمامُ الرِّضا علیه السلام - فی قولِهِ تعالى : فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ -: إنّ مَنِ اعتَقَدَ الحقَّ ثمّ أذنَبَ ولَم یَتُبْ فی الدنیا عُذِّبَ علَیهِ فی البَرزَخِ ویَخرُجُ یومَ القِیامَةِ ولَیسَ لَهُ ذنبٌ یُسأَلُ عَنهُ.",
        "tarjomeh": " امام رضا علیه السلام - درباره آیه «و در آن روز از گناه هیچ جنّى و آدمى نپرسند»- فرمود:کسى که به حق اعتقاد داشته باشد و گناه کند و بى توبه از دنیا رود، در برزخ به سبب آن گناه عذاب بیند و روز قیامت در حالى بیرون آید که گناهى ندارد تا از آن بازخواست شود."
      }
    ]
  }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

عناوین پربازدید مشاوره روایی

از این تابع برای گرفتن عناوین پربازدید مشاوره روایی استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Revayat/GetMoshavereRevaeeMostViewd

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه سطر متن روایت
title1 String عنوان سطح اول
title2 String عنوان سطح دوم
title3 String عنوان سطح سوم

مثال خروجی

 
  {
    "moshavereRevaeeContent": [
      {
        "id": 2,
        "title1": "گناه",
        "title2": "پاک کننده های گناهان",
        "title3": "کیفر دنیوی"
      }
    ]
  }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

ادعیه

گرفتن عناوین اصلی ادعیه

از این متد برای گرفتن لیست عناوین اصلی دعا اسفاده میشود نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Doa/ListMafatih

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
parentId int شناسه عنوان اصلی دعا
parentName string نام عنوان اصلی

مثال خروجی

 
  {
    "mafatihList": [
      {
        "parentId": 1,
        "parentName": "زیارات"
      },
      {
        "parentId": 2,
        "parentName": "ادعیه"
      },
      {
        "parentId": 3,
        "parentName": "مناجات خمس عشر"
      }
      .
      .
      .
    ]
  }

یادداشت

 • این عناوین خود دارای زیر عناوین دیگری است

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

لیست دعاهای زیر مجموعه ادعیه اصلی

ازین تابع برای گرفتن زیر عنوان های عنوان اصلی ادعیه استفاده میشود
این تابع به صورت post استفاده میشود

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Doa/ListDoa

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
MafatihID اجباری int شناسه عنوان اصلی ادعیه

مثال ورودی

 
  {
    "MafatihID":1
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
parentId int شناسه عنوان اصلی
parentName String نام عنوان اصلی
doaId int شناسه دعا
doaName String نام دعا

مثال خروجی

 
  {
    "doaList": [
      {
        "parentId": 1,
        "parentName": "زیارات",
        "doaId": 100004,
        "doaName": "زیارت عاشورا"
      },
      {
        "parentId": 1,
        "parentName": "زیارات",
        "doaId": 100012,
        "doaName": "زیارت اربعین"
      },
       .
       .
       .
    ]
  }

یادداشت

 • در صورت عدم ارسال پارامتر Sender پیامک با ارسال کننده پیش فرض (حساب کاربری) ارسال خواهد شد

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن ادعیه با بیشترین بازدید

از این تابع برای گرفتن لیست ادعیه پر بازدید استفاده میشود
این تابع به صورت post اجرا میشود.

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Doa/GetDoaMostViewd

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
parentId int شناسه عنوان اصلی
parentName String نام عنوان اصلی
doaId int شناسه دعا
doaName String نام دعا

مثال خروجی

 
  {
    "doaList": [
      {
        "parentId": 1,
        "parentName": "زیارات",
        "doaId": 100004,
        "doaName": "زیارت عاشورا"
      },
      {
        "parentId": 1,
        "parentName": "زیارات",
        "doaId": 100012,
        "doaName": "زیارت اربعین"
      },
       .
       .
       .
    ]
  }

یادداشت

 • در صورت عدم ارسال پارامتر Sender پیامک با ارسال کننده پیش فرض (حساب کاربری) ارسال خواهد شد

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن دعا

از این تابع برای گرفتن متن دعا استفاده میشود
از این تابع به صورت post استفاده میشود

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Doa/ContentDoa

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
DoaID اجباری INT شناسه دعای مورد نظر

مثال ورودی

 
  {
     
    "DoaID":100004
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id int شناسه سطر دعا
parentName String نام عنوان اصلی
doaId Int شناسه دعای مورد نظر
doaName String نام دعای اصلی
content String متن دعای مورد نظر در جدول
tarjomeh String ترجمه دعای مورد نظر در جدول

مثال خروجی

 
  {
  "doaList": [
       {
         "id": 2997,
         "parentName": "زیارات",
         "doaId": 100004,
         "doaName": "زیارت عاشورا",
         "content": "این زیارت از امام باقر ع روایت شده است:",
         "tarjomeh": null
       },
       {
         "id": 2998,
         "parentName": "زیارات",
         "doaId": 100004,
         "doaName": "زیارت عاشورا",
         "content": "بسم الله الرحمن الرحیم",
         "tarjomeh": "به نام خداوند بخشنده مهربان"
       },
       {
         "id": 2999,
         "parentName": "زیارات",
         "doaId": 100004,
         "doaName": "زیارت عاشورا",
         "content": "اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا خِیَرَةَ اللَّهِ وَ ابْنَ خِیَرَتِهِ",
         "tarjomeh": "سلام بر تو ای ابا عبداللّه سلام بر تو ای فرزند رسول خدا سلام بر تو ای برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش"
       },
       .
       .
       .
    ]
  }

یادداشت

 • خروجی این تابع به صورت سطر هایی از متن است که با چسباندن به هم متن اصلی را میتوانید تولید کنید

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

نهج البلاغه

توضیحات اولیه

100170 شناسه حكمت ها 100169 شناسه نامه ها 100168 شناسه خطبه ها
نوع تابع post

گرفتن زیر عنوان های نهج البلاغه

از این متد برای گرفتن لیست زیر عنوان های نهج البلاغه استفاده میشود شناسه عنوان های اصلی در بالا آمده است نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/NahjolBalaghe/GetNahjolBalagheSubCategoryTitles

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ParentID اجباری هint شناسه عنوان نهج البلاغه

مثال ورودی

 
  {
    
    "ParentID":100170
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
parentId int شناسه عنوان اصلی دعا
parentName string نام عنوان اصلی
titleId int شناسه زیر عنوان نهج البلاغه
titleName string نام زیر عنوان نهج البلاغه

مثال خروجی

 
  {
    "nahjolBalagheTitles": [
      {
        "parentId": 100170,
        "parentName": "حكمت ها",
        "titleId": 1,
        "titleName": " روش برخورد با فتنه ها"
      },
      {
        "parentId": 100170,
        "parentName": "حكمت ها",
        "titleId": 2,
        "titleName": " شناخت ضدّ ارزش ها"
      },
       .
       .
       .
    ]
  }

یادداشت

 • این عناوین خود دارای زیر عناوین دیگری است

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

جستجو در بین عناوین نهج البلاغه

از این تابع برای ستجو در بین عناوین نهج البلاغه استفاده میشود
این تابع به صورت post استفاده میشود

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/NahjolBalaghe/SerachNahjolBalaghe

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ParentID اجباری int شناسه عنوان نهج البلاغه مثل حکمت و نامه ها و خطبه
TitleName اجباری String عنوانی که مورد جستجو است

مثال ورودی

 
  {
   
    "ParentID":100170,
    "TitleName":"گناه"
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
parentId int شناسه عنوان اصلی دعا
parentName string نام عنوان اصلی
titleId int شناسه زیر عنوان نهج البلاغه
titleName string نام زیر عنوان نهج البلاغه

مثال خروجی

 
  {
    "serachNahjolBalaghe": [
      {
        "parentId": 100170,
        "parentName": "حكمت ها",
        "titleId": 42,
        "titleName": " بيمارى و پاك شدن گناهان "
      },
      {
        "parentId": 100170,
        "parentName": "حكمت ها",
        "titleId": 170,
        "titleName": " ضرورت ترك گناه "
      },
      {
        "parentId": 100170,
        "parentName": "حكمت ها",
        "titleId": 348,
        "titleName": " سخت ترين گناه "
      },
      {
        "parentId": 100170,
        "parentName": "حكمت ها",
        "titleId": 477,
        "titleName": " بزرگ ترين گناه "
      }
    ]
  }

یادداشت

 • در صورت عدم ارسال پارامتر Sender پیامک با ارسال کننده پیش فرض (حساب کاربری) ارسال خواهد شد

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن هر عنوان نهج البلاغه

از این تابع برای گرفتن متن هر عنوان از نهج البلاغه استفاده میشود
این تابع به صورت post اجرا میشود.

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/NahjolBalaghe/GetNahjolbalagheSubCategoryContent

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ParentID اجباری Int شناسه عنوان اصلی نهج البلاغه حکمت خطبه نامه
TitleID اجباری Int شناسه هر عنوان از نهج البلاغه

مثال ورودی

 
  {
    
    "ParentID":100170,
    "TitleID":4
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id int شناسه سطر نهج البلاغه
parentName String نام عنوان اصلی
parentName String نام عنوان اصلی
doaId Int شناسه دعای مورد نظر
doaName String نام دعای اصلی
content String متن دعای مورد نظر در جدول
tarjomeh String ترجمه دعای مورد نظر در جدول

مثال خروجی

 
  {
    "nahjolBalagheContent": [
      {
        "id": 7376,
        "parentId": 100170,
        "parentName": "حكمت ها",
        "titleId": 4,
        "titleName": " ارزش هاى اخلاقى و ضدّ ارزش ها",
        "content": "حكمت 4: ارزش هاى اخلاقى و ضدّ ارزش ها
", "tarjomeh": null }, { "id": 7377, "parentId": 100170, "parentName": "حكمت ها", "titleId": 4, "titleName": " ارزش هاى اخلاقى و ضدّ ارزش ها", "content": " وَ قَالَ ع الْعَجْزُ آفَةٌ وَ الصَّبْرُ شَجَاعَةٌ وَ الزُّهْدُ ثَرْوَةٌ وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ وَ نِعْمَ الْقَرِينُ [الرِّضَا] الرِّضَى
", "tarjomeh": "و درود خدا بر او، فرمود: ناتوانى، آفت و شكيبايى، شجاعت و زهد ثروت و پرهيزكارى سپر نگه دارنده است: و چه همنشين خوبى است راضى بودن و خرسندى.
" } ] }

یادداشت

 • در صورت عدم ارسال پارامتر Sender پیامک با ارسال کننده پیش فرض (حساب کاربری) ارسال خواهد شد

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

احکام

گرفتن لیست مراجع

از این متد برای گرفتن لیست مراجع تقلید استفاده میشود نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Ahkam/ListMaraje

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
marjaId int شناسه مرجع تقلید
marjaName string نام مرجع تقلید

مثال خروجی

 
  {
    "listMaraje": [
      {
        "marjaId": 1,
        "marjaName": "امام خميني"
      },
      {
        "marjaId": 2,
        "marjaName": "استفتائات امام خامنه اي"
      },
      {
        "marjaId": 3,
        "marjaName": "آيت الله العظمي سيستاني"
      },
      {
        "marjaId": 4,
        "marjaName": "آيت الله العظمي علي گلپايگاني"
      }
    ]
  }

یادداشت

 • در صورت عدم ارسال پارامتر Sender پیامک با ارسال کننده پیش فرض (حساب کاربری) ارسال خواهد شد

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن عناوین احکام با بیشترین بازدید

از این تابع برای گرفتن عناوین احکام با بیشترین بازدید استفاده میشود
این تابع به صورت post استفاده میشود

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Ahkam/Ahkam_ListMostViewed

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
rowID int سطر عنوان
marjaId int شناسه مرجع
marjaName string نام مرجع
categoryId int شناسه عنوان
categoryName string نام عنوان
subCategoryId int شناسه زیر عنوان

مثال خروجی

 
  {
    "ahkamFinded": [
      {
        "rowID": 1,
        "marjaId": 1,
        "marjaName": "امام خميني",
        "categoryId": 1,
        "categoryName": "تقليد",
        "subCategoryId": 1
      },
      {
        "rowID": 2,
        "marjaId": 1,
        "marjaName": "امام خميني",
        "categoryId": 1,
        "categoryName": " احكام تقليد",
        "subCategoryId": 2
      },
      {
        "rowID": 1,
        "marjaId": 2,
        "marjaName": "استفتائات امام خامنه اي",
        "categoryId": 1,
        "categoryName": "احکام تقليد",
        "subCategoryId": 1
      },
       .
       .                      
       .
    ]
  }

یادداشت

 • در صورت عدم ارسال پارامتر Sender پیامک با ارسال کننده پیش فرض (حساب کاربری) ارسال خواهد شد

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن عناوین احکام مربوط به هر مرجع

از این تابع برای گرفتن لیست عنوان های احکام مربوط به هر مرجع استفاده میشود
این تابع به صورت post اجرا میشود.

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Ahkam/AhkamTitles

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
MarjaID اجباری INT برای گرفتن این پارامتر به گرفتن عناوین احکام مربوط به هر مرجع مراجعه شود شناسه مرجعی که میخاهید عناوین مربوط به آن گرفتن شود

مثال ورودی

 
  {
    
    "MarjaID":1
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
rowID int سطر عنوان
marjaId int شناسه مرجع
marjaName string نام مرجع
categoryId int شناسه عنوان
categoryName string نام عنوان
subCategoryId int شناسه زیر عنوان

مثال خروجی

 
  {
    "ahkamTitles": [
      {
        "rowID": 1,
        "marjaId": 1,
        "marjaName": "امام خميني",
        "categoryId": 1,
        "categoryName": "تقليد",
        "subCategoryId": 1
      },
      {
        "rowID": 2,
        "marjaId": 1,
        "marjaName": "امام خميني",
        "categoryId": 1,
        "categoryName": " احكام تقليد",
        "subCategoryId": 2
      },
       .
       .
       .
    ]
  }

یادداشت

 • در صورت عدم ارسال پارامتر Sender پیامک با ارسال کننده پیش فرض (حساب کاربری) ارسال خواهد شد

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن حکم هر عنوان از لیست عناوین مربوط به هر مرجع

از این تابع برای گرفتن متن هر حکم از عناوین احکام مربوط به هر مرجع استفاده میشود
از این تابع به صورت post استفاده میشود

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Ahkam/GetAhkamContent

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
MarjaID اجباری INT برای گرفتن این پارامتر به مراجعه شود شناسه مرجعی که میخاهید عناوین مربوط به آن گرفتن شود
CategoryId اجباری INT شناسه دسته بندی هر عنوان از احکام
برای گرفتن این پارامتر به تابع قبل مراجعه کنید
SubCatId اجباری INT شناسه زیر عنوان هر عنوان از احکام
برای گرفتن این پارامتر به تابع بالایی مراجعه شود
RowID اجباری INT سطر هر عنوان از احکام
برای گرفتن این پارامتر به تابع بالایی مراجعه شود

مثال ورودی

 
   {
    
    "MarjaID":1,
    "CategoryId":2,
    "SubCatId":1,
    "RowID":17
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
content String متن حکم مورد نظر در جدول

مثال خروجی

 
  {
  "ahkamContent": [
    {
      "content": "تقليد"
    },
    {
      "content": "احكام تقليد"
    },
    {
      "content": "1 عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روي دليل باشد، ولي در احكام غير ضروري دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد،يا از مجتهد تقليد كند، يعني به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عده ديگر مي گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند آن را بجا آورد. پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند."
    }
     .
     .
     .
  ]
}

یادداشت

 • خروجی این تابع به صورت سطر هایی از متن است که با چسباندن به هم متن اصلی را میتوانید تولید کنید

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

جستجو در بین عناوین احکام

جستجو در بین عناوین احکام
از این تابع به صورت post استفاده میشود

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Ahkam/SearchInAhkamTitles

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Title اختیاری String عنوانی که مورد جستجو است
MarjaId اجباری INT شناسه مرجع تقلید مورد نظر
اگر 0 باشد در بین تمام مراجع جستجو میشود در غیر اینصور شناسه مرجع مورد نظر آورده شود

مثال ورودی

 
  {
    
    "Title":"تقلید",
    "MarjaId":0
  }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
rowID int سطر عنوان
marjaId int شناسه مرجع
marjaName string نام مرجع
categoryId int شناسه عنوان
categoryName string نام عنوان
subCategoryId int شناسه زیر عنوان

مثال خروجی

 
  {
    "ahkamFinded": [
      {
        "rowID": 1,
        "marjaId": 1,
        "marjaName": "امام خميني",
        "categoryId": 1,
        "categoryName": "تقليد",
        "subCategoryId": 1
      },
      {
        "rowID": 2,
        "marjaId": 1,
        "marjaName": "امام خميني",
        "categoryId": 1,
        "categoryName": " احكام تقليد",
        "subCategoryId": 2
      },
       .
       .
       .
    ]
  }

یادداشت

 • بعد از گرفتن آیتم های بالا میتوانید با استفاده از آن متن کامل عناوین جستجو شده را بگیرید

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

اعراب قرآن

گرفتن لیست کتاب های اعراب قرآن

از این تابع برای گرفتن لیست کتاب های اعراب استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Erab/ListErabBooks

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
bookId Int شناسه کتاب اعراب
bookName String نام کتاب اعراب

مثال خروجی

 
  [
    {
      "bookId": 31,
      "bookName": "اعراب القرآن الکریم(دعاس)"
    },
    {
      "bookId": 32,
      "bookName": "اعراب القرآن و بيانه\u200f(محی الدین درویش)"
    },...
  ]

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن اعراب مربوط به یک آیه

از این تابع برای گرفتن اعراب آیه استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Erab/ErabAyeh

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
AyehId اجباری Int شناسه آیه مورد نظر
ModerTafsirBook اجباری Int شناسه کتاب مورد نظر

مثال ورودی

 
   {
    
   "AyehId":22,
   "ModeErabBook":22
   }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
tafsir String متن اعراب آیه

مثال خروجی

 
  {
    "erab": "[سورة البقرة (2): الآيات 14 الى 16]
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ",... }

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه دسته بندی
parentId Int شناسه پدر
bookCount Int تعداد عناوین این دسته
categoryName1 String عنوان دسته بندی

مثال خروجی

 
                {
                 "listBookCategorys": [
                   {
                     "id": 4020,
                     "parentId": 0,
                     "bookCount": 0,
                     "categoryName1": "زبان"
                   },
                   {
                     "id": 4021,
                     "parentId": 4020,
                     "bookCount": 0,
                     "categoryName1": "زبان فارسی"
                   },
                   {
                     "id": 4022,
                     "parentId": 4021,
                     "bookCount": 0,
                     "categoryName1": "ادبیات"
                   },...
                ]}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

کتابخانه

گرفتن لیست دسته بندی های کتاب

از این تابع برای گرفتن لیست دسته بندی های کتاب استفاده کرد
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Books/ListBookCategorys

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int شناسه کتاب
parentId Int شناسه پدر
bookCount Int تعداد کتاب های آن دسته
categoryName1 String نام آن دسته بندی

مثال خروجی

 
                {
                  "listBookCategorys": [
                    {
                      "id": 4020,
                      "parentId": 0,
                      "bookCount": 0,
                      "categoryName1": "زبان"
                    },
                    {
                      "id": 4021,
                      "parentId": 4020,
                      "bookCount": 0,
                      "categoryName1": "زبان فارسی"
                    },
                    {
                      "id": 4022,
                      "parentId": 4021,
                      "bookCount": 0,
                      "categoryName1": "ادبیات"
                    },
                    {
                      "id": 4023,
                      "parentId": 4022,
                      "bookCount": 0,
                      "categoryName1": "غزلیات"
                    },...]
                {}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن لیست کتاب ها براساس جستجو

از این تابع برای گرفتن لیست کتاب ها استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Books/ListBooks

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
BookName اختیاری String نام کتاب
BookWriter اختیاری String نویسنده کتاب
BookDesc اختیاری String توضیحات کتاب
BookSubject اختیاری String عناوین کتاب
BookCategory اختیاری Int شناسه دسته بندی کتاب
Page اجباری Int شماره صفحه به صورت پیش فرض 1 است
PageSize اجباری Int تعداد در صفحه

مثال ورودی

 
                 {
                   
                  "BookName":"",
                  "BookWriter":"",
                  "BookDesc":"",
                  "BookSubject":"",
                  "BookCategory":0,
                  "Page":1,
                  "PageSize":20
                  }
              

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int شناسه کتاب
Image String تصویر
BookName String نام کتاب
Writer String نویسنده

مثال خروجی

 
                {
                  "listBooks": [
                    {
                      "ID": 2025,
                      "Image": "images/BookImage/2025.jpg",
                      "BookName": "معادلات دیفرانسیل 1",
                      "Writer": "حسینی"
                    }
                  ],
                  "allSize": 1
                }
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن مشخصات کتاب

از این تابع برای گرفتن مشخصات یک کتاب استفاده میشود
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Books/GetBookDetails

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
BookID اجباری Int شناسه کتاب

مثال ورودی

 
                 {
                  
                 "BookID":2025
                 }
              

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه سطر متن روایت
bookName String نام کتاب
writer String نویسنده
publisher String ناشر
subject String عناوین کتاب
image String تصویر کتاب
downloadAddress String لیست فایل های کتاب
pageCount INT تعداد صفحات کتاب
description String توضیحات کتاب
category String دسته بندی های کتاب
translator String مترجم کتاب

مثال خروجی

 
              {
                "bookDetails": {
                  "id": 2025,
                  "bookName": "معادلات دیفرانسیل 1",
                  "writer": "حسینی",
                  "publisher": "دودانگه",
                  "subject": "ریاضی,دیفرانسیل,معادلات,معادلات دیفرانسیل",
                  "image": "images/BookImage/2025.jpg",
                  "downloadAddress": "[\r\n {\r\n  \"FileName\": \"1.html\",\r\n  \"FileType\": 3,\r\n  \"Path\": \"wwwroot/lib/BookFiles\\\\2025(1).html\"\r\n },\r\n {\r\n  \"FileName\": \"98-9.pdf\",\r\n  \"FileType\": 1,\r\n  \"Path\": \"wwwroot/lib/BookFiles\\\\2025(2).pdf\"\r\n },\r\n {\r\n  \"FileName\": \"98-11.pdf\",\r\n  \"FileType\": 1,\r\n  \"Path\": \"wwwroot/lib/BookFiles\\\\2025(3).pdf\"\r\n },\r\n {\r\n  \"FileName\": \"New Microsoft Excel Worksheet.xlsx\",\r\n  \"FileType\": 4,\r\n  \"Path\": \"wwwroot/lib/BookFiles\\\\2025(4).xlsx\"\r\n },\r\n {\r\n  \"FileName\": \"New Microsoft Word Document.docx\",\r\n  \"FileType\": 5,\r\n  \"Path\": \"wwwroot/lib/BookFiles\\\\2025(5).docx\"\r\n }\r\n]",
                  "pageCount": 633,
                  "description": "کتاب معادلات دیفرانسیل 1 \r\n",
                  "category": "4027,4028,4029,4031",
                  "translator": "یعقوبی"
                }
              }
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست

درخواست

مثال آورده شود

مداحی

گرفتن لیست دسته بندی های مداحی

برای دریافت لیست دسته بندی مداحی ها ، از این تابع استفاده نمایید .
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Madahi/ListMadahiCategories

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ورودی ندارد

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int شناسه مداحی
parentId Int شناسه پدر
categoryName String نام دسته بندی
madahiCount Int تعداد مداحی های موجود در این دسته
image String آدرس تصویر مداحی

مثال خروجی

 
{
  "listMadahiCategories": [
    {
      "id": 1002,
      "parentId": 1014,
      "categoryName": "محرم",
      "madahiCount": 9,
      "image": "https://dl.karevanelm.ir/Download/Belquran/Madahi/CategoryImage/9257431f5e832-8367-4af8-8caa-5bb0cfdec8ac.svg"
    },
    {
      "id": 1004,
      "parentId": 1014,
      "categoryName": "اربعین",
      "madahiCount": 3,
      "image": "https://dl.karevanelm.ir/Download/Belquran/Madahi/CategoryImage/b0db8103-9398-4c90-bab0-a10a59257ba2.svg"
    },
    {
      "id": 1005,
      "parentId": 1014,
      "categoryName": "فاطمیه",
      "madahiCount": 5,
      "image": "https://dl.karevanelm.ir/Download/Belquran/Madahi/CategoryImage/628b85b7-df06-4bc5-bccf-8df6c2bc5397.svg"
    },
.
.
.
  ]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن لیست مداحی ها به همراه جستجو

برای دریافت لیست مداحی ها ، با امکانات جستجو بر اساس نام مداحی ، خواننده ، توضیحات ، موضوع و هم چنین جستجو در یک دسته بندی خاص به همراه صفحه بندی ، از این تابع استفاده نمایید
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Madahi/ListMadahi

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
MadahiName اختیاری String نام مداحی
Singer اختیاری String نام خواننده
MadahiDesc اختیاری String توضیحات
MadahiSubject اختیاری String موضوع مداحی
MadahiCategory اختیاری int شناسه دسته بندی مداحی
Page اجباری int صفحه شروع نمایش
PageSize اجباری int تعداد آیتم های هر صفحه

مثال ورودی

 
{
	"MadahiName":"",
	"Singer":"",
	"MadahiDesc":"",
	"MadahiSubject":"",
	"MadahiCategory":1013,
	"Page":1,
	"PageSize":10
}
              

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int شناسه مداحی
Image String تصویر
MadahiName String نام مداحی
Singer String نام خواننده
Description String توضیحات

مثال خروجی

 
{
  "listMadahi": [
    {
      "ID": 1053,
      "Image": "https://dl.karevanelm.ir/Download/Belquran/Madahi/MadahiImage/69676Background.jpg",
      "MadahiName": "مادر غمخوار",
      "Singer": "محمود کریمی",
      "Description": "مداحی در روز عاشورا سال 97"
    },
    {
      "ID": 1058,
      "Image": "https://dl.karevanelm.ir/Download/Belquran/Madahi/MadahiImage/69676Background.jpg",
      "MadahiName": "کربلا کربلا",
      "Singer": "میثم مطیعی",
      "Description": "مداحی در روز عاشورا سال 97"
    }
  ],
  "allSize": 2
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 لیست مداحی با این پارامترهای جستجو ، وجود نداشت

درخواست

مثال آورده شود

دریافت مشخصات مداحی

برای دریافت مشخصات یک مداحی ، از این تابع استفاده نمایید
نوع تابع post

ساختار URL

https://testdata.belquran.com/fa-ir/api/v1/Madahi/GetMadahiDetails

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
MadahiID اجباری Int شناسه مداحی

مثال ورودی

 
{
  "MadahiID":1053
}
              

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
id Int شناسه مداحی
madahiName String نام مداحی
singer String خواننده
image String تصویر مداحی
subject String موضوع
description String توضیحات
downloadAddress String فایل مداحی
size int حجم فایل به مگابایت
time int مدت زمان مداحی به دقیقه
category String لیست دسته بندی های مداحی

مثال خروجی

 
{
  "madahiDetails": {
    "id": 1053,
    "madahiName": "مادر غمخوار",
    "singer": محمود کریمی,
    "image": "https://dl.karevanelm.ir/Download/Belquran/Madahi/MadahiImage/69676Background.jpg",
    "subject": "محرم",
    "description": "مداحی در روز عاشورا سال 97",
    "downloadAddress": "[\r\n {\r\n  \"FileName\": null,\r\n  \"FileType\": 8,\r\n  \"Path\": \"https://dl.karevanelm.ir/Download/Belquran/Madahi/Files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%BA%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1--84028.mp3\"\r\n }\r\n]",
    "size": 1074,
    "time": 17,
    "category": "1010,2009,1013,1005"
  }
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 مداحی با این شناسه وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

TreeView_StepOne

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/TreeView/StepOne

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Mode اجباری Int توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int توضیحات
Title String عنوان
CheckList Int توضیحات
SubCount Int تعداد زیر دسته

مثال خروجی

 
{
  [
    {
      "ID": 1,
      "Title": "اشتقاق",
      "CheckList": "0",
      "SubCount": 5
    },
    {
      "ID": 9,
      "Title": "صرف",
      "CheckList": "0",
      "SubCount": 5
    },
    {
      "ID": 60,
      "Title": "نحو",
      "CheckList": "0",
      "SubCount": 3
    },
.
.
.
  ]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

GetTreeVeiw_WithoutIDKAlamat

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/TreeView/GetTreeVeiw_WithoutIDKAlamat

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Mode اجباری Int توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int توضیحات
Title String عنوان
CountAll Int توضیحات
CountAyeh Int توضیحات
CountSooreh Int توضیحات
CountJomleh Int توضیحات
State Int توضیحات

مثال خروجی

 
{
   [
    {
 "ID": "10046",
 "Title": "أبب",
 "CountAll": 1,
 "CountAyeh": 1,
 "CountSooreh": 1,
 "CountJomleh": 0,
 "State": 1
    },
    {
 "ID": "10054",
 "Title": "أبد",
 "CountAll": 28,
 "CountAyeh": 28,
 "CountSooreh": 15,
 "CountJomleh": 0,
 "State": 1
    },
    {
 "ID": "10103",
 "Title": "أبق",
 "CountAll": 1,
 "CountAyeh": 1,
 "CountSooreh": 1,
 "CountJomleh": 0,
 "State": 1
    },
.
.
.
  ]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

FilterID_Treeview

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/TreeView/FilterID_Treeview

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
StringID اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int توضیحات
Title String عنوان
CheckList Int توضیحات
SubCount Int تعداد زیر دسته

مثال خروجی

 
{
  [
    {
 "ID": "2",
 "Title": "ریشه",
 "CheckList": 2,
 "SubCount": 222
},
    {
 "ID": "3",
 "Title": "دسته کلمات",
 "CheckList": 2,
 "SubCount": 343
},{
 "ID": "4",
 "Title": "کلمه",
 "CheckList": 0,
 "SubCount": 2
},
.
.
.
  ]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

FilterID_TreeviewClicklable

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/TreeView/FilterID_TreeviewClicklable

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
IdKalamat اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int توضیحات
Title String عنوان
CountAll Int توضیحات
CountAyeh Int توضیحات
CountSooreh Int توضیحات
CountJomleh Int توضیحات

مثال خروجی

 
{
   [
   {
 "ID": "10139",
 "Title": "أبو",
 "CountAll": 1,
 "CountAyeh": 1,
 "CountSooreh": 1,
 "CountJomleh": 0
},
   {
 "ID": "10295",
 "Title": "أتی",
 "CountAll": 2,
 "CountAyeh": 2,
 "CountSooreh": 2,
 "CountJomleh": 0
},
    {
 "ID": "10415",
 "Title": "أجر",
 "CountAll": 2,
 "CountAyeh": 2,
 "CountSooreh": 2,
 "CountJomleh": 0
},
.
.
.
  ]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

GetQuranNormal

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/GetQuran/GetQuranNormal

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeParagraph اجباری Int مود پاراگراف
ModeRasmAlKhat اجباری Int مود رسم الخط
StrIdKalamat اجباری String ای دی کلمات
IsReturnHTML اجباری Int خروجی اچ تی امل دارد ؟

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات
item2 String توضیحات
item3 String توضیحات

مثال خروجی

 
{
  {(

وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ(البقرة: 95)

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلاً(النساء: 57)

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلاً(النساء: 122)

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَ کانَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً(النساء: 169)

قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ(المائدة: 24)

قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(المائدة: 119)

خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(التوبة: 22)

فَإِنْ رَجَعَکَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوکَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّکُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ(التوبة: 83)

وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُم کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ(التوبة: 84)

وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(التوبة: 100)

لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ(التوبة: 108)

ماکِثِينَ فِيهِ أَبَداً (الکهف: 3)

إِنَّهُم إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْکُمْ يَرْجُمُوکُمْ أَوْ يُعِيدُوکُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (الکهف: 20)

وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً (الکهف: 35)

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (الکهف: 57)

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمْ الْفاسِقُونَ(النور: 4)

يَعِظُکُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(النور: 17)

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکى مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لکِنَّ اللَّهَ يُزَکِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(النور: 21)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَکُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لکِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِکُمْ کانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْکُمْ وَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً(الاحزاب: 53)

خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً(الاحزاب: 65)

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذلِکَ فِي قُلُوبِکُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً(الفتح: 12)

أ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمْ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُمْ وَ لا نُطِيعُ فِيکُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّکُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُم لَکاذِبُونَ(الحشر: 11)

قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنا بِکُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَکُمْ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ وَ ما أَمْلِکُ لَکَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ رَبَّنا عَلَيْکَ تَوَکَّلْنا وَ إِلَيْکَ أَنَبْنا وَ إِلَيْکَ الْمَصِيرُ(الممتحنة: 4)

وَ لا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ(الجمعة: 7)

يَوْمَ يَجْمَعُکُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِکَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(التغابن: 9)

رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْکُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً(الطلاق: 11)

إِلَّا بَلاغاً مِنْ اللَّهِ وَ رِسالاتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (الجن: 23)

جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ(البینة: 8)

, 102;102,1257;1257,1318;1318,1319;1319,1335;1335,1343;1343,2143;2143,2160;2160,2175;2175,2197;2197,2795;2795,2808;2808,2812;2812,3586;3586,3598;3598,4595;4595,5137;5137,5154;5154,5184;5184,5208;5208,5228;5228,5470;5470,550;550,6138;6138,615;615,662;662,693;693,788;788,, 28,28,15)} }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

GetQuranAtfi

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/GetQuran/GetQuranAtfi

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeParagraph اجباری Int مود پاراگراف
ModeRasmAlKhat اجباری Int مود رسم الخط
ModeLimit اجباری Int مود رسم الخط
StrIdKalamatFirst اجباری String ای دی کلمات
StrIdKalamatEnd اجباری String ای دی کلمات
Plus1 اجباری Int مود رسم الخط
Plus2 اجباری Int مود رسم الخط
ModeTartib اجباری Int مود رسم الخط
IsReturnHTML اجباری Int خروجی اچ تی امل دارد ؟

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات
item2 String توضیحات
item3 String توضیحات
item4 String توضیحات
item5 String توضیحات

مثال خروجی

 
{
  {(

وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (البقرة: 95)

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ

," 102;102,1257;1257,1318;1318,1319;1319,1335;1335,1343;1343,2143;2143,2160;2160,2175;2175,2197;2197,2795;2795,2808;2808,2812;2812,3586;3586,3598;3598 ,4595;4595,5137;5137,5154;5154,5184;5184 ,5208;5208,5228;5228,5470;5470,550;550,6138;6138,615;615,662;662,693;693,788;788,", "28,28,15","2785;0,2792;1,18094;1,18097;0,20355;1,20358;0,20360;1,20366;1,21763;1, 21766;0,21773;1,26706;1,26722;1,26725;0,26727;1,40364;1,40367;0,40369;1,42363;1,42382;0, 42413;0,42426;1,42905;1,42923;1,42926;0,43147;0,43172;1,75672;1,75679;0,75765;1,75777;0,", "2785;0$102,2792;1$102,18094;1$550,18097;0$550,20355;1$615,20358;0$615,20360;1$615,20366;1$615, 21763;1$662,21766;0$662,21773;1$662,26706;1$788,26722;1$788,26725;0$788,26727;1$788,40364;1$1257, 40367;0$1257,40369;1$1257,42363;1$1318,42382;0$1318,42413;0$1319,42426;1$1319,42905;1$1335,42923;1$1335, 42926;0$1335,43147;0$1343,43172;1$1343,75672;1$2808,75679;0$2808,75765;1$2812,75777;0$2812,75780;1$2812, 75787;1$2812,91653;1$3586,91692;1$3586,91703;0$3586,")} }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

مشخصات کلمات

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/MoshkhasatKalamat/GetMoshkhasatKalamat_2

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
IDKalamat اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
GroupID Int توضیحات
KalamatID String عنوان
NameTable String توضیحات
Value String توضیحات
ValueID Int توضیحات
ParentId Int توضیحات
Kalamat String توضیحات
KalamatT String توضیحات
TaypeID Int توضیحات
NameTableID Int توضیحات

مثال خروجی

 
{
  [
    {
GroupID :1
KalamatID :0
NameTabl:"دسته کلمات"
Value :"سَ"
ValueID :29055
ParentId:3
Kalamat: null
KalamatT:"0"
TaypeID :0
NameTableID:0
    }
.
.
.
  ]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

GetKalamehSplite

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/MoshkhasatKalamat/GetKalamehSplite

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeRasmAlKhat اجباری Int توضیحات
IDKalamat اجباری Int توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
GroupID Int توضیحات
KalamatID String عنوان
NameTable String توضیحات
Value String توضیحات
ValueID Int توضیحات
ParentId Int توضیحات
Kalamat String توضیحات
KalamatT String توضیحات
TaypeID Int توضیحات
NameTableID Int توضیحات

مثال خروجی

 
{
  [
    {
GroupID :1
KalamatID :0
NameTabl:"دسته کلمات"
Value :"سَ"
ValueID :29055
ParentId:3
Kalamat: null
KalamatT:"0"
TaypeID :0
NameTableID:0
    }
.
.
.
  ]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

مشخصات آیه

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/MoshkhasatAyeh/GetHTMLMoshkhasatAyeh

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
StringID اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String متن Html
Item2 Int شناسه آیه
Item3 String نام سوره
Item4 Int شماره آیه

مثال خروجی

 
{
"
(النساء: 57)
کلمات غیر تفکیکی کلمات تفکیکی وزن ریشه نقش
وَ وَ -- -- حرف عطف
الَّذِينَ الَّذِینَ -- -- مبتدا
آمَنُوا آمَنُ أمن اَفعَلَ فعل
آمَنُوا وا -- -- فاعل
وَ وَ -- -- حرف عطف
عَمِلُوا عَمِلُ عمل فَعِلَ فعل
عَمِلُوا وا -- -- فاعل
الصَّالِحاتِ الصَّالِحاتِ صلح فاعِل مفعول به
سَنُدْخِلُهُمْ سَ -- -- حرف استقبال
سَنُدْخِلُهُمْ نُدْخِلُ دخل اَفعَلَ فعل
سَنُدْخِلُهُمْ (نَحنُ) -- -- فاعل
سَنُدْخِلُهُمْ هُمْ -- -- مفعول به
جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جنن فَعلَة مفعول به
تَجْرِي تَجْرِی جری فَعَلَ فعل
مِنْ مِنْ -- -- حرف جر
تَحْتِهَا تَحْتِ تحت فَعل مجرور به حرف جر
تَحْتِهَا ها -- -- مضاف الیه
الْأَنْهارُ الْأَنْهارُ نهر فَعَل فاعل
خالِدِينَ خالِدِینَ خلد فاعِل حال
فِيها فِی -- -- حرف جر
فِيها ها -- -- مجرور به حرف جر
أَبَداً أَبَداً أبد فَعَل مفعول فیه
لَهُمْ لَ -- -- حرف جر
لَهُمْ هُمْ -- -- مجرور به حرف جر
فِيها فِی -- -- حرف جر
فِيها ها -- -- مجرور به حرف جر
أَزْواجٌ أَزْواجٌ زوج فَعل مبتدا
مُطَهَّرَةٌ مُطَهَّرَةٌ طهر مُفَعَّل صفت
وَ وَ -- -- حرف عطف
نُدْخِلُهُمْ نُدْخِلُ دخل اَفعَلَ فعل
نُدْخِلُهُمْ (نَحنُ) -- -- فاعل
نُدْخِلُهُمْ هُمْ -- -- مفعول به
ظِلًّا ظِلًّا ظلل فِعل مفعول به
ظَلِيلاً ظَلِیلاً ظلل فَعیل صفت
",550,"النساء", 57 }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

JaygahIDKalamat

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/Jaygah/JaygahIDKalamat

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Jaygah اجباری String توضیحات
IDKalamat اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات
Item2 String عنوان

مثال خروجی

 
{
 "185,186,358,359,429,430,2233,2234,2482,2483,3619,3620,5498,5499,5748,5749,5886,5887,450,451,945,946,1333,1334,2191,2192,4512,4513,5711,5712,6208,6209,7111,7112,7839,7840,841,842,1270,1271,1290,1291,1840,1841,2302,2303,2907,2908,3460,3461,3520,3521,4982,4983,5544,5545,6311,6312,77486,77487,77530,77531,78285,78286,78783,78784,79223,79224,79604,79605,79672,79673,79695,79696,79889,79890,79907,79908,79975,79976,80266,80267,80515,80516,80597,80598,80609,80610,80827,80828,80907,80908,81250,81251,81782,81783,82601,82602,82731,82732,82754,82755,83194,83195,83258,83259,83314,83315,84522,84523,85379,85380,86245,86246,86881,86882,87010,87011,87070,87071,87483,87484,88358,88359,88566,88567,90087,90088,90146,90147,91095,91096,91922,91923,92726,92727,92936,92937,93577,93578,93827,93828,94428,94429,94655,94656,95092,95093,95135,95136,95748,95749,96169,96170,96382,96383,96431,96432,96639,96640,96693,96694,96960,96961,97207,97208,97441,97442,97470,97471,97508,97509,98088,98089,98129,98130,98420,98421,98504,98505,98520,98521,99112,99113,99955,99956,100703,100704,101525,101526,102016,102017,102238,102239,102804,102805,103034,103035,103625,103626,103903,103904,103925,104778,104779,105453,105454,105496,105497,105925,105926,106112,106113,106970,106971,107270,107271,107289,107290,110790,110791,111749,111750,112022,112023,112465,112466,113412,113413,113500,113501,113863,113864,114106,114107,114160,114161,114181,114182,114662,114663,114756,114757,114776,114777,115004,115005,115155,115156,115182,115183,115375,115376,115401,115402,115632,115633,116426,116427,116627,116628,117490,117491,117844,117845,118926,118927,118983,118984,120647,120648,120705,120706,121403,121404,121539,121540,121737,121738,122104,122105,122192,122193,122399,122400,122626,122627,122690,122691,122705,122706,123025,123026,123099,123100,123566,123567,123654,123655,124037,124038,124104,124105,124332,124333,124373,124374,124383,124384,124587,124588,124596,124597,124798,124799,125152,125153,125575,125576,125896,125897,126067,126068,126237,126238,126286,126287,126723,126724,126740,126741,126937,126938,127169,127170,127215,127216,127422,127423,127429,127430,127573,127574,127662,127663,128059,128060,128683,128684,128849,128850,128859,128860,129101,129102,129161,129162,7267,7268,7411,7412,9045,9046,10649,10650,11363,11364,11400,11401,12660,12661,13423,13424,14357,14358,15137,15138,15186,15187,16665,16666,16731,16732,20047,20048,22022,22023,22661,22662,23911,23912,25146,25147,26010,26011,26279,26280,27131,27132,27316,27317,28043,28044,28238,28239,28282,28283,31220,31221,31694,31695,32185,32186,32429,32430,33576,33577,34182,34183,34209,34210,34473,34474,37368,37369,37403,37404,38925,38926,39835,39836,40107,40108,43235,43236,43320,43321,46010,46011,46051,46052,46151,46152,46196,46197,46762,46763,48716,48717,48758,48759,49525,49526,49553,49554,49694,49695,52440,52441,53118,53119,54251,54252,55265,55266,55515,55516,56765,56766,56786,56787,56869,56870,57152,57153,57871,57872,58059,58060,58918,58919,58979,58980,59554,59555,60311,60312,60527,60528,60568,60569,61051,61052,62097,62098,62141,62142,63672,63673,65337,65338,65373,65374,65420,65421,65864,65865,65955,65956,66452,66453,66594,66595,66948,66949,66963,66964,67055,67056,67424,67425,68041,68042,68574,68575,69832,69833,70066,70067,70660,70661,73510,73511,73522,73523,74207,74208,74540,74541,74662,74663,75031,75032,75190,75191,75722,75723,75911,75912,76808,76809,77083,77084,77820,77821,79019,79020,79110,79111,79386,79387,79759,79760,79854,79855,80403,6455,6456,9383,9384,10366,10367,10616,10617,11691,11692,12292,12293,13275,13276,14058,14059,14255,14256,15448,15449,16283,16284,16416,16417,17933,17934,18668,18669,18772,18773,19025,19026,19080,19081,20009,20010,20258,20259,20325,20326,21069,21070,21109,21110,21237,21238,21279,21280,22142,22143,22632,22633,23584,23585,23627,23628,24008,24009,24897,24898,25946,25947,26412,26413,27077,27078,28001,28002,28340,28341,29099,29100,29213,29214,29271,29272,30066,30067,30411,30412,31295,31296,31584,31585,33216,33217,33268,33269,34521,34522,34953,34954,35066,35067,36275,36276,38878,38879,39129,39130,40835,40836,42180,42181,42227,42228,43022,43023,44321,44322,44375,44376,45197,45198,47092,47093,47778,47779,47973,47974,48027,48028,49607,49608,49739,49740,50265,50266,50310,50311,51286,51287,51583,51584,52220,52221,52285,52286,53426,53427,54452,54453,55313,55314,55980,55981,56005,56006,56066,56067,56086,56087,56396,56397,56407,56408,56504,56505,57918,57919,58635,58636,62310,62311,62517,62518,62669,62670,63364,63365,64041,64042,64500,64501,64913,64914,66314,66315,67733,67734,68000,68001,68875,68876,69439,69440,69740,69741,70084,70085,70377,70378,70767,70768,71438,71439,71664,71665,72497,72498,72912,72913,73367,73368,73734,73735,74324,74325,75491,75492,75670,75671,76287,76288,76546,76547,77115,77116,77449,77450,78163,78164,78641,78642,79008,79009,79326,79327,79540,79541,79770,79771,79899,79900,80123,80124,80220,80221,80435,80436,80509,80510,80585,80586,81037,81038,81143,81144,82020,82021,82583,82584,84452,84453,84735,84736,84884,84885,85409,85410,85560,85561,85847,85848,86473,86474,87375,87376,87727,87728,88538,88539,88718,88719,90340,90341,92952,92953,93176,93177,93463,93464,94134,94135,94226,94227,94840,94841,94964,94965,95142,95143,95530,95531,95699,95700,96057,96058,96231,96232,96388,96389,96581,96582,96635,96636,96687,96688,96712,96713,96832,96833,97077,97078,97200,97201,97354,97355,98104,98105,98499,98500,98631,98632,98689,98690,99145,99146,100108,100109,100498,100499,101072,101073,101847,101848,102083,102084,102247,102248,102404,102405,102773,102774,102966,102967,103387,103388,103919,103920,104038,104039,104787,104788,104914,104915,105328,105329,105632,105633,105910,105911,106220,106221,106504,106505,106746,106747,106991,106992,107630,107631,107973,107974,109012,109013,109221,109222,109385,109386,110722,110723,111332,111333,112167,112168,112295,112296,112654,112655,112829,112830,113784,113785,113810,113811,113861,113862,113906,113907,113978,113979,114435,114436,114497,114498,114549,114550,114686,114687,114828,114829,114953,114954,115000,115001,115071,115072,115133,115134,115331,115332,115390,115391,115529,115530,115581,115582,117046,117047,117235,117236,118908,118909,119585,119586,119884,119885,120305,120306,120681,120682,120939,120940,121392,121393,121712,121713,121745,121746,121815,121816,122183,122184,122246,122247,62421,62422,63264,63265,63785,63786,65263,65264,65899,65900,66229,66230,66492,66493,66817,66818,66974,66975,67199,67200,67695,67696,67919,67920,68305,68306,69324,69325,69356,69357,69939,69940,70298,70299,70320,70321,70581,70582,70914,70915,71199,71200,71212,71213,71518,71519,72382,72383,73161,73162,73535,73536,74156,74157,74622,74623,74896,74897,75849,75850,76426,76427,76991,76992,77916,77917,78220,78221,78840,78841,79283,79284,79438,79439,79631,79632,79802,79803,79815,79816,79928,79929,80246,80247,80253,80254,80397,80398,80539,80540,80545,80546,80851,80852,80997,80998,81009,81010,81199,81200,81883,81884,81905,81906,82968,82969,83945,83946,84347,84348,85185,85186,85610,85611,86585,86586,87268,87269,87626,87627,87978,87979,88100,88101,89646,89647,90031,90032,90042,90043,90506,90507,91398,91399,92888,92889,93368,93369,93687,93688,94172,94173,94626,94627,94889,94890,94905,94906,95179,95180,95410,95411,95454,95455,96126,96127,96659,96660,96799,96800,97103,97104,97376,97377,97481,97482,98049,98050,98303,98304,98659,98660,98974,98975,99438,99439,100187,100188,100243,100244,100573,100574,100995,100996,101356,101357,101801,101802,102182,102183,102206,102207,102575,102576,102901,102902,103847,103848,104118,104119,104741,104742,105707,105708,105725,105726,106032,106033,106256,106257,106277,106278,106329,106330,106541,106542,106960,106961,107237,107238,107522,107523,107906,107907,108321,108322,109328,109329,109338,109339,110120,110121,111207,111208,111255,111256,111892,111893,112394,112395,112406,112407,112782,112783,113310,113311,113338,113339,113700,113701,113836,113837,113947,113948,114338,114339,114461,114462,114570,114571,114730,114731,114738,114739,114851,114852,114873,114874,114973,114974,114980,114981,115085,115086,115091,115092,115178,115179,115349,115350,115483,115484,115602,115603,116452,116453,85949,85950,86739,86740,87116,87117,88248,88249,88985,88986,89802,89803,91243,91244,91261,91262,92186,92187,92627,92628,93504,93505,94809,94810,94826,94827,95025,95026,95066,95067,95287,95288,95325,95326,96207,96208,96449,96450,96472,96473,96739,96740,96909,96910,96926,96927,97163,97164,97304,97305,97315,97316,97575,97576,98168,98169,98356,98357,98542,98543,99593,99594,100009,100010,100052,100053,100400,100401,101153,101154,101207,101208,101623,101624,101963,101964,102289,102290,103088,103089,103519,103520,103942,103943,103983,103984,104477,104478,105863,105864,105893,105894,106846,106847,106998,106999,107301,107302,107672,107673,108104,108105,108565,108566,110414,110415,110899,110900,111571,111572,111771,111772,111980,111981,112318,112319,112702,112703,112729,112730,112843,112844,112851,112852,113013,113014,113032,113033,113200,113201,113775,113776,114065,114066,114225,114226,114242,114243,114387,114388,114405,114406,114811,114812,115203,115204,115290,115291,115301,115302,115416,115417,115541,115542,115681,115682,116203,116204,116303,116304,116968,116969,117364,117365,118568,118569,119103,119104,120445,120446,120518,120519,121299,121300,121339,121340,121550,121551,121572,121573,121686,121687,121701,121702,121851,121852,122052,122053,122736,122737,123168,123169,123214,123215,123448,123449,123711,123712,123729,123730,123890,123891,124131,124132,124297,124298,124307,124308,124526,124527,124618,124619,124985,124986,125142,125143,125343,125344,125464,125465,125792,125793,126122,126123,126392,126393,126411,126412,126655,126656,127233,127234,127242,127243,127545,127546,127674,127675,127817,127818,127912,127913,128031,128032,128044,128045,128273,128274,128287,128288,128522,128523,128549,128550,128839,128840,128938,128939,129086,129087,121029,121030,121065,121066,121319,121320,121357,121358,121567,121568,121695,121696,121866,121867,122062,122063,122233,122234,122365,122366,122376,122377,122507,122508,122601,122602,122725,122726,123490,123491,123719,123720,124137,124138,124515,124516,124623,124624,124766,124767,125338,125339,125349,125350,125458,125459,125558,125559,125693,125694,125782,125783,126216,126217,126402,126403,126416,126417,126538,126539,126649,126650,126770,126771,126903,126904,127015,127016,127144,127145,127356,127357,127366,127367,127443,127444,127536,127537,127668,127669,128280,128281,128400,128401,129094,129095,129182,129183,129201,129202,129322,129323,129341,129342,13,14,75,76,717,718,1191,1192,1979,1980,2462,2463,3098,3099,3647,3648,3865,3866,4712,4713,6579,6580,7334,7335,9421,9422,23,24,321,322,1211,1212,1238,1239,2349,2350,4039,4040,4549,4550,5044,5045,6253,6254,6796,6797,6836,6837,221,222,1177,1178,1382,1383,2175,2176,2552,2553,3282,3283,3339,3340,3557,3558,4485,4486,4731,4732,8627,8628,10864,10865,9682,9683,10127,10128,10432,10433,10627,10628,10840,10841,11385,11386,11608,11609,12634,12635,13461,13462,13897,13898,14729,14730,15114,15115,16303,16304,17633,17634,17995,17996,18248,18249,20243,20244,21339,21340,21738,21739,22647,22648,23350,23351,23602,23603,25238,25239,26633,26634,28316,28317,28771,28772,29075,29076,30457,30458,30643,30644,31644,31645,31995,31996,32066,32067,33022,33023,33747,33748,34648,34649,35058,35059,35370,35371,36640,36641,36872,36873,37541,37542,37956,37957,38605,38606,38845,38846,39869,39870,40283,40284,40637,40638,40887,40888,41462,41463,42257,42258,43519,43520,44075,44076,45375,45376,45528,45529,46343,46344,46614,46615,47112,47113,47299,47300,47809,47810,47994,47995,48223,48224,48514,48515,49391,49392,49771,49772,50085,50086,50733,50734,52030,52031,53153,53154,54425,54426,54738,54739,55017,55018,56601,56602,56755,56756,58713,58714,58968,58969,59102,59103,59744,59745,60153,60154,60739,60740,61136,61137,61291,61292,61793,61794,62869,62870,63693,63694,64354,64355,64646,64647,65206,65207,65414,65415,65635,65636,65829,65830,66089,66090,66769,66770,12442,12443,14210,14211,14783,14784,15878,15879,16544,16545,16636,16637,17863,17864,17897,17898,19605,19606,20068,20069,20228,20229,20619,20620,21157,21158,21723,21724,25095,25096,26053,26054,26092,26093,27659,27660,28117,28118,29726,29727,30684,30685,31419,31420,31979,31980,33911,33912,34311,34312,34991,34992,35395,35396,35444,35445,36859,36860,38082,38083,39919,39920,41592,41593,42060,42061,42620,42621,42661,42662,44210,44211,44854,44855,46126,46127,46516,46517,46948,46949,47396,47397,48390,48391,48850,48851,50909,50910,51438,51439,51455,51456,52360,52361,52778,52779,54756,54757,54959,54960,55374,55375,55796,55797,56016,56017,56251,56252,56461,56462,56806,56807,57206,57207,57272,57273,57530,57531,58000,58001,58025,58026,59318,59319,60450,60451,60477,60478,60783,60784,60853,60854,61979,61980,62758,62759,62783,62784,63337,63338,63715,63716,64174,64175,64201,64202,64618,64619,64973,64974,65023,65024,65279,65280,65304,65305,65613,65614,65884,65885,66992,66993,67236,67237,67392,67393,67407,67408,67961,67962,68355,68356,68977,68978,68996,68997,70563,70564,70871,70872,70890,70891,71187,71188,72003,72004,72407,72408,72459,72460,72784,72785,73562,73563,73572,73573,74130,74131,74389,74390,74600,74601,13810,13811,13820,13821,15376,15377,15841,15842,16575,16576,17919,17920,18943,18944,21194,21195,22555,22556,23234,23235,26756,26757,28089,28090,28191,28192,30771,30772,31544,31545,33466,33467,33841,33842,34768,34769,36194,36195,36753,36754,36789,36790,37333,37334,37629,37630,37691,37692,38031,38032,38492,38493,39986,39987,40016,40017,41069,41070,42162,42163,43176,43177,44132,44133,44810,44811,45291,45292,45610,45611,46527,46528,46897,46898,48404,48405,49627,49628,49679,49680,50030,50031,50389,50390,50819,50820,50955,50956,51416,51417,54924,54925,55333,55334,55392,55393,55753,55754,56042,56043,56822,56823,56831,56832,56977,56978,57224,57225,57244,57245,57591,57592,58047,58048,58821,58822,59639,59640,59667,59668,61606,61607,61670,61671,62441,62442,62749,62750,62801,62802,63207,63208,63757,63758,64554,64555,64583,64584,64997,64998,66507,66508,67006,67007,67028,67029,67187,67188,67394,67395,67945,67946,68336,68337,68725,68726,68748,68749,68922,68923,69013,69014,70019,70020,70594,70595,71916,71917,72348,72349,72796,72797,73549,73550,73799,73800,74118,74119,74840,74841,75096,75097,75422,75423,75736,75737,75867,75868,76401,76402,77639,77640,78815,78816,78885,78886,79046,79047,79060,79061,79640,79641,79947,79948,80079,80080,80375,80376,80881,80882,81188,81189,82316,82317,82688,82689,66935,66936,67064,67065,67130,67131,67257,67258,67417,67418,67562,67563,68255,68256,68381,68382,68627,68628,68784,68785,69085,69086,69245,69246,69639,69640,70224,70225,70646,70647,70995,70996,71155,71156,71268,71269,71819,71820,72757,72758,73066,73067,73580,73581,73922,73923,74221,74222,74398,74399,74782,74783,75148,75149,75350,75351,77683,77684,77856,77857,78032,78033,78312,78313,78767,78768,78924,78925,79592,79593,79983,79984,80280,80281,80339,80340,80972,80973,81678,81679,82273,82274,82383,82384,83707,83708,84257,84258,85749,85750,86010,86011,86206,86207,86869,86870,87214,87215,87538,87539,87908,87909,88180,88181,89422,89423,89551,89552,90835,90836,91322,91323,91911,91912,92297,92298,92501,92502,92828,92829,93612,93613,94410,94411,95242,95243,95876,95877,96164,96165,96427,96428,96487,96488,96523,96524,96770,96771,97032,97033,97155,97156,97261,97262,97448,97449,97722,97723,98200,98201,98337,98338,99336,99337,99497,99498,99917,99918,101540,101541,101709,101710,102607,102608,103242,103243,103576,103577,105200,105201,105974,105975,106579,106580,107061,107062,107215,107216,108205,108206,108419,108420,109717,109718,109844,109845,110275,110276,110487,110488,111144,111145,111603,111604,111930,111931,112055,112056,112357,112358,112863,112864,113409,113410,113449,113450,113506,113507,113642,113643,114026,114027,114371,114372,114597,114598,114913,114914,115222,115223,115444,115445,115839,115840,117612,117613,118427,118428,119382,119383,121078,121079,121660,121661,122116,122117,122291,122292,122478,122479,122759,122760,122942,122943,123015,123016,124054,124055,124098,124099,124440,124441,124603,124604,125196,125197,125314,125315,125474,125475,125760,125761,126001,126002,126049,126050,126100,126101,126317,126318,126685,126686,126728,126729,126932,126933,127228,127229,127274,127275,127391,127392,127452,127453,127524,127525,127565,127566,128124,128125,128174,128175,128365,128366,128490,128491,128553,128554,128707,128708,128867,128868,129155,129156,129345,129346,75122,75123,76466,76467,76513,76514,77009,77010,77574,77575,78512,78513,78865,78866,79033,79034,79072,79073,79250,79251,79442,79443,79487,79488,79644,79645,79935,79936,80094,80095,80523,80524,80576,80577,80695,80696,80859,80860,80871,80872,81024,81025,81229,81230,81583,81584,82659,82660,82672,82673,82986,82987,83335,83336,83416,83417,83920,83921,84859,84860,85227,85228,86057,86058,86553,86554,87575,87576,89266,89267,90004,90005,90015,90016,90883,90884,90986,90987,93294,93295,94541,94542,95957,95958,96100,96101,96267,96268,96274,96275,96395,96396,96410,96411,96673,96674,96976,96977,97215,97216,97358,97359,97365,97366,97488,97489,98038,98039,98290,98291,98652,98653,99030,99031,99470,99471,99749,99750,100204,100205,100607,100608,100959,100960,101003,101004,101819,101820,101834,101835,102134,102135,103300,103301,103352,103353,103759,103760,104170,104171,105059,105060,105393,105394,105412,105413,105988,105989,106003,106004,106307,106308,106762,106763,106939,106940,107469,107470,107496,107497,108221,108222,109319,109320,109736,109737,111923,111924,112096,112097,112435,112436,112594,112595,114148,114149,114467,114468,114583,114584,114859,114860,114865,114866,114988,114989,115162,115163,115169,115170,115500,115501,115864,115865,116523,116524,117186,117187,118229,118230,118885,118886,119239,119240,119704,119705,120233,120234,120743,120744,120858,120859,121165,121166,122298,122299,122561,122562,122850,122851,123064,123065,123610,123611,124061,124062,124067,124068,124458,124459,124853,124854,125078,125079,125183,125184,125274,125275,125405,125406,125605,125606,125723,125724,125960,125961,126078,126079,126256,126257,126344,126345,126479,126480,126830,126831,126966,126967,127098,127099,127285,127286,127397,127398,127487,127488,127998,127999,128216,128217,128223,128224,128453,128454,128672,128673,128801,128802,128875,128876,129139,129140,59414,59415,59959,59960,60141,60142,61518,61519,61565,61566,61694,61695,61764,61765,62290,62291,62499,62500,62539,62540,63106,63107,63438,63439,64089,64090,64136,64137,64286,64287,66298,66299,66787,66788,66857,66858,66885,66886,67162,67163,67716,67717,68858,68859,69722,69723,69763,69764,70247,70248,70365,70366,70391,70392,70778,70779,71425,71426,71557,71558,73673,73674,73866,73867,75273,75274,77668,77669,78320,78321,78742,78743,78891,78892,79312,79313,79657,79658,79919,79920,79951,79952,80212,80213,80286,80287,80499,80500,80891,80892,81292,81293,81821,81822,82047,82048,82112,82113,84242,84243,84473,84474,85145,85146,86843,86844,88397,88398,88526,88527,88554,88555,89153,89154,89191,89192,89416,89417,90804,90805,91200,91201,91961,91962,92034,92035,92076,92077,92795,92796,95153,95154,95224,95225,95250,95251,95709,95710,96084,96085,96628,96629,96704,96705,96946,96947,97023,97024,97192,97193,97252,97253,97524,97525,97909,97910,97974,97975,98388,98389,99135,99136,99641,99642,99720,99721,99892,99893,100443,100444,100510,100511,100646,100647,101308,101309,101345,101346,102046,102047,102747,102748,102977,102978,103682,103683,104625,104626,104667,104668,104811,104812,105957,105958,106075,106076,106488,106489,106514,106515,106600,106601,106882,106883,107193,107194,107782,107783,108702,108703,108923,108924,109831,109832,110542,110543,110741,110742,111618,111619,111643,111644,112156,112157,112348,112349,112373,112374,112483,112484,112775,112776,112820,112821,112826,112827,113083,113084,113401,113402,113457,113458,114477,114478,115142,115143,115191,115192,115325,115326,115574,115575,115647,115648,116357,116358,117897,117898,118740,118741,119664,119665,119783,119784,121378,121379,121807,121808,121824,121825,122126,122127,122168,122169,123009,123010,123136,123137,123697,123698,124048,124049,124095,124096,124558,124559,124910,124911,125162,125163,125427,125428,125635,125636,125819,125820,125878,125879,126057,126058,126094,126095,126251,126252,126486,126487,126673,126674,127005,127006,127160,127161,127184,127185,127223,127224,127373,127374,127387,127388,127558,127559,127649,127650,127827,127828,127884,127885,128071,128072,128134,128135,128312,128313,128371,128372,128383,128384,128567,128568,128615,128616,128899,128900,128915,128916,129175,129176,129349,129350,520,521,1078,1079,1406,1407,3693,3694,3763,3764,5296,5297,5931,5932,6003,6004,8770,8771,8945,8946,231,232,998,999,1910,1911,2780,2781,3368,3369,3574,3575,5127,5128,5337,5338,6072,6073,261,262,823,824,2286,2287,3969,3970,5567,5568,6350,6351,9312,9313,11475,11476,11989,11990,12397,12398,12852,12853,13755,13756,7001,7257,7258,7464,7465,7934,7935,8092,8093,9360,9361,9735,9736,11436,11437,11826,11827,13006,13007,13720,13721,14989,14990,17334,17335,17965,17966,18492,18493,18993,18994,19982,19983,20466,20467,20719,20720,21095,21096,21249,21250,22589,22590,24541,24542,24946,24947,25181,25182,26705,26706,27333,27334,29340,29341,29599,29600,30147,30148,31899,31900,32721,32722,32981,32982,33304,33305,34196,34197,35310,35311,35992,35993,36590,36591,37107,37108,37356,37357,37575,37576,37756,37757,37889,37890,38018,38019,38548,38549,38900,38901,39101,39102,39378,39379,39785,39786,40553,40554,40973,40974,41406,41407,41966,41967,43609,43610,44354,44355,45176,45177,45970,45971,46570,46571,46864,46865,47527,47528,48280,48281,48696,48697,50287,50288,51253,51254,52084,52085,52259,52260,52462,52463,52941,52942,53089,53090,54481,54482,54669,54670,55292,55293,55421,55422,55717,55718,55873,55874,55968,55969,56102,56103,56300,56301,56491,56492,56686,56687,56971,56972,57027,57028,57474,57475,58874,58875,59170,59171,59538,59539,59800,59801,62271,62272,62473,62474,62723,62724,63184,63185,63413,63414,64893,64894,65087,65088,66274,66275,66607,66608,66898,66899,67049,67050,67365,67366,67433,67434,67709,67710,67908,67909,68905,68906,70181,70182,70407,70408,70509,70510,70953,70954,72229,72230,6374,6375,8701,8702,10220,10221,10391,10392,10683,10684,10905,10906,11106,11107,12308,12309,13201,13202,14100,14101,14285,14286,14645,14646,15427,15428,15756,15757,16001,16002,16256,16257,16793,16794,17147,17148,18149,18150,18696,18697,19505,19506,19714,19715,22701,22702,23069,23070,23533,23534,24297,24298,25485,25486,25728,25729,26864,26865,27149,27150,27853,27854,28027,28028,28251,28252,28572,28573,28825,28826,29019,29020,30369,30370,30609,30610,30978,30979,33544,33545,34057,34058,34724,34725,34845,34846,34931,34932,35514,35515,36330,36331,36958,36959,39566,39567,40143,40144,41211,41212,42540,42541,43349,43350,43808,43809,44966,44967,45323,45324,46217,46218,47761,47762,47935,47936,48466,48467,49715,49716,50433,50434,51723,51724,53432,53433,53686,53687,54270,54271,56200,56201,56569,56570,57135,57136,57383,57384,57632,57633,58202,58203,58461,58462,58675,58676,59942,59943,60378,60379,60703,60704,60943,60944,61732,61733,61897,61898,62976,62977,63648,63649,63810,63811,64317,64318,64530,64531,64686,64687,6952,6953,7043,7044,8079,8080,8120,8121,8513,8514,9661,9662,10214,10215,11189,11190,11813,11814,12048,12049,12819,12820,13695,13696,13858,13859,14882,14883,14970,14971,17402,17403,18503,18504,21760,21761,21812,21813,24641,24642,25421,25422,25772,25773,27621,27622,27780,27781,28787,28788,29669,29670,30860,30861,31812,31813,31893,31894,32674,32675,33087,33088,33732,33733,33759,33760,33966,33967,34044,34045,34634,34635,34682,34683,35286,35287,35667,35668,36608,36609,36669,36670,38374,38375,39588,39589,40319,40320,41424,41425,42513,42514,43533,43534,43864,43865,44738,44739,45725,45726,46384,46385,46635,46636,47275,47276,47363,47364,48430,48431,49096,49097,49127,49128,49419,49420,49904,49905,49957,49958,50097,50098,50989,50990,51025,51026,52704,52705,53617,53618,53890,53891,54633,54634,54994,54995,55025,55026,55665,55666,55859,55860,56319,56320,56588,56589,56655,56656,57016,57017,57457,57458,58217,58218,58434,58435,59367,59368,72334,72335,72532,72533,73101,73102,73272,73273,73528,73529,73960,73961,74174,74175,74348,74349,74706,74707,74804,74805,75066,75067,76777,76778,77997,77998,78337,78338,78897,78898,79528,79529,79576,79577,79911,79912,80027,80028,80257,80258,80412,80413,80725,80726,80769,80770,81047,81048,81307,81308,82065,82066,82234,82235,83546,83547,83780,83781,84020,84021,84929,84930,85356,85357,85592,85593,86255,86256,87408,87409,88882,88883,89165,89166,89378,89379,89768,89769,90067,90068,91561,91562,92345,92346,92569,92570,92758,92759,93025,93026,93224,93225,93865,93866,94073,94074,95006,95007,95270,95271,96027,96028,97186,97187,97330,97331,97385,97386,97610,97611,98319,98320,98602,98603,98675,98676,99415,99416,100271,100272,100429,100430,101510,101511,102585,102586,103000,103001,103190,103191,103871,103872,104824,104825,104954,104955,105349,105350,105488,105489,105601,105602,106375,106376,106727,106728,106786,106787,106896,106897,107260,107261,107407,107408,108022,108023,108135,108136,109169,109170,110445,110446,111264,111265,111949,111950,112474,112475,112541,112542,112760,112761,112880,112881,113068,113069,113930,113931,114449,114450,114611,114612,114748,114749,114892,114893,115065,115066,115262,115263,115466,115467,115639,115640,115778,115779,116020,116021,116376,116377,117513,117514,118755,118756,119444,119445,120408,120409,121113,121114,121416,121417,121587,121588,121669,121670,121727,121728,121801,121802,122212,122213,122407,122408,122902,122903,123000,123001,123256,123257,123366,123367,123674,123675,123747,123748,123868,123869,124088,124089,124152,124153,124377,124378,124550,124551,124591,124592,124657,124658,125033,125034,125209,125210,125252,125253,125328,125329,126061,126062,126161,126162,126324,126325,126366,126367,126446,126447,126491,126492,127043,127044,127332,127333,127468,127469,127714,127715,127792,127793,127834,127835,127880,127881,128140,128141,128252,128253,128376,128377,128418,128419,128689,128690,128769,128770,128816,128817,129032,129033,129239,129240,129355,129356,65231,65232,65665,65666,65797,65798,65997,65998,66954,66955,67171,67172,68016,68017,68207,68208,68440,68441,68761,68762,69052,69053,69198,69199,69606,69607,69710,69711,69901,69902,70048,70049,70800,70801,71535,71536,71860,71861,72042,72043,72856,72857,72949,72950,73502,73503,74086,74087,74426,74427,74529,74530,75548,75549,75694,75695,76375,76376,76619,76620,77513,77514,78459,78460,79208,79209,79295,79296,79427,79428,79749,79750,79824,79825,79962,79963,80203,80204,80495,80496,80656,80657,81467,81468,81657,81658,81853,81854,82619,82620,83235,83236,84297,84298,84510,84511,87032,87033,87206,87207,87497,87498,87687,87688,87950,87951,88339,88340,88560,88561,88665,88666,89526,89527,89922,89923,90584,90585,90779,90780,91298,91299,91777,91778,91938,91939,92062,92063,92263,92264,92925,92926,93670,93671,94450,94451,94687,94688,94867,94868,95109,95110,95638,95639,96072,96073,96140,96141,96308,96309,96378,96379,96439,96440,96508,96509,96563,96564,97013,97014,97095,97096,97141,97142,97514,97515,97752,97753,97928,97929,98382,98383,98867,98868,99530,99531,99867,99868,99974,99975,101110,101111,101324,101325,101754,101755,102033,102034,102264,102265,102445,102446,103444,103445,103659,103660,104090,104091,104591,104592,105944,105945,106243,106244,106463,106464,106611,106612,107160,107161,107568,107569,109428,109429,109879,109880,110225,110226,110586,110587,110757,110758,111083,111084,111438,111439,112034,112035,112276,112277,113350,113351,113416,113417,113463,113464,113588,113589,113745,113746,113795,113796,113847,113848,114352,114353,114534,114535,114838,114839,114944,114945,115012,115013,115097,115098,115148,115149,115320,115321,115562,115563,115595,115596,117125,117126,118067,118068,118371,118372,119636,119637,119817,119818,120067,120068,82940,82941,83393,83394,83847,83848,84802,84803,85281,85282,85310,85311,85638,85639,86091,86092,86131,86132,86928,86929,89206,89207,89297,89298,90432,90433,90911,90912,91498,91499,91972,91973,92020,92021,92906,92907,94528,94529,95198,95199,95941,95942,96090,96091,96133,96134,96248,96249,96547,96548,96555,96556,96666,96667,96791,96792,97126,97127,97225,97226,97504,97505,97675,97676,97686,97687,98057,98058,98466,98467,99098,99099,99828,99829,100974,100975,102496,102497,102858,102859,103304,103305,103824,103825,104148,104149,104992,104993,105111,105112,105373,105374,106017,106018,106530,106531,106768,106769,107245,107246,107885,107886,110626,110627,111656,111657,111706,111707,112117,112118,112137,112138,112265,112266,112605,112606,112817,112818,112912,112913,113126,113127,113138,113139,113344,113345,113709,113710,113840,113841,114455,114456,114473,114474,114578,114579,115230,115231,115507,115508,115610,115611,115939,115940,115973,115974,118319,118320,120837,120838,121154,121155,121195,121196,121204,121205,121464,121465,121619,121620,121786,121787,121965,121966,122310,122311,122321,122322,122414,122415,122447,122448,122668,122669,123343,123344,123812,123813,124075,124076,124079,124080,124168,124169,124344,124345,124475,124476,125178,125179,125290,125291,125501,125502,125735,125736,125741,125742,126071,126072,126083,126084,126266,126267,126359,126360,126481,126482,126582,126583,126853,126854,127116,127117,127402,127403,127582,127583,127842,127843,127966,127967,128209,128210,128232,128233,128332,128333,128456,128457,128677,128678,128880,128881,129018,129019,129119,129120,129278,129279,110,111,1049,1050,1418,1419,2634,2635,5253,5254,5315,5316,6012,6013,6517,6518,8024,8025,8836,8837,1,2,691,692,744,745,981,982,1879,1880,3897,3898,4112,4113,4894,4895,4918,4919,5108,5109,6387,6388,129,130,167,168,1128,1129,2082,2083,2592,2593,2685,2686,4236,4237,4755,4756,4852,4853,6540,6541,8015,8016,10246,10247,10738,10739,10785,10786,11299,11300,9467,9468,9628,9629,10284,10285,11719,11720,12216,12217,13181,13182,13630,13631,14516,14517,15037,15038,16233,16234,17026,17027,17513,17514,18076,18077,18584,18585,19921,19922,20423,20424,20881,20882,21016,21017,21893,21894,22786,22787,24106,24107,24816,24817,25264,25265,25919,25920,26531,26532,27484,27485,27899,27900,27944,27945,28424,28425,28467,28468,28974,28975,29510,29511,31797,31798,32127,32128,32515,32516,33172,33173,34147,34148,35262,35263,36529,36530,37505,37506,37870,37871,38237,38238,38702,38703,38809,38810,39213,39214,39717,39718,41348,41349,41838,41839,42359,42360,43435,43436,44515,44516,45850,45851,45935,45936,46719,46720,47666,47667,48154,48155,48665,48666,51163,51164,51671,51672,52115,52116,52146,52147,52532,52533,52588,52589,53455,53456,53522,53523,54601,54602,55130,55131,55928,55929,56136,56137,56526,56527,56917,56918,57391,57392,57807,57808,58512,58513,59913,59914,60268,60269,61837,61838,61872,61873,62917,62918,64783,64784,64816,64817,65434,65435,66056,66057,66683,66684,66912,66913,67340,67341,67442,67443,67815,67816,68108,68109,68823,68824,69490,69491,69531,69532,69802,69803,12836,12837,13558,13559,13839,13840,15169,15170,17726,17727,20311,20312,21493,21494,21775,21776,22103,22104,23288,23289,23663,23664,23938,23939,24672,24673,25970,25971,26438,26439,27534,27535,29814,29815,31279,31280,31563,31564,32024,32025,32167,32168,32461,32462,33707,33708,34462,34463,35096,35097,38189,38190,38356,38357,38659,38660,40346,40347,41722,41723,42209,42210,42780,42781,42992,42993,44109,44110,44627,44628,45585,45586,45757,45758,46396,46397,47052,47053,47250,47251,48916,48917,49116,49117,49339,49340,49569,49570,49893,49894,50108,50109,50780,50781,51007,51008,51561,51562,51939,51940,52643,52644,52715,52716,53917,53918,55035,55036,56431,56432,56775,56776,56838,56839,57938,57939,58072,58073,59401,59402,60120,60121,60549,60550,61085,61086,61248,61249,61547,61548,62110,62111,62559,62560,62829,62830,63891,63892,64109,64110,65346,65347,65561,65562,66116,66117,66470,66471,66719,66720,67291,67292,67586,67587,68585,68586,69473,69474,70609,70610,71116,71117,71293,71294,71402,71403,72713,72714,73592,73593,73696,73697,74919,74920,75181,75182,75286,75287,75883,75884,77255,77256,77654,77655,77901,77902,78125,78126,78604,78605,78798,78799,78992,78993,79120,79121,79684,79685,80139,80140,80363,80364,80605,80606,80831,80832,80901,80902,80956,80957,80991,80992,81124,81125,82458,82459,82715,82716,82915,82916,83090,83091,84675,84676,85101,85102,85796,85797,10937,10938,11115,11116,11908,11909,12977,12978,13027,13028,14698,14699,15947,15948,17122,17123,17167,17168,17487,17488,18198,18199,18445,18446,19326,19327,19441,19442,19549,19550,20449,20450,20534,20535,20849,20850,21516,21517,23309,23310,24281,24282,24333,24334,25686,25687,27498,27499,27832,27833,28498,28499,28849,28850,29578,29579,29833,29834,29900,29901,30927,30928,32009,32010,32999,33000,34741,34742,34834,34835,34856,34857,38335,38336,38634,38635,39527,39528,40364,40365,40537,40538,40594,40595,41492,41493,41695,41696,42744,42745,42804,42805,43637,43638,43829,43830,44698,44699,45505,45506,45552,45553,45783,45784,47471,47472,47512,47513,48190,48191,48304,48305,48491,48492,50801,50802,52059,52060,52951,52952,53752,53753,53928,53929,55701,55702,55882,55883,56182,56183,56612,56613,57708,57709,58380,58381,59081,59082,59927,59928,60175,60176,60879,60880,62251,62252,63010,63011,63377,63378,64909,64910,65496,65497,65536,65537,66144,66145,66248,66249,67124,67125,67267,67268,67298,67299,67763,67764,68225,68226,68271,68272,68398,68399,68892,68893,69591,69592,70205,70206,70823,70824,70936,70937,72248,72249,72513,72514,72586,72587,73323,73324,70682,70683,71741,71742,71797,71798,72108,72109,72176,72177,72615,72616,73641,73642,74234,74235,74750,74751,74989,74990,75591,75592,76035,76036,76723,76724,77325,77326,77757,77758,78676,78677,78984,78985,79143,79144,80011,80012,80179,80180,80320,80321,80333,80334,80931,80932,81068,81069,81084,81085,81348,81349,81393,81394,81703,81704,81728,81729,81762,81763,82485,82486,82802,82803,83171,83172,84535,84536,84635,84636,85861,85862,86365,86366,87473,87474,87847,87848,88598,88599,89030,89031,89459,89460,89517,89518,89839,89840,90729,90730,91254,91255,92158,92159,92643,92644,92709,92710,93963,93964,94039,94040,94353,94354,95081,95082,95304,95305,95339,95340,95577,95578,95606,95607,95836,95837,96035,96036,96041,96042,96175,96176,96340,96341,96457,96458,96605,96606,96745,96746,96939,96940,97298,97299,97417,97418,97563,97564,97596,97597,98144,98145,98345,98346,98365,98366,100080,100081,101594,101595,101987,101988,102350,102351,103068,103069,103106,103107,103535,103536,103955,103956,104509,104510,105543,105544,105577,105578,105835,105836,106135,106136,107031,107032,107310,107311,108075,108076,108613,108614,110285,110286,110943,110944,111545,111546,112013,112014,112228,112229,112324,112325,112339,112340,112507,112508,112686,112687,113766,113767,113870,113871,114035,114036,114393,114394,114414,114415,114514,114515,114650,114651,114787,114788,114803,114804,115208,115209,115307,115308,115550,115551,116261,116262,116932,116933,118601,118602,119067,119068,121679,121680,122488,122489,122591,122592,122609,122610,122710,122711,123156,123157,123468,123469,124031,124032,124124,124125,124390,124391,124398,124399,124786,124787,124972,124973,124994,124995,125147,125148,125230,125231,125450,125451,125802,125803,125901,125902,126024,126025,126035,126036,126114,126115,126129,126130,126222,126223,126301,126302,126517,126518,126666,126667,126748,126749,126891,126892,127009,127010,127238,127239,127449,127450,127527,127528,127906,127907,128051,128052,128166,128167,128269,128270,128389,128390,128727,128728,128738,128739,128834,128835,129073,129074,85969,85970,86419,86420,86601,86602,86903,86904,88142,88143,90369,90370,91174,91175,93428,93429,94285,94286,95386,95387,95506,95507,95730,95731,95852,95853,96244,96245,96649,96650,96697,96698,96751,96752,96852,96853,96953,96954,97282,97283,97463,97464,98075,98076,98231,98232,98508,98509,99121,99122,99261,99262,99658,99659,100153,100154,100545,100546,100686,100687,100885,100886,101877,101878,102820,102821,104378,104379,105156,105157,105795,105796,106053,106054,106979,106980,107040,107041,107200,107201,107736,107737,108359,108360,108741,108742,108952,108953,109649,109650,109803,109804,110052,110053,111627,111628,111733,111734,111873,111874,112192,112193,112242,112243,112380,112381,112673,112674,112823,112824,112989,112990,113190,113191,113269,113270,114006,114007,114077,114078,114193,114194,114270,114271,114482,114483,114670,114671,115188,115189,115211,115212,115364,115365,115521,115522,116146,116147,116664,116665,117267,117268,117925,117926,118956,118957,119132,119133,121937,121938,122093,122094,122277,122278,122331,122332,122585,122586,123124,123125,123553,123554,124043,124044,124196,124197,124310,124311,124336,124337,124419,124420,124727,124728,124810,124811,124941,124942,125119,125120,125165,125166,125381,125382,125430,125431,125486,125487,125533,125534,125568,125569,125713,125714,125749,125750,125887,125888,125931,125932,126088,126089,126193,126194,126232,126233,127219,127220,127261,127262,127418,127419,127511,127512,127763,127764,127926,127927,127957,127958,128019,128020,128504,128505,128595,128596,128857,128858,129115,129116,73719,73720,74308,74309,74447,74448,74794,74795,74816,74817,74956,74957,75310,75311,75374,75375,76265,76266,76353,76354,77694,77695,78149,78150,78175,78176,78907,78908,79196,79197,79333,79334,79581,79582,80187,80188,80838,80839,81093,81094,81138,81139,82632,82633,82703,82704,83478,83479,83518,83519,84272,84273,85071,85072,85437,85438,85994,85995,86033,86034,86183,86184,87522,87523,87699,87700,87774,87775,89114,89115,89332,89333,89900,89901,89940,89941,90859,90860,93001,93002,93640,93641,93915,93916,94482,94483,94725,94726,95613,95614,95633,95634,96066,96067,96149,96150,96392,96393,96421,96422,97038,97039,97274,97275,97455,97456,98833,98834,98920,98921,101471,101472,102102,102103,102254,102255,105317,105318,105341,105342,106571,106572,106866,106867,106986,106987,107210,107211,107842,107843,108003,108004,108047,108048,108768,108769,108983,108984,109623,109624,109678,109679,109866,109867,110463,110464,111726,111727,112044,112045,112179,112180,112748,112749,112832,112833,113104,113105,113157,113158,113182,113183,113789,113790,113804,113805,113855,113856,114086,114087,114424,114425,114443,114444,114488,114489,114678,114679,114952,114961,114962,114992,114993,115021,115022,115314,115315,115588,115589,116700,116701,117550,117551,118715,118716,119620,119621,119837,119838,119904,119905,120898,120899,120971,120972,121524,121525,121715,121716,122386,122387,122454,122455,122468,122469,122615,122616,123071,123072,123509,123510,123538,123539,124322,124323,124538,124539,124827,124828,124926,124927,125201,125202,125216,125217,125376,125377,125390,125391,125435,125436,125444,125445,125560,125561,125592,125593,125614,125615,125808,125809,126109,126110,126276,126277,126421,126422,126434,126435,126497,126498,126682,126683,126926,126927,126973,126974,126993,126994,127836,127837,127870,127871,128117,128118,128299,128300,128697,128698,128717,128718,128871,128872,129111,129112,121179,121180,121486,121487,121645,121646,121992,121993,122160,122161,122305,122306,122647,122648,122840,122841,123037,123038,123313,123314,123792,123793,123819,123820,124174,124175,124351,124352,124579,124580,124679,124680,124864,124865,124903,124904,125092,125093,125410,125411,125726,125727,125979,125980,126271,126272,126341,126342,126473,126474,126576,126577,126839,126840,126944,126945,127104,127105,127312,127313,127393,127394,127493,127494,127577,127578,127602,127603,127733,127734,127740,127741,127849,127850,128094,128095,128346,128347,128891,128892,128994,128995,129010,129011,129144,129145,129266,129267,16,17,303,304,1788,1789,3479,3480,3926,3927,4011,4012,5590,5591,6296,6297,7765,7766,9205,9206,10076,10077,47,48,662,663,1162,1163,1307,1308,2159,2160,3812,3813,4147,4148,5520,5521,5856,5857,6639,6640,9081,9082,11661,11662,12109,12110,12566,12567,148,149,487,488,1491,1492,2115,2116,3159,3160,3211,3212,3667,3668,3727,3728,4190,4191,4822,4823,7157,7158,9337,9338,10409,10410,10457,10458,11646,11647,12351,12352,12615,12616,13216,13217,13507,13508,14014,14015,15527,15528,17612,17613,17705,17706,17982,17983,24980,24981,25204,25205,27350,27351,29056,29057,30122,30123,30339,30340,32237,32238,32394,32395,33514,33515,34981,34982,35040,35041,35139,35140,35970,35971,36017,36018,36344,36345,37098,37099,37123,37124,37914,37915,37993,37994,38167,38168,38204,38205,39075,39076,39765,39766,40051,40052,40934,40935,41187,41188,41238,41239,41921,41922,42008,42009,42300,42301,42967,42968,43080,43081,44050,44051,44086,44087,45146,45147,45356,45357,45395,45396,46846,46847,47004,47005,47734,47735,48873,48874,48910,48911,48938,48939,50467,50468,50527,50528,51337,51338,51539,51540,52480,52481,53042,53043,53382,53383,54165,54166,54507,54508,55399,55400,55455,55456,55952,55953,56485,56486,56850,56851,57187,57188,57301,57302,57364,57365,58096,58097,58697,58698,59612,59613,59725,59726,61104,61105,61266,61267,61915,61916,62701,62702,62819,62820,63822,63823,63878,63879,64512,64513,65254,65255,65815,65816,66402,66403,67070,67071,67862,67863,68007,68008,69220,69221,69274,69275,69403,69404,70031,70032,71140,71141,71166,71167,71306,71307,71836,71837,72036,72037,72062,72063,74080,74081,74102,74103,74693,74694,75057,75058,77886,77887,78482,78483,78651,78652,79003,79004,79079,79080,79414,79415,79514,79515,79534,79535,8272,8273,8318,8319,8495,8496,10594,10595,11517,11518,11928,11929,12464,12465,12924,12925,13336,13337,13397,13398,13781,13782,14225,14226,15325,15326,15850,15851,17215,17216,18398,18399,18860,18861,18881,18882,19622,19623,20194,20195,20634,20635,21698,21699,22326,22327,22380,22381,24405,24406,24464,24465,25631,25632,27749,27750,28160,28161,28636,28637,28707,28708,29185,29186,29749,29750,30253,30254,31481,31482,31960,31961,32266,32267,32793,32794,32854,32855,33806,33807,34779,34780,35006,35007,36136,36137,36736,36737,36833,36834,37174,37175,38463,38464,39011,39012,39036,39037,39468,39469,40407,40408,41097,41098,42136,42137,43702,43703,43734,43735,44244,44245,45232,45233,45683,45684,46938,46939,47859,47860,48775,48776,49654,49655,49663,49664,49973,49974,50046,50047,50052,50053,50374,50375,50847,50848,51360,51361,51786,51787,52392,52393,53181,53182,53223,53224,53348,53349,54377,54378,56053,56054,56468,56469,11792,11793,12724,12725,13090,13091,13139,13140,13963,13964,14610,14611,15605,15606,16867,16868,18022,18023,18521,18522,19139,19140,19951,19952,21374,21375,21973,21974,22889,22890,23407,23408,24224,24225,25386,25387,26466,26467,30543,30544,31037,31038,31755,31756,34097,34098,35798,35799,35858,35859,36454,36455,36990,36991,37067,37068,39174,39175,39666,39667,41293,41294,41781,41782,42826,42827,43902,43903,44455,44456,45033,45034,45090,45091,45437,45438,45494,45495,46234,46235,46275,46276,47588,47589,48092,48093,49008,49009,49046,49047,49804,49805,49847,49848,50230,50231,50601,50602,50660,50661,51222,51223,51625,51626,52966,52967,54048,54049,55096,55097,56114,56115,56347,56348,56376,56377,56540,56541,56883,56884,57084,57085,57743,57744,58167,58168,59471,59472,59867,59868,60201,60202,61021,61022,61362,61363,62177,62178,62212,62213,62605,62606,62879,62880,63491,63492,63563,63564,63964,63965,64450,64451,65146,65147,65185,65186,65733,65734,66658,66659,66929,66930,67115,67116,68168,68169,68493,68494,68838,68839,69127,69128,69568,69569,69785,69786,70112,70113,70434,70435,70711,70712,71077,71078,71350,71351,73392,73393,73431,73432,80035,80036,80058,80059,80134,80135,80371,80372,80419,80420,82847,82848,84704,84705,85537,85538,85763,85764,85821,85822,86404,86405,86634,86635,87212,87213,87226,87227,88119,88120,88653,88654,88675,88676,88913,88914,89702,89703,90350,90351,90407,90408,92530,92531,92599,92600,93392,93393,93452,93453,94216,94217,94829,94830,95399,95400,95517,95518,95865,95866,96238,96239,96299,96300,96498,96499,96569,96570,96845,96846,97086,97087,98179,98180,99540,99541,100129,100130,100261,100262,100288,100289,100858,100859,101691,101692,102581,102582,102640,102641,103274,103275,104395,104396,105751,105752,106341,106342,106391,106392,106715,106716,107151,107152,107425,107426,107592,107593,108180,108181,108393,108394,108439,108440,109411,109412,110026,110027,110194,110195,111120,111121,111857,111858,112237,112238,112246,112247,112310,112311,112579,112580,112857,112858,112955,112956,113896,113897,113918,113919,114257,114258,114283,114284,114542,114543,114557,114558,114603,114604,114819,114820,115224,115225,115474,115475,115761,115762,116126,116127,116997,116998,117082,117083,117255,117256,117281,117282,118046,118047,118088,118089,118342,118343,119116,119117,120061,120062,121591,121592,121665,121666,121896,121897,122269,122270,122283,122284,122746,122747,122910,122911,123270,123271,123387,123388,123422,123423,123856,123857,123876,123877,124488,124489,125019,125020,125046,125047,125469,125470,125538,125539,125755,125756,126011,126012,126144,126145,126373,126374,126554,126555,126573,126574,126786,126787,126863,126864,127056,127057,127124,127125,127279,127280,127318,127319,127342,127343,127474,127475,127703,127704,127949,127950,128026,128027,128201,128202,128257,128258,128410,128411,128423,128424,128747,128748,128760,128761,128978,128979,128986,128987,129025,129026,129249,129250,129260,129261,129309,129310,56649,56650,56992,56993,56998,56999,57560,57561,58271,58272,58753,58754,58797,58798,59688,59689,60024,60025,60048,60049,61162,61163,61178,61179,61621,61622,63743,63744,64950,64951,65624,65625,66184,66185,66203,66204,66539,66540,66807,66808,66844,66845,66984,66985,67220,67221,67632,67633,67978,67979,68710,68711,69289,69290,69655,69656,69667,69668,70350,70351,70550,70551,71239,71240,71948,71949,73762,73763,73770,73771,73854,73855,74380,74381,74643,74644,75405,75406,75462,75463,77935,77936,77948,77949,78202,78203,78265,78266,78536,78537,79779,79780,80068,80069,80382,80383,80389,80390,80561,80562,81158,81159,81557,81558,81930,81931,81999,82000,82284,82285,83874,83875,84786,84787,85682,85683,86150,86151,86527,86528,87242,87243,87280,87281,88038,88039,88772,88773,89600,89601,90451,90452,91006,91007,92435,92436,92853,92854,93348,93349,93732,93733,93753,93754,94140,94141,94191,94192,95165,95166,95427,95428,95435,95436,95691,95692,95904,95905,96120,96121,96530,96531,96538,96539,96808,96809,97123,97124,97242,97243,97495,97496,97664,97665,97695,97696,98021,98022,98281,98282,98640,98641,99786,99787,100223,100224,100613,100614,102220,102221,102523,102524,102930,102931,102955,102956,105695,105696,105738,105739,106520,106521,106557,106558,106749,106750,107119,107120,107226,107227,107870,107871,107950,107951,108845,108846,109356,109357,109369,109370,110133,110134,110703,110704,111157,111158,111178,111179,111913,111914,112076,112077,112260,112261,112417,112418,112918,112919,113116,113117,113330,113331,113438,113439,113718,113719,113823,113824,114711,114712,114718,114719,115075,115076,115080,115081,115341,115342,115625,115626,116564,116565,117642,117643,117695,117696,117825,117826,119328,119329,119727,119728,73657,73658,73981,73982,74468,74469,74967,74968,75216,75217,76187,76188,77400,77401,78374,78375,78402,78403,78730,78731,78955,78956,79187,79188,79340,79341,79547,79548,79561,79562,80291,80292,80613,80614,80636,80637,80786,80787,80807,80808,82132,82133,82764,82765,84942,84943,85931,85932,86810,86811,87132,87133,87797,87798,88216,88217,89086,89087,90264,90265,90314,90315,91842,91843,92215,92216,93101,93102,93136,93137,93475,93476,93551,93552,94823,94824,96620,96621,97044,97045,97159,97160,97172,97173,98726,98727,100026,100027,100756,100757,101948,101949,102310,102311,102681,102682,102720,102721,103480,103481,103926,103927,105297,105298,105874,105875,106676,106677,106836,106837,108098,108099,109131,109132,109609,109610,109930,109931,109981,109982,110353,110354,110855,110856,111472,111473,111781,111782,112491,112492,112838,112839,112847,112848,113392,113393,113571,113572,114211,114212,114237,114238,114528,114529,114918,114919,114931,114932,115029,115030,115200,115201,115295,115296,115408,115409,115429,115430,115436,115437,115533,115534,115695,115696,116164,116165,116799,116800,117468,117469,118466,118467,118696,118697,119523,119524,121546,121547,121580,121581,121841,121842,122044,122045,122227,122228,122949,122950,122974,122975,123185,123186,123738,123739,124017,124018,124110,124111,124292,124293,124302,124303,124506,124507,124612,124613,125128,125129,125137,125138,125219,125220,125545,125546,125704,125705,125913,125914,125926,125927,126311,126312,126628,126629,127151,127152,127250,127251,127435,127436,127680,127681,127798,127799,127813,127814,127919,127920,128039,128040,128152,128153,128296,128297,128517,128518,128542,128543,128845,128846,128948,128949,128964,128965,129227,129228,122574,122575,122697,122698,123281,123282,123404,123405,123706,123707,123766,123767,124289,124290,124492,124493,124837,124838,125010,125011,125125,125126,125267,125268,125367,125368,125439,125440,125582,125583,125707,125708,125868,125869,126183,126184,126335,126336,126502,126503,126603,126604,127077,127078,127167,127168,127323,127324,127426,127427,127728,127729,127776,127777,127822,127823,127942,127943,128081,128082,128304,128305,128432,128433,128908,128909,128971,128972,129047,129048,129105,129106,129255,129256,129304,129305,116596,116597,117792,117793,118180,118181,118795,118796,118843,118844,119273,119274,119748,119749,120145,120146,120762,120763,121438,121439,121625,121626,121945,121946,122145,122146,122421,122422,122654,122655,123056,123057,124568,124569,124670,124671,124878,124879,125108,125109,125173,125174,125418,125419,125599,125600,125602,125603,125840,125841,125974,125975,126086,126087,126165,126166,126350,126351,126589,126590,126701,126702,126706,126707,126960,126961,127206,127207,127293,127294,127480,127481,127588,127589,127746,127747,128101,128102,128106,128107,128340,128341,128628,128629,128787,128788,129130,129131,205,206,1563,1564,2837,2838,3311,3312,4061,4062,4873,4874,5190,5191,5485,5486,6431,6432,9012,9013,6,7,386,387,1715,1716,2534,2535,2955,2956,4432,4433,4678,4679,4907,4908,6480,6481,7000,1141,1142,1321,1322,2376,2377,3415,3416,4370,4371,4696,4697,5421,5422,6607,6608,6715,6716,9714,9715,10227,10228,11091,11092,11849,11850,12089,12090,12761,12762,13736,13737,13919,13920,14761,14762,15669,15670,15730,15731,16029,16030,18270,18271,18463,18464,19681,19682,19828,19829,20738,20739,21566,21567,23013,23014,23109,23110,23265,23266,24563,24564,25471,25472,26684,26685,26740,26741,26842,26843,26918,26919,26965,26966,27573,27574,28555,28556,30625,30626,30673,30674,32046,32047,32739,32740,35354,35355,35546,35547,36898,36899,36975,36976,37559,37560,37587,37588,37729,37730,37768,37769,38569,38570,39303,39304,39348,39349,41369,41370,41626,41627,42464,42465,44902,44903,44938,44939,46422,46423,46593,46594,48256,48257,49354,49355,50134,50135,50764,50765,51689,51690,51744,51745,51983,51984,52658,52659,52915,52916,54714,54715,56224,56225,56334,56335,56675,56676,56923,56924,56963,56964,57041,57042,57493,57494,57665,57666,58257,58258,59142,59143,60716,60717,60761,60762,60924,60925,60954,60955,64335,64336,64876,64877,65036,65037,65058,65059,65651,65652,65686,65687,66104,66105,66330,66331,66732,66733,67578,67579,67600,67601,68365,68366,69039,69040,69064,69065,69623,69624,70425,70426,70985,70986,71385,71386,71685,71686,72319,72320,73085,73086,73143,73144,73245,73246,73946,73947,74339,74340,74415,74416,74907,74908,74929,74930,75479,75480,75505,75506,76557,76558,76634,76635,8203,8204,8595,8596,11142,11143,11859,11860,12067,12068,12229,12230,12784,12785,13256,13257,13669,13670,14247,14248,14404,14405,15482,15483,15688,15689,16077,16078,17178,17179,19860,19861,20028,20029,20797,20798,21540,21541,24377,24378,24596,24597,24858,24859,26023,26024,26301,26302,27117,27118,27808,27809,27982,27983,29552,29553,30105,30106,30293,30294,31857,31858,32214,32215,32413,32414,32773,32774,33240,33241,33590,33591,34268,34269,35588,35589,35893,35894,36417,36418,37157,37158,37381,37382,37784,37785,38406,38407,39510,39511,41162,41163,41671,41672,43298,43299,43852,43853,45123,45124,45711,45712,46035,46036,46162,46163,46462,46463,46803,46804,48894,48895,49171,49172,49942,49943,50331,50332,50495,50496,51758,51759,52167,52168,52685,52686,53964,53965,54189,54190,55185,55186,55498,55499,55990,55991,56166,56167,56325,56326,56403,56404,56661,56662,56857,56858,57010,57011,57165,57166,57323,57324,58116,58117,58243,58244,58408,58409,59592,59593,59988,59989,60585,60586,60899,60900,62071,62072,8450,8451,9161,9162,9757,9758,9973,9974,10519,10520,10976,10977,11464,11465,11938,11939,12542,12543,12868,12869,14141,14142,14175,14176,14794,14795,15359,15360,17817,17818,18364,18365,20125,20126,20161,20162,21655,21656,23146,23147,24487,24488,24505,24506,25510,25511,25529,25530,26201,26202,26826,26827,27705,27706,27721,27722,28618,28619,30163,30164,30180,30181,30711,30712,31517,31518,33385,33386,34382,34383,34824,34825,34995,34996,35002,35003,35498,35499,36040,36041,39058,39059,39392,39393,39430,39431,41000,41001,41558,41559,42558,42559,42585,42586,43142,43143,43674,43675,44828,44829,45312,45313,45670,45671,46102,46103,46538,46539,46981,46982,47447,47448,49244,49245,49307,49308,50001,50002,51392,51393,51845,51846,52413,52414,52764,52765,54343,54344,54879,54880,55739,55740,56284,56285,56445,56446,56630,56631,56791,56792,56982,56983,57619,57620,57967,57968,58299,58300,58317,58318,59202,59203,59253,59254,60074,60075,60413,60414,61992,61993,12955,12956,14034,14035,14941,14942,15218,15219,16694,16695,17435,17436,18456,18457,18828,18829,19055,19056,19412,19413,20580,20581,21044,21045,22223,22224,22953,22954,23862,23863,25448,25449,25661,25662,26945,26946,27295,27296,27595,27596,28514,28515,29244,29245,29855,29856,30898,30899,31199,31200,31345,31346,34006,34007,34491,34492,34870,34871,34971,34972,38127,38128,39161,39162,39324,39325,40076,40077,41862,41863,42495,42496,42691,42692,43045,43046,44260,44261,44714,44715,44921,44922,45218,45219,45818,45819,47493,47494,48745,48746,49540,49541,51075,51076,51325,51326,51495,51496,52502,52503,52876,52877,53404,53405,53598,53599,55684,55685,55843,55844,56076,56077,56479,56480,56935,56936,57053,57054,57447,57448,57507,57508,57689,57690,57897,57898,59430,59431,60325,60326,61493,61494,61933,61934,63063,63064,63861,63862,65040,65041,65516,65517,65968,65969,66408,66409,66570,66571,66870,66871,67379,67380,67617,67618,67873,67874,68054,68055,69866,69867,70536,70537,72095,72096,72287,72288,73516,73517,74062,74063,74558,74559,74677,74678,74943,74944,75041,75042,75943,75944,76829,76830,77548,77549,77966,77967,78415,78416,78491,78492,79098,79099,79239,79240,80404,80662,80663,80962,80963,80978,80979,81042,81043,81055,81056,81633,81634,82251,82252,82424,82425,83064,83065,83096,83097,83980,83981,84098,84099,84872,84873,85575,85576,86449,86450,87315,87316,87395,87396,89541,89542,90528,90529,91284,91285,91312,91313,91730,91731,92281,92282,93243,93244,94064,94065,94128,94129,95365,95366,95887,95888,95973,95974,96316,96317,96591,96592,97135,97136,97348,97349,97391,97392,97404,97405,98211,98212,98258,98259,98331,98332,98576,98577,98620,98621,98681,98682,98705,98706,99366,99367,101026,101027,101098,101099,101738,101739,101853,101854,101911,101912,102421,102422,103168,103169,103213,103214,104002,104003,104350,104351,104938,104939,104976,104977,105182,105183,105614,105615,105666,105667,105782,105783,106205,106206,106740,106741,106798,106799,106820,106821,107050,107051,107133,107134,107163,107164,107355,107356,107383,107384,109253,109254,110263,110264,111055,111056,111389,111390,111838,111839,111935,111936,112289,112290,112642,112643,113001,113002,113287,113288,113354,113355,113614,113615,113738,113739,114378,114379,114589,114590,114836,114837,114884,114885,115060,115061,115067,115068,115100,115101,115106,115107,115217,115218,115809,115810,116059,116060,119207,119208,120009,120010,120370,120371,120433,120434,121092,121093,121245,121246,122352,122353,122518,122519,122570,122571,122577,122578,122800,122801,122890,122891,123239,123240,124193,124194,124415,124416,124426,124427,124495,124496,124652,124653,124710,124711,124744,124745,125116,125117,125305,125306,125955,125956,126155,126156,126187,126188,126383,126384,126598,126599,126798,126799,126876,126877,127029,127030,127770,127771,127933,127934,128245,128246,128809,128810,128822,128823,59765,59766,59833,59834,60338,60339,60401,60402,61317,61318,61952,61953,62745,62746,62843,62844,63629,63630,64490,64491,64662,64663,64732,64733,65215,65216,65774,65775,65984,65985,66624,66625,67372,67373,67383,67384,67412,67413,67884,67885,68619,68620,68772,68773,68793,68794,69458,69459,69890,69891,69914,69915,70494,70495,70524,70525,70629,70630,71280,71281,71898,71899,72678,72679,72738,72739,72891,72892,72932,72933,73584,73585,73602,73603,74164,74165,74513,74514,74586,74587,75167,75168,75684,75685,75982,75983,76860,76861,77149,77150,77977,77978,78011,78012,78439,78440,78624,78625,79740,79741,79833,79834,80152,80153,80347,80348,80648,80649,80732,80733,80760,80761,81437,81438,81516,81517,81665,81666,82221,82222,82363,82364,82887,82888,83732,83733,83796,83797,84037,84038,84760,84761,84904,84905,86716,86717,87893,87894,87926,87927,88161,88162,88967,88968,89577,89578,89749,89750,89782,89783,90618,90619,91595,91596,92320,92321,93189,93190,94259,94260,94852,94853,94987,94988,95018,95019,95470,95471,95542,95543,96013,96014,96221,96222,96514,96515,96757,96758,96776,96777,96821,96822,97071,97072,97147,97148,97320,97321,97630,97631,97656,97657,97708,97709,97739,97740,97759,97760,98313,98314,99286,99287,99523,99524,100173,100174,100907,100908,102457,102458,102595,102596,103368,103369,103422,103423,104068,104069,105232,105233,106234,106235,107067,107068,107547,107548,108110,108111,109187,109188,109463,109464,110069,110070,111314,111315,111965,111966,112270,112271,112529,112530,112553,112554,112662,112663,112870,112871,113256,113257,113364,113365,113686,113687,113723,113724,113995,113996,114014,114015,114365,114366,114846,114847,114905,114906,115253,115254,115270,115271,79395,79396,79665,79666,79845,79846,80046,80047,80670,80671,80747,80748,80819,80820,80914,80915,81258,81259,81421,81422,81807,81808,82740,82741,82873,82874,83035,83036,83288,83289,83502,83503,84066,84067,85055,85056,86378,86379,86679,86680,86983,86984,87092,87093,88375,88376,88944,88945,89125,89126,89729,89730,89972,89973,90097,90098,90643,90644,91058,91059,91713,91714,92103,92104,93796,93797,94770,94771,95353,95354,95622,95623,95995,95996,96288,96289,96963,96964,97397,97398,97532,97533,97639,97640,98001,98002,98402,98403,98810,98811,99736,99737,100303,100304,100629,100630,100919,100920,101269,101270,104279,104280,104645,104646,105434,105435,105510,105511,105766,105767,106089,106090,106407,106408,106814,106815,106874,106875,107139,107140,107283,107284,107378,107379,107817,107818,108657,108658,110003,110004,111756,111757,111847,111848,112231,112232,112451,112452,112569,112570,112739,112740,112944,112945,113093,113094,113166,113167,113242,113243,113359,113360,113729,113730,114098,114099,114167,114168,114304,114305,114768,114769,115103,115104,115194,115195,115248,115249,115629,115630,116081,116082,116330,116331,116745,116746,117880,117881,118032,118033,118729,118730,119191,119192,120041,120042,121263,121264,121516,121517,121596,121597,121918,121919,122016,122017,122038,122039,122346,122347,122395,122396,122523,122524,122633,122634,123094,123095,123521,123522,123846,123847,124143,124144,124329,124330,124365,124366,124532,124533,124644,124645,124698,124699,124920,124921,125157,125158,125519,125520,125620,125621,125814,125815,125941,125942,126150,126151,126205,126206,126246,126247,126281,126282,126377,126378,126426,126427,126565,126566,126790,126791,126886,126887,126980,126981,127129,127130,127627,127628,127894,127895,128004,128005,128264,128265,128753,128754,128807,128808,115455,115456,115516,115517,115524,115525,118393,118394,119164,119165,119363,119364,119404,119405,121137,121138,121275,121276,121602,121603,121649,121650,121927,121928,122023,122024,122031,122032,122338,122339,122528,122529,122771,122772,123754,123755,123779,123780,124146,124147,124158,124159,124200,124201,124637,124638,125122,125123,125239,125240,125257,125258,125319,125320,125481,125482,125526,125527,125710,125711,125716,125717,125765,125766,125936,125937,125987,125988,126199,126200,126319,126320,126329,126330,126609,126610,127132,127133,127267,127268,127327,127328,127462,127463,127506,127507,127517,127518,127722,127723,127783,127784,128014,128015,128184,128185,128477,128478,128498,128499,129039,129040,129053,129054,129292,129293,58,59,1673,1674,2758,2759,2796,2797,4160,4161,6035,6036,7877,7878,7947,7948,9095,9096,11,12,98,99,912,913,1519,1520,1745,1746,1938,1939,3078,3079,3124,3125,3832,3833,5163,5164,6095,6096,28,29,41,42,289,290,350,351,1767,1768,2925,2926,3941,3942,4579,4580,4642,4643,5084,5085,6758,6759,6928,6929,7550,7551,5215,5216,6501,6502,7191,7192,7238,7239,8038,8039,9540,9541,11245,11246,12141,12142,12687,12688,13594,13595,13937,13938,15091,15092,15634,15635,16131,16132,16822,16823,17570,17571,19260,19261,20368,20369,20910,20911,21425,21426,23469,23470,24716,24717,25309,25310,25847,25848,26985,26986,27022,27023,27425,27426,28867,28868,28925,28926,29380,29381,29939,29940,30002,30003,30472,30473,31151,31152,32161,32162,32583,32584,32633,32634,33125,33126,33605,33606,33653,33654,34571,34572,34619,34620,34891,34892,34916,34917,35207,35208,35697,35698,37474,37475,37821,37822,38299,38300,39249,39250,40168,40169,40222,40223,40706,40707,40752,40753,42436,42437,42890,42891,43383,43384,43993,43994,46659,46660,47138,47139,47193,47194,48584,48585,49452,49453,49497,49498,50160,50161,52994,52995,54019,54020,54560,54561,55564,55565,55639,55640,55891,55892,56728,56729,56746,56747,57125,57126,57421,57422,58129,58130,58569,58570,59012,59013,59064,59065,59521,59522,60597,60598,60666,60667,60981,60982,61416,61417,62630,62631,63926,63927,64397,64398,65480,65481,65700,65701,66024,66025,9613,9614,10769,10770,11329,11330,11771,11772,12168,12169,12674,12675,13167,13168,13611,13612,13948,13949,14546,14547,15568,15569,15618,15619,16101,16102,16960,16961,17543,17544,18110,18111,20337,20338,20399,20400,20890,20891,20958,20959,21414,21415,21482,21483,21924,21925,23425,23426,25281,25282,25336,25337,25880,25881,25930,25931,27931,27932,28451,28452,28892,28893,28955,28956,29965,29966,32607,32608,33625,33626,34086,34087,34605,34606,34907,34908,35168,35169,35224,35225,37082,37083,37427,37428,38215,38216,38756,38757,39192,39193,41270,41271,41321,41322,42342,42343,42403,42404,42850,42851,42932,42933,43473,43474,43946,43947,44483,44484,45910,45911,46324,46325,46678,46679,47154,47155,47685,47686,49509,49510,50241,50242,50543,50544,51123,51124,51657,51658,53508,53509,54532,54533,55121,55122,56128,56129,56146,56147,56365,56366,56384,56385,56893,56894,57062,57063,58148,58149,59030,59031,59494,59495,60288,60289,61040,61041,61341,61342,61393,61394,63994,63995,64373,64374,64433,64434,64472,64473,65427,65428,65715,65716,66040,66041,66390,66391,66644,66645,67101,67102,67451,67452,68190,68191,68515,68516,68829,68830,69163,69164,70161,70162,70480,70481,7215,7216,8736,8737,10300,10301,11268,11269,14632,14633,15021,15022,15061,15062,16203,16204,16841,16842,18043,18044,19192,19193,19931,19932,22845,22846,22924,22925,24063,24064,24131,24132,26494,26495,27403,27404,29454,29455,30042,30043,31003,31004,31095,31096,31726,31727,32151,32152,32553,32554,33141,33142,34542,34543,34884,34885,36559,36560,37802,37803,37858,37859,38278,38279,38686,38687,40185,40186,40247,40248,40671,40672,41747,41748,44030,44031,45062,45063,45830,45831,46244,46245,47223,47224,47542,47543,48062,48063,49031,49032,49823,49824,50185,50186,50697,50698,51612,51613,53989,53990,55595,55596,55903,55904,55942,55943,56533,56534,56556,56557,56713,56714,56734,56735,56878,56879,57432,57433,57761,57762,57850,57851,58487,58488,58599,58600,59898,59899,60223,60224,60686,60687,61853,61854,62161,62162,62193,62194,62618,62619,62895,62896,64801,64802,65161,65162,66669,66670,66905,66906,67324,67325,67348,67349,68560,68561,68809,68810,69793,69794,69821,69822,70447,70448,70740,70741,72656,72657,72991,72992,73379,73380,74270,74271,74480,74481,74507,74508,74768,74769,75569,75570,77364,77365,78669,78670,79347,79348,79376,79377,80160,80161,80462,80463,80623,80624,80923,80924,81740,81741,82566,82567,82828,82829,83102,83103,83149,83150,84126,84127,84965,84966,66343,66344,66372,66373,67084,67085,67308,67309,67356,67357,67495,67496,67780,67781,68547,68548,69183,69184,70138,70139,70459,70460,71040,71041,71376,71377,71701,71702,72637,72638,72976,72977,73020,73021,74049,74050,74259,74260,74289,74290,74491,74492,74726,74727,75246,75247,75645,75646,76678,76679,76753,76754,77714,77715,78060,78061,78091,78092,79164,79165,79357,79358,79704,79705,79724,79725,79869,79870,79879,79880,79997,79998,80163,80164,80449,80450,80470,80471,80950,80951,82174,82175,82547,82548,83117,83118,83629,83630,83665,83666,84153,84154,84222,84223,84586,84587,84994,84995,85461,85462,85515,85516,86307,86308,86757,86758,87187,87188,87414,87415,87438,87439,88296,88297,88571,88572,89876,89877,90193,90194,90674,90675,91221,91222,91800,91801,93520,93521,94312,94313,94815,94816,95052,95053,95768,95769,95802,95803,96196,96197,96362,96363,96477,96478,96732,96733,96859,96860,96919,96920,97056,97057,97310,97311,97436,97437,97782,97783,97852,97853,98155,98156,98530,98531,98561,98562,98746,98747,99203,99204,99245,99246,99580,99581,99615,99616,100331,100332,100371,100372,100810,100811,101121,101122,101185,101186,101655,101656,104442,104443,104864,104865,104905,104906,105306,105307,106176,106177,106422,106423,106444,106445,106639,106640,106856,106857,107008,107009,107171,107172,107184,107185,107295,107296,107651,107652,107685,107686,108538,108539,109065,109066,109508,109509,111801,111802,111992,111993,112222,112223,112720,112721,113024,113025,113043,113044,113208,113209,113230,113231,113377,113378,113536,113537,113751,113752,113885,113886,114058,114059,114620,114621,114633,114634,115044,115045,115113,115114,115120,115121,115664,115665,117383,117384,117971,117972,118001,118002,118998,118999,119469,119470,119928,119929,119960,119961,120467,120468,120552,120553,71367,71368,71719,71720,72149,72150,72197,72198,73610,73611,75014,75015,75615,75616,76008,76009,76159,76160,76694,76695,76742,76743,77419,77420,78076,78077,78107,78108,78355,78356,78696,78697,78971,78972,79158,79159,79566,79567,79861,79862,79987,79988,80312,80313,80644,80645,80799,80800,81061,81062,81335,81336,81368,81369,81716,81717,82152,82153,82515,82516,82780,82781,83598,83599,83647,83648,84200,84201,85489,85490,85887,85888,86348,86349,86781,86782,87161,87162,87864,87865,88586,88587,88626,88627,89063,89064,89431,89432,89855,89856,90752,90753,91880,91881,92672,92673,93535,93536,94007,94008,94329,94330,94389,94390,94818,94819,95557,95558,96186,96187,96353,96354,96368,96369,96612,96613,97051,97052,97065,97066,97180,97181,97291,97292,97426,97427,98372,98373,99565,99566,100341,100342,100786,100787,101676,101677,101927,101928,102670,102671,102694,102695,103147,103148,104547,104548,104880,104881,105280,105281,105524,105525,105556,105557,106146,106147,106653,106654,106829,106830,107174,107175,107325,107326,108086,108087,109038,109039,109099,109100,109962,109963,111514,111515,111815,111816,112006,112007,112214,112215,112225,112226,112517,112518,113054,113055,113218,113219,113549,113550,113878,113879,114047,114048,114521,114522,114628,114629,114642,114643,114926,114927,115036,115037,115052,115053,115109,115110,116773,116774,116864,116865,117447,117448,117942,117943,117990,117991,119948,119949,121879,121880,122222,122223,122230,122231,122484,122485,122502,122503,122596,122597,122719,122720,122962,122963,122980,122981,123477,123478,124026,124027,124509,124510,124608,124609,124755,124756,124776,124777,125131,125132,125236,125237,125541,125542,125669,125670,125774,125775,125919,125920,126220,126221,126296,126297,126306,126307,126525,126526,126895,126896,126911,126912,127012,127013,127020,127021,127138,127139,127148,127149,127347,127348,127361,127362,127439,127440,127531,127532,127688,127689,127900,127901,128145,128146,128395,128396,128735,128736,128828,128829,128956,128957,129190,129191,129329,129330,129343,129344,127866,127867,127962,127963,128462,128463,128777,128778,128886,128887,128991,128992,129276,129277,795,796,887,888,1806,1807,2266,2267,2869,2870,2891,2892,3499,3500,4523,4524,5026,5027,5638,5639,7719,7720,598,599,1031,1032,1453,1454,1997,1998,3187,3188,3238,3239,4296,4297,4787,4788,543,544,1113,1114,2023,2024,2703,2704,4264,4265,4772,4773,5951,5952,6557,6558,7974,7975,9262,9263,10031,10032,10474,10475,11008,11009,11046,11047,11528,11529,12013,12014,12905,12906,13801,13802,14865,14866,15277,15278,17239,17240,18296,18297,21174,21175,21610,21611,23168,23169,23199,23200,23725,23726,23755,23756,25045,25046,25604,25605,26244,26245,26785,26786,26805,26806,27250,27251,27274,27275,29139,29140,30231,30232,30814,30815,32369,32370,33431,33432,33444,33445,34342,34343,34805,34806,36064,36065,37234,37235,37645,37646,37671,37672,38118,38119,38436,38437,39495,39496,39952,39953,40037,40038,40470,40471,41141,41142,41513,41514,43100,43101,43215,43216,44776,44777,45262,45263,45691,45692,46070,46071,46499,46500,47463,47464,47833,47834,48362,48363,49195,49196,49211,49212,50349,50350,51818,51819,52800,52801,53822,53823,53833,53834,54412,54413,54822,54823,55350,55351,55822,55823,56263,56264,56621,56622,56815,56816,58353,58354,59287,59288,59631,59632,61644,61645,62033,62034,62050,62051,62356,62357,62386,62387,63323,63324,64597,64598,65932,65933,66525,66526,67672,67673,68280,68281,68659,68660,69381,69382,69966,69967,69997,69998,70280,70281,71254,71255,71451,71452,71467,71468,72770,72771,9510,9511,10271,10272,10814,10815,11709,11710,12123,12124,12704,12705,13115,13116,13649,13650,14003,14004,17593,17594,18550,18551,18617,18618,19103,19104,19895,19896,21991,21992,23382,23383,24695,24696,24792,24793,26560,26561,27009,27010,27063,27064,27455,27456,27875,27876,28383,28384,29534,29535,30489,30490,30559,30560,31779,31780,32095,32096,33191,33192,33682,33683,34126,34127,34161,34162,35735,35736,35820,35821,36482,36483,37039,37040,37487,37488,37528,37529,39235,39236,39686,39687,39753,39754,40729,40730,40799,40800,41806,41807,43410,43411,44426,44427,44584,44585,45011,45012,45415,45416,45473,45474,46735,46736,47628,47629,48116,48117,48538,48539,48622,48623,48961,48962,49483,49484,49872,49873,50621,50622,51174,51175,52095,52096,52136,52137,52572,52573,52626,52627,52983,52984,53015,53016,53555,53556,54035,54036,54096,54097,54578,54579,55063,55064,55541,55542,56517,56518,57112,57113,57406,57407,58186,58187,58532,58533,58991,58992,59445,59446,59840,59841,60643,60644,61002,61003,61450,61451,61809,61810,62577,62578,62948,62949,63545,63546,63602,63603,63943,63944,64755,64756,65113,65114,7612,7613,8420,8421,10554,10555,11073,11074,12529,12530,13354,13355,13381,13382,14836,14837,15831,15832,15925,15926,16600,16601,17260,17261,17303,17304,17742,17743,18324,18325,18922,18923,19561,19562,19637,19638,20682,20683,20697,20698,21140,21141,21678,21679,22445,22446,23682,23683,23703,23704,25011,25012,25131,25132,26126,26127,27176,27177,27186,27187,28580,28581,29150,29151,29164,29165,29700,29701,29762,29763,29791,29792,31922,31923,31944,31945,32306,32307,32317,32318,32918,32919,32944,32945,33324,33325,33884,33885,34443,34444,35483,35484,37278,37279,38050,38051,38514,38515,38953,38954,40374,40375,40506,40507,41530,41531,42039,42040,43755,43756,43779,43780,44163,44164,46113,46114,46881,46882,47413,47414,47882,47883,47918,47919,48335,48336,48800,48801,48832,48833,50425,50426,51895,51896,52305,52306,52748,52749,53262,53263,53304,53305,53798,53799,53855,53856,54297,54298,56029,56030,56237,56238,56274,56275,56437,56438,56639,56640,57976,57977,58848,58849,59340,59341,60084,60085,73190,73191,73204,73205,74140,74141,74851,74852,74862,74863,75111,75112,75790,75791,75831,75832,76901,76902,77597,77598,78857,78858,79262,79263,79626,79627,79789,79790,79941,79942,80103,80104,80227,80228,80235,80236,80686,80687,81030,81031,81175,81176,82300,82301,82353,82354,83007,83008,84379,84380,84411,84412,85256,85257,85697,85698,86955,86956,86964,86965,87599,87600,88077,88078,88429,88430,88494,88495,88739,88740,89243,89244,89674,89675,90471,90472,91334,91335,91356,91357,91983,91984,92001,92002,92455,92456,92870,92871,94146,94147,94577,94578,94928,94929,94952,94953,95208,95209,95675,95676,96678,96679,96784,96785,96970,96971,97116,97117,98439,98440,98475,98476,98489,98490,99065,99066,99488,99489,100941,100942,101377,101378,101423,101424,102547,102548,103745,103746,104234,104235,104696,104697,104759,104760,105020,105021,106293,106294,106950,106951,107078,107079,107219,107220,107927,107928,108243,108244,108821,108822,109753,109754,110161,110162,110668,110669,111669,111670,111683,111684,112147,112148,112258,112259,112631,112632,112798,112799,112810,112811,112932,112933,113147,113148,113320,113321,113445,113446,113693,113694,113817,113818,113958,113959,113969,113970,114113,114114,114312,114313,114319,114320,114470,114471,114565,114566,114965,114966,115227,115228,115240,115241,115244,115245,115335,115336,115492,115493,115617,115618,115920,115921,117207,117208,118207,118208,118866,118867,120278,120279,121504,121505,121609,121610,121755,121756,121771,121772,121981,121982,122138,122139,122430,122431,122437,122438,122533,122534,122641,122642,123295,123296,123627,123628,123829,123830,124179,124180,124358,124359,124451,124452,124574,124575,124689,124690,125188,125189,125282,125283,125299,125300,125504,125505,125510,125511,125596,125597,125851,125852,125860,125861,126081,126082,126172,126173,126176,126177,126596,126597,126690,126691,126694,126695,127196,127197,127203,127204,127596,127597,127845,127846,127977,127978,128086,128087,128360,128361,128441,128442,128466,128467,128662,128663,128792,128793,129285,129286,65457,65458,65763,65764,66071,66072,66355,66356,66696,66697,66923,66924,67079,67080,67555,67556,67799,67800,67833,67834,68140,68141,68470,68471,69114,69115,69516,69517,69554,69555,70127,70128,70671,70672,70697,70698,71006,71007,71059,71060,71324,71325,71758,71759,72631,72632,73042,73043,73407,73408,73650,73651,73973,73974,74005,74006,74250,74251,74733,74734,74977,74978,75202,75203,75234,75235,77729,77730,77792,77793,78391,78392,78939,78940,79178,79179,79553,79554,79711,79712,79735,79736,79874,79875,80003,80004,80173,80174,80323,80324,80487,80488,80814,80815,80940,80941,81073,81074,82188,82189,84561,84562,84614,84615,85027,85028,85521,85522,86278,86279,87430,87431,87453,87454,87830,87831,88312,88313,89494,89495,90235,90236,90278,90279,90704,90705,91822,91823,92136,92137,93080,93081,93114,93115,94052,94053,95590,95591,95783,95784,95814,95815,96038,96039,96046,96047,96326,96327,96598,96599,96725,96726,97411,97412,97547,97548,97772,97773,97821,97822,98150,98151,98567,98568,98720,98721,98735,98736,98763,98764,99175,99176,99224,99225,100833,100834,101576,101577,102321,102322,103552,103553,104428,104429,104837,104838,105303,105304,106191,106192,106432,106433,106454,106455,106622,106623,106696,106697,107021,107022,107165,107166,107714,107715,108453,108454,108637,108638,109485,109486,109569,109570,109911,109912,110308,110309,110967,110968,111788,111789,112333,112334,112497,112498,113370,113371,113386,113387,113512,113513,113757,113758,113888,113889,114204,114205,114503,114504,114795,114796,114939,114940,115116,115117,115125,115126,115197,115198,115433,115434,115556,115557,115750,115751,118670,118671,119048,119049,119495,119496,119555,119556,119995,119996,120579,120580,121006,121007,121042,121043,122085,122086,122357,122358,122370,122371,122607,122608,124119,124120,124394,124395,124409,124410,124952,124953,125225,125226,125355,125356,125453,125454,125554,125555,125701,125702,125908,125909,126031,126032,126041,126042,126137,126138,126229,126230,126509,126510,126639,126640,126758,126759,126777,126778,127446,127447,127806,127807,128157,128158,128406,128407,128741,128742,129061,129062,129211,129212,60497,60498,60804,60805,60818,60819,61195,61196,61202,61203,62011,62012,64154,64155,64233,64234,65001,65002,65323,65324,65581,65582,65600,65601,65915,65916,66170,66171,66832,66833,67400,67401,67687,67688,68949,68950,69686,69687,69696,69697,70845,70846,71485,71486,72027,72028,72832,72833,73219,73220,73840,73841,74362,74363,74372,74373,74610,74611,75082,75083,75450,75451,76975,76976,77613,77614,77925,77926,78247,78248,78561,78562,78588,78589,79272,79273,79431,79432,79497,79498,80074,80075,80701,80702,80715,80716,81535,81536,81602,81603,82338,82339,82648,82649,83363,83364,84316,84317,84832,84833,86569,86570,86919,86920,87254,87255,87663,87664,88005,88006,88448,88449,88479,88480,88797,88798,88828,88829,89617,89618,90941,90942,92367,92368,92412,92413,93264,93265,93710,93711,94168,94169,95645,95646,95665,95666,95921,95922,96256,96257,96398,96399,96406,96407,96985,96986,97004,97005,97112,97113,97234,97235,97371,97372,98272,98273,98456,98457,98663,98664,99452,99453,99850,99851,100601,100602,101456,101457,101773,101774,103326,103327,103726,103727,104716,104717,105082,105083,105362,105363,106777,106778,106909,106910,106924,106925,107088,107089,107107,107108,107452,107453,108285,108286,108793,108794,108905,108906,109768,109769,109779,109780,110167,110168,110657,110658,111883,111884,112252,112253,112620,112621,112890,112891,113422,113423,113429,113430,113941,113942,114125,114126,114129,114130,114331,114332,115158,115159,115234,115235,115356,115357,117155,117156,117170,117171,117738,117739,119297,119298,119684,119685,120202,120203,121794,121795,122155,122156,122548,122549,122554,122555,122815,122816,122862,122863,123045,123046,123327,123328,123585,123586,123644,123645,123806,123807,124186,124187,124338,124339,124467,124468,124583,124584,124663,124664,124889,124890,125064,125065,125294,125295,125395,125396,125493,125494,125719,125720,125832,125833,125968,125969,126169,126170,126261,126262,126458,126459,126467,126468,126816,126817,126821,126822,126951,126952,127112,127113,127189,127190,127306,127307,127409,127410,127500,127501,127751,127752,120595,120596,120988,120989,121228,121229,121532,121533,122029,122030,122460,122461,122513,122514,122622,122623,122680,122681,122788,122789,124483,124484,124500,124501,124629,124630,125654,125655,125825,125826,126015,126016,126291,126292,126546,126547,126618,126619,126680,126681,126718,126719,126807,126808,126869,126870,126920,126921,127002,127003,127119,127120,127176,127177,127377,127378,127555,127556,127655,127656,128064,128065,128112,128113,128193,128194,128318,128319,128920,128921,128981,128982,129168,129169,129316,129317,",
""
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

GetMahdodehIdKalamat

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/Mahdodeh/GetMahdodehIdKalamat

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
Mode اجباری Int توضیحات
StringID اجباری String توضیحات
IDKalamat اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات
Item2 String عنوان

مثال خروجی

 
{
 "185,186,358,359,429,430,2233,2234,2482,2483,3619,3620,5498,5499,5748,5749,5886,5887,450,451,945,946,1333,1334,2191,2192,4512,4513,5711,5712,6208,
68001,68875,68876,69439,69440,69740,69741,70084,70085,70377,70378,70767,70768,71438,71439,71664,71665,72497,72498,72912,72913,73367,73368,73734,
73735,74324,74325,75491,75492,75670,75671,76287,76288,76546,76547,77115,77116,77449,77450,78163,78164,78641,78642,79008,79009,79326,79327,79540",
""
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

عطفی

گرفتن لیست

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/Tarkibi/Atfi

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeLimit اجباری Int توضیحات
FirstIDKalamat اجباری String توضیحات
Plas1 اجباری Int توضیحات
Plas2 اجباری Int توضیحات
MahdoodLimit اجباری Int توضیحات
ModeExists اجباری Int توضیحات
ModeTartib اجباری Int توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات
Item2 String عنوان

مثال خروجی

 
{
 "2780,2781,2782,2783,2784,2786,2787,2788,2789,2790,18070,18071,18072,18073,18074,18075,18076,18077,18078,18079,18080,18081,18082,18083,18084,18085,18086,"
,""
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

Tarjome

گرفتن ترجمه

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/Tarjomeh/Tarjome

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeSearch اجباری Int ModeTarjomehتوضیحات
StringId اجباری String توضیحات
ModeTab اجباری Int توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات

مثال خروجی

 
{
  {"{

ولى به سبب كارهايى كه از پيش كرده اند، هرگز آن را آرزو نخواهند كرد. و خدا به [حال ] ستمگران داناست. (البقرة : 95)

و به زودى كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، در باغهايى كه از زير [درختانِ ] آن نهرها روان است درآوريم. براى هميشه در آن جاودانند، و در آنجا همسرانى پاكيزه دارند، و آنان را در سايه اى پايدار درآوريم. (النساء : 57)

و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، به زودى آنان را در بوستانهايى كه از زير [درختان ] آن، نهرها روان است درآوريم. هميشه در آن جاودانند. وعده خدا راست است و چه كسى در سخن، از خدا راستگوتر است؟ (النساء : 122)

مگر راه جهنّم، كه هميشه در آن جاودانند و اين [كار] براى خدا آسان است. (النساء : 169)

"} }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن قرآن سوره

گرفتن متن قرآن سوره

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/FrmNamayesh/GetQuranText

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeParagraph اجباری Int مود پاراگراف
ModeLine اجباری Int توضیحات
ModeMahdoodeh اجباری Int توضیحات
ModeCheck اجباری Int توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات
Item2 String توضیحات
Item3 String توضیحات

مثال خروجی

 
{
  "
{ T سورة الفاتحة t 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2)

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3)

مالِکِ يَوْمِ الدِّينِ (4)

إِيَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاکَ نَسْتَعِينُ (5)

اهْدِنا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)

صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضَّالِّينَ (7)

} ", "1;1,2;2,3;3,4;4,5;5,6;6,7;7,", "1:7:1,1:1,1:1,1:1,1:1,1:1," }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن لیست سوره ها

گرفتن لیست سوره ها

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/FrmNamayesh/GetAllSoorehNames

پارامترهای ورودی

ندارد
پارامتر نوع نوع توضیح

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID Int شماره سوره
Name نام سوره توضیحات

مثال خروجی

 
{
[
{ID:1,Name:"الفاتحة"},
{Id:2,Name:"البقرة"},
.
.
.

]
}
               

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

گرفتن متن قرآن سوره

گرفتن متن قرآن سوره

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/NemayeshDarQuran/ShowInQuran

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeParagraph اجباری Int مود پاراگراف
ModeRasmAlKhat اجباری Int توضیحات
SoorehID اجباری String توضیحات
IDKalamatLimitColorID اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات
Item2 String توضیحات
Item3 String توضیحات

مثال خروجی

 
{
  "
               T سورة النساء t 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ الَّذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَيْکُمْ رَقِيباً (1) , "494;494,495;495,496;496,497;497,498;498,499;499,500;500,501;501,502;502,503;503,504;504,505;505,506;506,507;507,508;508,509;509,510;510,511;511,512;512,513;513,514;514,515;515,516;516,517;517,518;518,519;519,520;520,521;521,522;522,", "494:669,62:85,77:106,16:21,4:6,4:4," }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

جستجوی سریع

جستجوی سریع

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/FastSearch/FastSearchTreeView

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeTashaboh اجباری Int مود تشابه
SearchMathn اجباری String متن جستجو شده
StrTitleId اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
ID String توضیحات
Title String توضیحات
ToolTip String توضیحات
ChekId String توضیحات
GroupID String توضیحات

مثال خروجی

 
{
[
{
ID:"2"
Title :"أبد"
ToolTip :"ریشه"
ChekId :"10054"
GroupID :"1"
},
ID:"3"
Title :"اَبَد"
ToolTip :"دسته کلمات"
ChekId :"13269"
GroupID :"1"
},
.
.
.
],
[
{
ID:"2"
Title :"أبد"
ToolTip :"ریشه"
ChekId :"10054"
GroupID :"1"
},
ID:"3"
Title :"اَبَد"
ToolTip :"دسته کلمات"
ChekId :"13269"
GroupID :"1"
},
.
.
.
]


 }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود

آمار

آمار

برای دریافت لیست .
نوع تابع post

ساختار URL

https://data.belquran.com/fa-ir/api/v1/QuranAppLocal/Amar/Amar_IDkalamat

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع نوع توضیح
ModeParagraph اجباری Int مود پاراگراف
IdKalamat اجباری String توضیحات

پارامترهای خروجی

پارامتر نوع توضیح
Item1 String توضیحات

مثال خروجی

 
{
نمونه خروجی آورده شود
 }

یادداشت

 • توضیحات

جدول خطا ها

نوع توضیح
414 تعداد دریافت کننده ها (Receptor) بیشتر از 200 است
417 تاریخ ارسال اشتباه است یا تاریخ آن گذشته و یا به فرمت درست ارسال نشده است
418 اعتبار حساب شما کافی نیست
404 دسته بندی وجود ندارد

درخواست

مثال آورده شود