مداحی و مولودی

نریمان پناهی

محرم98-شب اول-واحد-عالم محرم است


نریمان پناهی

محرم98-شب اول-شور-هلال ماه عاشقي رسيد


نریمان پناهی

محرم98-شب اول-شور-محرم سلام


نریمان پناهی

محرم98-شب اول-شور-ريان بن شبيب


نریمان پناهی

محرم98-شب اول-شور-حي علي العزا عالم محزونه


نریمان پناهی

محرم98-شب اول-شور -يا عباس يا عباس


نریمان پناهی

محرم 99 - روز هفتم - شور


نریمان پناهی

محرم 99 - روز هفتم - شور گودال - سر برد خنجر برد


نریمان پناهی

محرم 99 - روز هفتم - شور - خواب ديدم تو حرمت


نریمان پناهی

محرم 99 - روز هفتم - شور - آروم جون رباب


نریمان پناهی

محرم 99 - روز هفتم - زمينه - توي گهواره حيدر شدي


نریمان پناهی

محرم 99 - روز ششم - واحد - خودم ديدم دشمن به جسم


نریمان پناهی

محرم 99 - روز ششم - شور - عمو جان عموجان


نریمان پناهی

محرم 99 - روز ششم - شور - خواب ديدم تو حرمت-159


نریمان پناهی

محرم 99 - روز ششم - شور - خواب ديدم تو حرمت


نریمان پناهی

محرم 99 - روز ششم - زمينه - ميره توميدون غوغا کنه


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - واحد - تک و تنها در اين ويران سرايم


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - شور جديد - نيزه ميرفت و برميگشت


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - شور - وا ابتا حسين حسين


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - شور - صلو عليک


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - شور - حسين جان


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - شور - بابايي کجايي ببيني


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - زمينه - دردونه حسين


نریمان پناهی

محرم 99 - روز سوم - زمينه - اي عزيزم اي باباي شهيدم


نریمان پناهی

محرم 99 - روز دوم - واحد - دلشوره اي افتاده به جانم برادر


نریمان پناهی

محرم 99 - روز دوم - شور - عالم سياه پوشه


نریمان پناهی

محرم 99 - روز دوم - زمينه - ببين دلشوره دارم روي سينه


نریمان پناهی

محرم 99 - روز دوم - زمينه - اي عزيز دلم اي حسين شهيدم


نریمان پناهی

محرم 99 - روز چهارم - زمينه - ابرومو بخر


نریمان پناهی

محرم 99 - روز پنجم - واحد - حسينم اي بي سر


نریمان پناهی

محرم 99 - روز پنجم - شور - عمو جان عمو جان


نریمان پناهی

محرم 99 - روز پنجم - شور - پيچيده تو گودال عطر بوي سيب


نریمان پناهی

محرم 99 - روز پنجم - شور - برگشتي از حج واجب


نریمان پناهی

محرم 99 - روز پنجم - شور - اي بهشت وکربلا کربلا


نریمان پناهی

محرم 99 - روز پنجم - روضه پاياني - خدا حافظ اي جواني زينب


نریمان پناهی

محرم 99 - روز اول - واحد - رسيد ماه غم


نریمان پناهی

محرم 99 - روز اول - شور - لبريز ماتمت قلب بيتابم


نریمان پناهی

محرم 99 - روز اول - زمينه - هربلايي سرم امد به فداي سر تو


نریمان پناهی

محرم 99 - روز اول - زمزمه - اين همه با عزتم کردي


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هفتم- شور - مکن تلظي


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هفتم- زمينه - لالايي لالايي


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هفتم - واحد - از عطش دلها


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هفتم - شور زمينه _وا عطشا


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هشتم -واحد - برخيز و رحمي کن


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هشتم - شور - افتادي از نفس


نریمان پناهی

محرم 98 - شب عاشورا -شور - ذکر امام حسين


نریمان پناهی

محرم 98 - شب عاشورا - شور - ريان بن الشبيب


نریمان پناهی

محرم 98 - شب عاشورا - شور - خودت خبر داري


نریمان پناهی

محرم 98 - شب عاشورا - شور - ايهاالغريب


نریمان پناهی

محرم 98 - شب عاشورا - زمينه - اي شاه بي سپاه


نریمان پناهی

محرم 98 - شب عاشورا - زمزمه - پا گذاشتن روي صورت تو


نریمان پناهی

محرم 98 - شب ششم - واحد - تو که اين گونه


نریمان پناهی

محرم 98 - شب ششم - شور -وا عطشا به کربلا


نریمان پناهی

محرم 98 - شب ششم - شور -عمو جون نامه دارم


نریمان پناهی

محرم 98 - شب ششم - زمينه -شکر خدا شدم


نریمان پناهی

محرم 98 - شب ششم - زمزمه - روي سرم بارون سنگه


نریمان پناهی

محرم 98 - شب سوم -واحد - تک و تنها در اين ويران سرايم


نریمان پناهی

محرم 98 - شب سوم -شور - نداره ساموني


نریمان پناهی

محرم 98 - شب سوم -شور - عمه چرا به کربلا اين همه لشگر امده


نریمان پناهی

محرم 98 - شب سوم - شور -تو اين خرابه ها


نریمان پناهی

محرم 98 - شب سوم - روضه -اي بهترين باباي دنيا


نریمان پناهی

محرم 98 - شب دوم -زمينه - عالم محزونه


نریمان پناهی

محرم 98 - شب دوم - واحد - رسيد کاروان بر خاک غربت


نریمان پناهی

محرم 98 - شب دوم - شور پاياني


نریمان پناهی

محرم 98 - شب دوم - شور - ريان بن الشبيب


نریمان پناهی

محرم 98 - شب دوم - شور - بي قرار بي قرارم داداش


نریمان پناهی

محرم 98 - شب دوم - شور - اي واي اي واي


نریمان پناهی

محرم 98 - شب چهارم-زمينه - ثانيه فاطمه چشمه کوثر


نریمان پناهی

محرم 98 - شب چهارم -واحد - برگرد سمت خيمه ها تنهاي تنها


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - واحد - تو طبيب دل بيمار مني


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - شور - همه منتظرن


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - شور - شد راهيه فرات


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - شور - شب عاشوراس امشب


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - شور - بلند شو عباس


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - شور - برادر جان سليمان زماني


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - شور - ايها الغريب


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - زمينه - آب آور حرم


نریمان پناهی

محرم 98 - شب تاسوعا - زمزمه - وقتي دست تو جدا شد


نریمان پناهی

محرم 98 - شب پنجم -شور - اي واي اي واي


نریمان پناهی

محرم 98 - شب پنجم -زمزمه - چقد شلوغه گودال


نریمان پناهی

محرم 98 - شب پنجم - واحد - من آمدم عمو نگراني براي چه


نریمان پناهی

محرم 98 - شب پنجم - شور - همه جا کربلا


نریمان پناهی

محرم 98 - شب پنجم - شور - به سمت گودال


نریمان پناهی

محرم 98 - شب پنجم - شور - برادر جان سليمان زماني


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هشتم - شور - ايها الغريب


نریمان پناهی

محرم 98 - شب هشتم - زمزمه - عمر منو به آخر


نریمان پناهی

ظهر 29 محرم 96 - ريحانه النبي - واحد - در عزاي حسين


نریمان پناهی

ظهر 29 محرم 96 - ريحانه النبي - شور - همه جا کربلا


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_واي حسين


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_ميزنم صدات


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_قاريه قرآن من


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_غريب گير آوردنت


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_خورشيد عالم تاب


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_تنگه غروبه


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_پناه حرم


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_اي كشته فتاده به هامون


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_شور_ارباب


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_زمينه_برادر جان سليمان زمانم


نریمان پناهی

شب هفدهم محرم 95_ذكر


نریمان پناهی

شب هفتم محرم 97 - هيئت رزمندگان - واحد - حسين من حسين من


نریمان پناهی