حكمت ها

بخش هاى شگفتى آور از سخنان امير المؤمنين عليه السّلام روش برخورد با فتنه ها شناخت ضدّ ارزش ها شناخت ضدّ ارزش ها ارزش هاى اخلاقى و ضدّ ارزش ها شناخت ارزش هاى اخلاقى ارزش راز دارى و خوشرويى ايثار اقتصادى و آخرت گرايى شگفتى هاى تن آدمى شناخت ره آورد اقبال و ادبار دنيا روش زندگى با مردم روش برخورد با دشمن آيين دوست يابى ره آورد شوم فرار از جنگ روش استفاده از نعمت ها روش برخورد با خويشاوندان روش برخورد با فريب خورده گان شناخت جايگاه جبر و اختيار ضرورت رنگ كردن موها ره آورد شوم هواپرستى روش برخورد با جوانمردان ارزش‏ها و ضدّ ارزش‏ها روش گرفتن حق ضرورت عمل گرايى روش يارى كردن مردم ترس از خدا در فزونى نعمت ها رفتار شناسى (و نقش روحيّات در تن آدمى) روش درمان دردها برترين پارسايى ضرورت ياد مرگ پرهيز از غفلت زدگى درباره ايمان ارزش و والايى انجام دهنده كارهاى خير اعتدال در بخشش و حسابرسى راه بى نيازى ضرورت موقعيّت شناسى آرزوهاى طولانى و بزهكارى ضرورت ترك آداب جاهلى ارزش ها و آداب معاشرت با مردم جايگاه واجبات و مستحبّات راه شناخت عاقل و احمق راه شناخت عاقل و احمق بيمارى و پاك شدن گناهان الگوهاى انسانى (فضائل اخلاقى يكى از ياران) ارزش آخرت گرايى راه شناخت مؤمن و منافق ارزش پشيمانى و زشتى غرور زدگى شناخت ارزش ها راز دارى و پيروزى شناخت بزرگوار و پست فطرت راه جذب دلها قدرت و عيب پوشى روش برخورد با شكست خوردگان شناخت جايگاه سخاوت و ايثارگرى ارزش هاى اخلاقى اقسام بردبارى تهيدستى و تنهايى ارزش قناعت و خود كفايى توانگرى و شهوت ها ارزش تذكّر دادن اشتباهات ضرورت كنترل زبان شيرينى آزار زن روش پاسخ دادن به ستايش ها و نيكى ها ارزش شفاعت غفلت دنيا پرستان ترك دوستان و تنهايى روش خواستن ارزش ايثار اقتصادى ره آورد عفّت و شكرگذارى حفظ روح اميدوارى روانشناسى جاهل نشانه كمال عقل رابطه دنيا و انسان ضرورت خودسازى رهبران و مديران ضرورت ياد مرگ توجّه به فنا پذيرى دنيا روش تحليل رويدادها دنيا شناسى (امام و ترك دنياى حرام شناخت جايگاه جبر و اختيار ارزش حكمت و بى لياقتى منافق مؤمن و ارزش حكمت ميزان ارزش انسان ها ارزش هاى والاى انسانى روش برخورد با چاپلوسان مردم پس از جنگها پرهيز از ادّعاهاى علمى برترى تجربه پيران از قدرتمندى جوانان ارزش استغفار (طلب بخشش از خدا) دو عامل ايمنى مسلمين راه اصلاح دنيا و آخرت شناخت عالم آگاه راه درمان روان والاترين دانش فلسفه آزمايشها شناخت نيكى ها و خوبيها تقوى و ارزش أعمال ارزش علم و بندگى ارزش يقين ضرورت عمل كردن به روايات تفسير «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» روش مناجات كردن روش بر طرف كردن نيازهاى مردم آينده و مسخ ارزش ها روش برخورد با دنيا وصف زاهدان احترام گذاشتن به مرزها و حدود احكام الهى ره آورد شوم دين گريزى علل سقوط عالمان بى عمل شگفتى هاى روح آدمى ارزش والاى اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شرائط تحقّق اوامر الهى عشق تحمّل ناشدنى امام على عليه السّلام مشكلات شيعه بودن!! ارزش هاى والاى اخلاقى جايگاه خوشبينى و بد بينى در جامعه توجّه به پايان پذيرى دنيا انسان و انواع آزمايش ها پرهيز از افراط و تفريط در دوستى با امام عليه السّلام استفاده از فرصت ها ضرورت شناخت دنيا روانشناسى قبائل قريش ارزيابى عمل ها عبرت از مرگ ياران الگوهاى كامل انسانيّت روانشناسى زن و مرد امام و شناساندن اسلام شگفتى ضدّ ارزش ها نكوهش از سستى در عمل تأثير عوامل زيست محيطى در سلامت شناخت عظمت پروردگار توجّه به فنا پذيرى دنيا توبيخ نكوهش كننده دنيا ضرورت ياد مرگ اقسام مردم و دنيا حقوق دوستان چهار ارزش برتر فلسفه احكام الهى صدقه راه نزول روزى نقش يا دانش الهى در انفاق تناسب امداد الهى با نيازها قناعت و بى نيازى راه آسايش دوستى ها و خردمندى غمها و پيرى زودرس تناسب بردبارى با مصيبت ها عبادتهاى بى حاصل ارزش دعا، صدقه و زكات دادن ارزش والاى دانش نقش سخن در شناخت انسان ضرورت خودشناسى ضدّ ارزش ها و هشدارها ضرورت آينده نگرى توجه به فنا پذيرى صبر و پيروزى اهميّت نيّت ها ضرورت پايبندى به عهد و پيمان ضرورت خدا شناسى و اطاعت فراهم بودن راه هاى هدايت روش برخورد با دوستان بد پرهيز از مواضع اتّهام قدرت و زورگويى ارزش مشورت و پرهيز از خودمحورى ضرورت راز دارى فقر و نابودى روش بر خورد با متجاوزان پرهيز از نا فرمانى خدا پرهيز از تجاوز به حقوق ديگران خود پسندى و محروميّت ها توجّه به فنا پذيرى دنيا آينده نگرى ضرورت ترك گناه ره آورد شوم حرام خوارى نادانى و دشمنى ها ارزش مشورت ها ارزش خشم در راه خدا راه درمان ترس ابزار رياست (بردبارى فراوان) روش برخورد با بدان روش نابود كردن بدى ها لجاجت و سستى اراده طمع ورزى و بردگى ارزش دورانديشى و پرهيز از كوتاهى شناخت جايگاه سخن و سكوت باطل گرايى و اختلاف ويژگى هاى اعتقادى امام عليه السّلام ويژگى هاى اعتقادى امام على عليه السّلام آينده سخت ستمكاران ضرورت ياد قيامت ضرورت حق گرايى ارزش صبر و خطر بى تابى معيار امامت؟ مشكلات دنيا پرهيز از زراندوزى راه به كار گرفتن قلب ضرورت پرهيز از خشم و انتقام پرهيز از بخل ورزى عبرت آموزى از إتلاف اموال روش درمان روح ضرورت حكومت نكوهش اوباش (انسان هاى شرور) نكوهش انسان هاى شرور امدادهاى الهى و حفظ انسان واقع نگرى در مسائل سياسى ياد مرگ و پرهيزكارى بى توجّهى به سپاسگذارى مردم گنجايش نامحدود ظرف علم ره آورد حلم و بردبارى ارزش همانند شدن با خوبان مراحل خودسازى خبر از ظهور حضرت مهدى عليه السّلام الگوهاى پرهيزكارى ارزش هاى اخلاقى خودپسندى آفت عقل تحمّل مشكلات و خشنودى نرمخويى و كاميابى اختلاف آفت انديشه قدرت و تجاوزكارى دگرگونى روزگار و شناخت انسان ها حسادت آفت دوستى آرزوها آفت انديشه عدالت در قضاوت آينده دردناك ستمكاران بى توجّهى به بدى بدكاران حياء و عيب پوشى برخى از ارزش هاى اخلاقى حسادت و بيمارى طمع ورزى و خوارى اركان ايمان ارزش ها و ضدّ ارزش ها ارزش قناعت و خوش خلقى راه به دست آوردن روزى تعريف عدل و إحسان ره آورد إنفاق پرهيز از آغازگرى در مبارزه تفاوت اخلاقى مردان و زنان نشانه خردمندى زشتى دنياى حرام اقسام عبادت مشكلات تشكيل خانواده زشتى سستى و سخن چينى غصب و ويرانى آينده دردناك ستمكاران ارزش ترس از خداوند روش صحيح پاسخگويى مسؤوليّت نعمت هاى الهى كاستى قدرت و كنترل شهوت هشدار از پشت كردن نعمت ها ره آورد سخاوت تقويت خوشبينى ها بهترين عمل ها خداشناسى در حوادث روزگار تلخى هاى و شيرينى هاى دنيا و آخرت فلسفه احكام الهى روش سوگند دادن ستمكار تلاش در انفاقهاى اقتصادى تندخويى و جنون حسادت و بيمارى راه شاد كردن ديگران (اخلاق خانواده) صدقه و توانگرى شناخت جايگاه وفادارى پرهيز از مهلت دادن هاى خدا مظلوميّت امام على عليه السّلام مشكل حقّ ناشناسى مشكل هم نشينى با قدرتمندان نيكى به بازماندگان ديگران گفتار حكيمان و درمان روش صحيح پاسخ دادن پرهيز از حرص ورزى در كسب روزى اعتدال در دوستى ها و دشمنى ها روش برخورد با دنيا ضرورت حفظ اموال كعبه روش صحيح قضاوت ضرورت استقامت در برداشتن كجى ها ضرورت توكّل به خداوند ضرورت عمل گرايى ضدّ ارزش هاى اخلاقى پرهيز از دورويى ها سوگند امام عليه السّلام ارزش تداوم عمل شناخت جايگاه واجبات و مستحبّات ياد قيامت و آمادگى برترى عقل از مشاهده چشم غرور، آفت پندپذيرى علل سقوط جامعه دانش نابود كننده عذرها ضرورت استفاده از فرصت ها سرانجام خوشى ها مشكل درك قضا و قدر جهل و خوارى الگوى كامل انسانيّت مسؤوليّت نعمت ها روش تسليت گفتن عزاى پيامبر عليه السّلام و بى تابى ها دوستى با احمق هرگز!! فاصله ميان شرق و غرب شناخت دوستان و دشمنان پرهيز از دشمنى ها ضرورت عبرت گرفتن اعتدال در دشمنى ها نماز در نگرانى ها شگفتى روزى بندگان احتياط در فرستادن پيك ها و نامه ها نياز انسان به دعا ارزش دنيا دوستى ضرورت پاسخ دادن به درخواستها غيرتمندى و ترك زنا نگهدارندگى أجل مشكل مال غارت شده ره آورد دوستى پدران ارزش گمان مؤمن ضرورت اطمينان به وعده هاى الهى نفرين امام عليه السّلام روانشناسى عبادات جامعيّت قرآن روش برخورد با متجاوز روش نويسندگى پيشوايى مؤمنان و تبهكاران اختلاف مسلمين و انحراف يهوديان قاطعيّت در مبارزات ره آورد شوم تهيدستى روش صحيح پرسيدن قاطعيّت رهبرى در مشورت ضرورت تقويت روحيّه مردم پس از جنگ علل انحراف خوارج خداترس در خلوتگاهها اندوه عزاى محمد بن ابى بكر مهلت پذيرش توبه پيروزيهاى دروغين وظيفه سرمايه داران بى نيازى از عذر خواهى مسؤوليت نعمت ها ارزش اطاعت و بندگى مسؤوليّت رهبرى روانشناسى مؤمن ياد مرگ و آرزوها آفات اموال مسؤوليّت وعده دادن ضرورت عمل گرايى اقسام علم قدرت و حاكميّت انديشه ارزش پاكدامنى و شكرگزارى روز دردناك ظالم راه بى نيازى شناخت مردم و ضدّ ارزشها ضرورت توجّه به فنا پذيرى دنيا يكى از راههاى پاك ماندن مشكلات درخواست كردن جايگاه ستايش سخت ترين گناه الگوى انسان كامل روانشناسى مردان ستمكار اميدوارى در سختى ها اعتدال در پرداخت به امور خانواده بزرگترين عيب روش تبريك گفتن در تولّد فرزند پرهيز از تجمّل گرايى قدرت خداوند در روزى رسانى روش تسليت گفتن مسؤوليّت نعمت ها راه خودسازى ضرورت پرهيز از بدگمانى روش خواستن از خدا ضرورت پرهيز از جدال و درگيرى نشانه بى خردى جايگاه پرسيدن ارزش هاى اخلاقى هماهنگى علم و عمل روش برخورد با دنيا فلسفه كيفر و پاداش خبر از مسخ ارزش ها هدفدارى انسان و ضرورت تقوا ارزش هاى والاى اخلاقى عوامل استحكام دين و دنيا مراحل امر به معروف و نهى از منكر مراحل امر به معروف و نهى از منكر مراحل شكست در مبارزه سر انجام حق و باطل ضرورت ترسيدن از عذاب الهى آثار شوم بخل ورزى اقسام روزى و پرهيز از حرص زدن ضرورت ياد مرگ ضرورت راز دارى و كنترل زبان ارزش سكوت تلاش در اطاعت و بندگى راه چگونه زيستن دنيا شناسى ضرورت استقامت شناخت خوبى ها و بدى ها فقر زدايى و سلامت ضرورت عمل گرايى برنامه ريزى صحيح در زندگى ضرورت ترك حرام و غفلت زدگى راه شناخت انسان ها (سخن گفتن) روش برخورد با دنيا ارزش سخن ارزش قناعت راه خوب زيستن عطر خوب ترك غرور و ياد مرگ حقوق متقابل پدر و فرزند شناخت واقعيّت ها و خرافات ضرورت هماهنگى با مردم ضرورت موقعيّت شناسى پرهيز از كارهاى گوناگون تفسير لا حول و لا قوة إلا بالله جاهلان متظاهر به دين اخلاق تهيدستان و توانگران ارزش عقل سر انجام حق ستيزى هماهنگى قلب و چشم ارزش پرهيزگارى احترام به استاد راه خود سازى راه تحمّل مصيبت ها راه تحمّل مصيبت ها دنيا شناسى روش برخورد با دنيا شرائط توبه و استغفار ره آورد حلم مشكلات انسان راه درمان شهوت، و عفو اهانت كننده ره آورد عقل ارزش نيكوكارى ره آورد خودسازى ارزش عقل و بردبارى مسؤوليّت توانگران دو چيز ناپايدار جايگاه شكوه كردن شناخت روز عيد اندوه سرمايه داران اندوه زر اندوزى اقسام روزى ويژگى هاى دوستان خدا ضرورت توجّه به فنا پذيرى لذّت ها آزمودن انسان ها ارزش هاى والاى اخلاقى راه شناخت بزرگواران شناخت عدل و بخشش جهل و دشمنى تعريف زهد و پارسايى نقش خوابديدن ها در زندگى تجربه كارى و شناخت مديران راه انتخاب شهرها براى زندگى ويژگى هاى مالك اشتر ارزش تداوم كار انسان شناسى ضرورت پرداخت ديون مردم ضرورت فقه در تجارت راه برخورد با مصيبت ها راه مبارزه با هوا پرستى پرهيز از شوخى كردن روش برخورد با مردم معيار شناخت فقر و غنا علل انحراف زبير راه غرور زدايى راه شناخت بزرگترين شاعر بهاى جان آدمى تشنگان مال و علم نشانه هاى ايمان شناخت جايگاه جبر و اختيار ارزش صبر و تحمّل غيبت نشانه ناتوانى پرهيز از غرور زدگى در ستايش دنيا براى آخرت است سرانجام دردناك بنى اميّه ارزش هاى والاى انصار دقّت در مشاهدات وصف يكى از رهبران الهى مسؤوليّت سرمايه دارى پرهيز از افراط و تفريط نسبت به امام عليه السّلام تعريف توحيد و عدل شناخت جايگاه سخن و سكوت دعاى باران ارزش رنگ كردن و آرايش ارزش عفّت و پاكدامنى ارزش قناعت راه كشور دارى بزرگ ترين گناه مسؤوليّت آگاهان بدترين دوست آفت دوستى