مداحی و مولودی

سید مهدی میرداماد

عید غدیر-سید مهدی میرداماد-علی یارمه کس و کارمه علی آبرو و اعتبارمه


میرداماد

من یار ندارم دلدار ندارم-میرداماد-میلاد امام علی ع


میرداماد

شاه کربلا دستمو بگیر-میرداماد-میلاد امام حسین ع


میرداماد

بگو یا قمر بنی هاشم خاک پات و تاج عالم کن-میرداماد-میلاد عباس ع


میرداماد

واحد-009


سید مهدی میرداماد

واحد-008


سید مهدی میرداماد

واحد-007


سید مهدی میرداماد

واحد-006


سید مهدی میرداماد

واحد-005


سید مهدی میرداماد

واحد-004


سید مهدی میرداماد

واحد-003


سید مهدی میرداماد

واحد-002


سید مهدی میرداماد

واحد-001


سید مهدی میرداماد

واحد بحر طویل


سید مهدی میرداماد

نوحه


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هفتم محرم 97-005


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هفتم محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هفتم محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هفتم محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هفتم محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هشتم محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هشتم محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هشتم محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب هشتم محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب ششم محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب ششم محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب ششم محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب ششم محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب تاسوعا محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب تاسوعا محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب تاسوعا محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب اول محرم 98-006


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب اول محرم 98-005


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب اول محرم 98-004


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب اول محرم 98-003


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب اول محرم 98-002


سید مهدی میرداماد

میرداماد شب اول محرم 98-001


سید مهدی میرداماد

مراسم شب چهارم محرم 97-007


سید مهدی میرداماد

مراسم شب چهارم محرم 97-006


سید مهدی میرداماد

مراسم شب چهارم محرم 97-005


سید مهدی میرداماد

مراسم شب چهارم محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

مراسم شب چهارم محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

مراسم شب چهارم محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

مراسم شب چهارم محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

مراسم شب پنجم محرم 97-006


سید مهدی میرداماد

مراسم شب پنجم محرم 97-005


سید مهدی میرداماد

مراسم شب پنجم محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

مراسم شب پنجم محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

مراسم شب پنجم محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

مراسم شب پنجم محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

شور-005


سید مهدی میرداماد

شور-004


سید مهدی میرداماد

شور-003


سید مهدی میرداماد

شور-002


سید مهدی میرداماد

شور-001


سید مهدی میرداماد

شور حماسی


سید مهدی میرداماد

شور 2-002


سید مهدی میرداماد

شور 2-001


سید مهدی میرداماد

شور 1-002


سید مهدی میرداماد

شور 1-001


سید مهدی میرداماد

شب سوم محرم 97-007


سید مهدی میرداماد

شب سوم محرم 97-006


سید مهدی میرداماد

شب سوم محرم 97-005


سید مهدی میرداماد

شب سوم محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

شب سوم محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

شب سوم محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

شب سوم محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

شب دوم محرم 97-007


سید مهدی میرداماد

شب دوم محرم 97-006


سید مهدی میرداماد

شب دوم محرم 97-005


سید مهدی میرداماد

شب دوم محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

شب دوم محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

شب دوم محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

شب دوم محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

شب اول محرم 97-007


سید مهدی میرداماد

شب اول محرم 97-006


سید مهدی میرداماد

شب اول محرم 97-005


سید مهدی میرداماد

شب اول محرم 97-004


سید مهدی میرداماد

شب اول محرم 97-003


سید مهدی میرداماد

شب اول محرم 97-002


سید مهدی میرداماد

شب اول محرم 97-001


سید مهدی میرداماد

سنگین-004


سید مهدی میرداماد

سنگین-003


سید مهدی میرداماد

سنگین-002


سید مهدی میرداماد

سنگین-001


سید مهدی میرداماد

زمینه-009


سید مهدی میرداماد

زمینه-008


سید مهدی میرداماد

زمینه-007


سید مهدی میرداماد

زمینه-006


سید مهدی میرداماد

زمینه-005


سید مهدی میرداماد

زمینه-004


سید مهدی میرداماد

زمینه-003


سید مهدی میرداماد

زمینه-002


سید مهدی میرداماد

زمینه-001


سید مهدی میرداماد

روضه-008


سید مهدی میرداماد

روضه-007


سید مهدی میرداماد

روضه-006


سید مهدی میرداماد

روضه-005


سید مهدی میرداماد

روضه-004


سید مهدی میرداماد

روضه-003


سید مهدی میرداماد