مداحی و مولودی

شهادت

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - واحد - زينب براي تو عزا گرفتيم


نریمان پناهی

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - واحد - پيش او نام حسين و حسنش را نبريد


نریمان پناهی

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - شور - کجاس برادرم تو لحظه هاي آخرم


نریمان پناهی

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - شور - روي لبم واويلا


نریمان پناهی

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - شور - برس به داد من کجايي مادرم


نریمان پناهی

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - شور - اي کشته فتاده


نریمان پناهی

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - روضه


نریمان پناهی

وفات حضرت زينب (س) 96 - هيئت رزمندگان - ذکر امام حسين عليه السلام


نریمان پناهی

وفات حضرت ام البنين-11 اسفند 96 - هيئت رزمندگان - واحد - واي مادري دل غمينم


نریمان پناهی

وفات حضرت ام البنين-11 اسفند 96 - هيئت رزمندگان - شور - قتلگاه اشک و آه


نریمان پناهی

شهادت حضرت معصومه (س) 95_واحد_روي قبرم بنويسيد


نریمان پناهی

شهادت حضرت معصومه (س) 95_نواي پاياني


نریمان پناهی

شهادت حضرت معصومه (س) 95_شور_روي لبم واويلا


نریمان پناهی

شهادت حضرت معصومه (س) 95_شور_اي واي اي واي


نریمان پناهی

شهادت حضرت معصومه (س) 95_ذكر


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-21 رمضان 96 - هيئت الزهراء - واحد - اگه از تيغ


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-21 رمضان 96 - هيئت الزهراء - شور و روضه - هستي تو بخدا هستي و قرارم


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-21 رمضان 96 - هيئت الزهراء - شور - عباس يا ابو فاضل


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-20 رمضان 96 - هيئت الزهراء - واحد - يا حيدر يا حيدر


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-20 رمضان 96 - هيئت الزهراء - شور و زمينه - زينت دوش نبي


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-20 رمضان 96 - هيئت الزهراء - شور و روضه - حسين جانم حسين


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-20 رمضان 96 - هيئت الزهراء - شور - يا عباس جيب الماء


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-19 رمضان 96 - هيئت الزهراء -شور - عباس يا ابو فاضل


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-19 رمضان 96 - هيئت الزهراء -شور - حسين جانم حسين


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-19 رمضان 96 - هيئت الزهراء - واحد - اگر شکسته شد


نریمان پناهی

شهادت امام علي ع-19 رمضان 96 - هيئت الزهراء - زمينه - علي حب هو جنه


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-7تير98-هيئت رزمندگان مکتب الحسين(ع)-واحد-بر هم نزن نماز


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-30 تير 96 - هيئت رزمندگان - واحد - آتش کشد زبانه


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-30 تير 96 - هيئت رزمندگان - نوا


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-30 تير 96 - هيئت رزمندگان - شور پاياني


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-30 تير 96 - هيئت رزمندگان - شور - يه نفر نيست بهش آب بده


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-30 تير 96 - هيئت رزمندگان - شور - اي کشته فتاده در خون


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-30 تير 96 - هيئت رزمندگان - شور - انگار اومد بر قلب من فرود


نریمان پناهی

شهادت امام صادق ع-30 تير 96 - هيئت رزمندگان - ذکر امام حسين عليه السلام


نریمان پناهی

شهادت امام حسن ع-5 آبان 96 - هيئت رزمندگان - شور - يا خامس آل الله


نریمان پناهی

شهادت امام حسن ع-5 آبان 96 - هيئت رزمندگان - شور - بين گودال موندي تنها


نریمان پناهی

شهادت امام حسن ع-5 آبان 96 - هيئت رزمندگان - شور - ام المصائب يعني


نریمان پناهی

شهادت امام حسن ع-5 آبان 96 - هيئت رزمندگان - شور - اشک و آه


نریمان پناهی

شهادت امام حسن ع-5 آبان 96 - هيئت رزمندگان - زمينه - بنويسد بر روي قبر من


نریمان پناهی

شهادت امام جوادع-3 شهريور 96 - هيئت رزمندگان - واحد - ديگر چه زينبي چه عزيزي


نریمان پناهی

شهادت امام جوادع-3 شهريور 96 - هيئت رزمندگان - واحد - دل خون تر از ابر و طوفان


نریمان پناهی

شهادت امام جوادع-3 شهريور 96 - هيئت رزمندگان - شور - واويلا واويلا


نریمان پناهی

شهادت امام جوادع-3 شهريور 96 - هيئت رزمندگان - ذکر يا عباس عليه السلام


نریمان پناهی

شهادت امام جوادع-3 شهريور 96 - هيئت رزمندگان - ذکر امام حسين عليه السلام-150


نریمان پناهی

شهادت امام جوادع-3 شهريور 96 - هيئت رزمندگان - ذکر امام حسين عليه السلام


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-24 فروردين 97 - هيئت رزمندگان - واحد - آقا بيا که روضه موسي بن جعفر است


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-24 فروردين 97 - هيئت رزمندگان - واحد - اي واي از زندگانيم شد سير


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-24 فروردين 97 - هيئت رزمندگان - شور - ميون اين قفس ميزنم نفس نفس


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-24 فروردين 97 - هيئت رزمندگان - شور - به تو فکر ميکنم


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-24 فروردين 97 - هيئت رزمندگان - شور - بعد تو چه کشيده زينب


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - يا وارث آل الله


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - نمي رسه صداها


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - صلو عليک مليک السما


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - شمر جلوتر بود دير رسيدم من


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - تنگ غروبه بالاي مقتل مادري نوحه ميخونه


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - اي که شيب الخضيب افتادي


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - السلام عليک يا اباعبدالله


نریمان پناهی

شهادت امام کاظم ع-12 فروردين 98 - حسينيه بيت العباس - شور - از بلندي دارم مي بينم


نریمان پناهی

میرداماد - سامرا عزا گرفته-شهادت امام حسن عسکری ع


میرداماد

مطیعی - دلتنگم آه ای سامرا-شهادت امام حسن عسکری ع


مطیعی

علیمی - اباصالح عزاداری لباس غم به تن داری-شهادت امام حسن عسکری ع


علیمی

واحد_ خوشم که از ازل شدم-شهادت امام حسن ع


حسین سیب سرخی

شور_ تو تپش قلب منی-شهادت امام حسن ع


حسین سیب سرخی

شور_ به دم الحسین راهیم کن-شهادت امام حسن ع


حسین سیب سرخی

شور_ آقای کریمم یار قدیمم-شهادت امام حسن ع


حسین سیب سرخی

زمینه_ اونی که غریب تر از حسین بی کفنه-شهادت امام حسن ع


حسین سیب سرخی

روضه-شهادت امام حسن ع


حسین سیب سرخی

پیش زمینه_ السلام ای آفتاب عالم والا حسن-شهادت امام حسن ع


حسین سیب سرخی

چهلم شهدای نیجریه_ هنوزم خون ها می ریزه ناحق - زمینه-وفات حضرت معصومه س


میثم مطیعی

تو شهید ولایتی بانو، در هوای امام جان دادی-وفات حضرت معصومه س


میثم مطیعی

تأمین منبع آب برای روستاهای آبادان-شهادت امام صادق ع


میثم مطیعی

پناه حرم، کجا داری می ری برادرم-وفات حضرت زینب س


میثم مطیعی

بر در خیمه رسیدیم و ندیدیم تو را ، دل ما اهل قَرَن بود نمی دانستم _ حاج مهدی رسولی -شهادت امام کاظم ع


میثم مطیعی

باورت می شد ببینی خواهرت را یک زمان-وفات حضرت زینب س


میثم مطیعی

آن که دل ها را گرفتار تو کرده زینب است-وفات حضرت زینب س


میثم مطیعی

آستان بوس توایم اخت الرضا - واحد تند-وفات حضرت معصومه س


میثم مطیعی

ام المصائب یا زینب کبری - وفات حضرت زینب س


میثم مطیعی

ام المصائب است و یقیناً شهیده شد-وفات حضرت زینب س


میثم مطیعی

اگر بناست مرا ببینی بیا گودال قتلگاه - وفات حضرت زینب س


میثم مطیعی

اقتربت ایام الزیاره -مداحی عربی به لهجه عراقی ویژه اربعین حسینی--شهادت امام حسن ع


میثم مطیعی

اشکای روضه ی تو قیمت داره، نوکری برا تو سعادت داره _ حاج مهدی رسولی -شهادت امام کاظم ع


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-009


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-008


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-007


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-006


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-005


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-004


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-003


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-002


میثم مطیعی

-وفات حضرت معصومه س-001


میثم مطیعی

-وفات حضرت زینب س-007


میثم مطیعی

-وفات حضرت زینب س-006


میثم مطیعی

-وفات حضرت زینب س-005


میثم مطیعی

-وفات حضرت زینب س-004


میثم مطیعی

-وفات حضرت زینب س-003


میثم مطیعی

-وفات حضرت زینب س-002


میثم مطیعی

-وفات حضرت زینب س-001


میثم مطیعی

-وفات حضرت رقیه س-007


میثم مطیعی

-وفات حضرت رقیه س-006


میثم مطیعی

-وفات حضرت رقیه س-005


میثم مطیعی