احکام شرعی
استفتائات امام خامنه اي

حکم شرعی روز


تیمم

کسی که وظیفه‌اش تیمّم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‌ماند، در وسعت وقت می ‌تواند با تیمّم نماز بخواند. و همچنین اگر امید برطرف شدن عذر در آخر وقت را دارد، اظهر جواز مبادرت به نماز با تیمم است، اگرچه تأخیر افضل و احوط است.

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت

آموزش احکام

به چه شک‌هایی نباید اعتنا کرد ؟
به چه شک‌هایی نباید اعتنا کرد ؟