خطبه ها

آفرينش آسمان و زمين و آفرينش انسان پس از بازگشت از نبرد صفّين خطبه شقشقيّه پس از فتح بصره پس از وفات پيامبر ص آگاهى و مظلوميّت امام ع شناخت پيروان شيطان پيمان شكنى زبير شناخت طلحه و زبير (و اصحاب جمل) آگاهى امام عليه السّلام براى مقابله با اصحاب جمل آموزش نظامى شركت آيندگان در پاداش گذشتگان (نقش نيّت در پاداش اعمال) عوامل سقوط جامعه قبل از آغاز جنگ جمل سياست اقتصادى امام ع پس از بيعت مردم مدينه با امام ع شناخت بدترين انسانها نكوهش اهل رأى در مورد اشعث علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ راه رستگارى شناساندن ناكثين «اصحاب جمل» دلدارى به تهيدستان و تأديب ثروتمندان‏ ضرورت آمادگى براى جهاد علل شكست كوفيان پس از كشته شدن محمّد بن ابى بكر در مصر ارزش جهاد دنيا شناسى علل شكست كوفيان پاسخ به شايعات دشمن در مورد طلحه و زبير اقسام مردم قبل از جنگ با ناكثين بعد از شکست خوارج بعد از ماجراى حكميّت نصيحت خوارج پس از شورش نهروان شناخت شبهات در نكوهش كوفيان ضرورت حكومت پرهيز از حيله و نيرنگ پرهيز از آرزوهاى طولانى و هوا پرستى ضرورت جهاد با شاميان تأسّف از فرار مصقله در روز عيد فطر دعاى سفر درباره كوفه ضرورت آمادگى رزمى صفات و علم الهي در مورد فتنه ها دستور آزاد كردن آب فرات زهد در دنيا درباره عيد قربان وصف روز بيعت در مورد جنگ صفّين وصف اصحاب پيامبر ص در وصف معاويه آينده خوارج خبر از قتلگاه خوارج خبر از تداوم تفكّر انحرافى خوارج نهى از كشتار خوارج موضع گيرى امام عليه السّلام برابر تهديد به ترور روش برخورد با دنيا شتافتن به سوى اعمال پسنديده شناخت صفات خدا آموزش تاكتيك هاى نظامى در مورد سقيفه در مورد شهادت محمّد بن ابى بكر علل نكوهش كوفيان در سحرگاه ضربت خوردن علل نكوهش اهل عراق آموزش صلوات درباره مروان هنگام بيعت مردم با عثمان دفاعيات امام برابر تهمت ها صفات پرهيزگاران هشدار به غاصبان بنى اميه نيايش امام وقتى كه قصد حركت به سوى خوارج نمود پس از خاتمه جنگ جمل تعريف زهد و پارسايى دنيا شناسى شناخت صفات الهى درباره عمرو عاص‏ خدا شناسى در توحيد الهى صفات متقين عوامل هلاكت انسانها دوران جاهليت و مبعث خداشناسي خطبه اشباح علل نپذيرفتن خلافت بيان فضل و دانش اميرالمومنين ع فضائل اهل بيت ع دوران جاهليّت و نعمت بعثت در مورد خداوند و رسول الله ص در مورد تفاوت اصحاب اميرالمومنين ع و اصحاب رسول الله ص خبر از ستمگرى و فساد بنى اميّه پرهيز از دنيا پرستى در مورد اهل بيت ع خبر از حوادث آينده ذکر روز قيامت در مورد زهد درباره فضائل رسول الله ص وصف پيامبر اسلام ص و توصيف پيامبر اسلام ص و توبيخ اصحاب‏ روحيه به سربازان حوادث آينده الزّهراء ديباج در نکوهش دنيا درباره مرگ نكوهش دنيا نصيحت مردم استسقاء نصيحت ياوران سرزنش بخيل در مورد اصحاب صالح اميرالمومنين ع نكوهش كوفيان موعظه مردم بعد از ليلة الهرير خطاب به خوارج در هنگام نبرد صفين در مورد جهاد بعد از حکميت مساوات در تقسيم بيت المال بيان احکام دين حوادث آينده بصره درباره اندازه و مقياس در هنگام وداع با ابوذر منبريّه موعظه مردم در عظمت خدا و قرآن مشاوره به خليفه دوم خطاب به مغيرة در مورد بيعت در مورد طلحه و زبير در مورد حوادث آينده در هنگام شوراي خلافت نهي از عيب جويي نهي از غيبت نيکي به نا اهل استسقاء مبعث سولان و فضائل اهل بيت ع دنياي فاني مشاوره نظامي در مورد بعثت در مورد طلحه و زبير قبل از شهادت در مورد فتنه هاي آينده حذر از فتنه ها توصيف اهل بيت ع در مورد گمراهان فضائل اهل بيت ع در مورد خفاش پس از جنگ جمل توصيه به تقوا در مورد قرآن و رسول الله ص نحوه برخورد با مردم در مورد توحيد وصف پيامبر ص و اهل بيتش ع در مورد غصب خلافت خداشناسي هشدار دادن به عثمان طاووس امر به الفت ويژگى هاى قرآن در مورد کيفر شورشيان در هنگام حرکت به سوي بصره روش هدايت كردن دعا قبل از جنگ در مورد روز شورا در مورد صلاحيت خلافت در مورد طلحه بيان قابت اميرالمومنين ع با رسول الله ص بيان فضائل قرآن حکميت تقوا و شهادت رويت پروردگار نکوهش ياران در مورد خوارج خداشناسي بيان قدرت خداوند در جواب «لا حكم إلا للّه» عجائب خلقت در توحيد حق حوادث آينده تقوا و مرگ ايمان و هجرت‏ در مورد خوارج سفارش به تقوا قاصعه خطبه المتقين(همام) وصف منافقان در ستايش خدا هشدار از غفلت زدگى فضائل امير المؤمنين ع توصيه به تقوا نماز و زکات درباره معاويه‏ سلوک در راه حق هنگام دفن فاطمه س فرار از دنيا به سوي آخرت پند به ياران در مورد طلحه و زبير نهي از دشنام حفظ جان حسنين ع اختلاف در حکميت نهي از عزلت انواع محدثان شگفتى آفرينش پديده ها بسيج مردم براى جنگ با شاميان مجد و عظمت خداوند وصف پامبر اسلام ص از دعاها اميرالمومنين ع حقوق متقابل رهبر و مردم شکوه از قريش درباره اصحاب جمل تأسّف بر كشتگان جمل توصيف سالکان پس از خواندن آيه اول سوره تكاثر به هنگام تلاوت آيه 37 سوره نور به هنگام تلاوت آيه 6 سوره انفطار پرهيز از ظلم دعا براي فراواني روزي فرار از دنيا وصف عاشقان خدا وصف سلمان فارسي توصيف روز بيعت توصيه به تقوا در مورد پيامبر اسلام ص احتياط در مصرف بيت المال در فضيلت اهل بيت ع علت تفاوت مردمان هنگام غسل دادن پيامبر اسلام ص ياد مشكلات هجرت تشويق به عمل‏ در مورد حکميت فضائل اهل بيت ع نکوهش عثمان تشويق به جهاد