احکام شرعی
استفتائات امام خامنه اي
استفتائات امام خامنه اي

حکم شرعی روز


چيزهايی كه روزه را باطل می كنند

نه چيز روزه را باطل می كند: اول: خوردن و آشاميدن. دوم: جماع. سوم:استمنا، و استمنا آن است كه انسان با خود كاری كند كه منی از او بيرون آيد.چهارم: دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السلام. پنجم:رساندن غبار غليظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب. هفتم: باقی ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله كردن با چيزهای روان.نهم: قی كردن.

رساله امام خمینی (ره)

آموزش احکام

شرایط وضو

شرایط وضو

مراجع تقلید


امام خمینی

امام خمینی

استفتائات امام خامنه ای

استفتائات امام خامنه ای

آیت الله العظمی سیستانی

آیت الله العظمی سیستانی

آیت الله العظمی علی گلپایگانی

آیت الله العظمی علی گلپایگانی

آیت الله العظمی میرزا جواد آقا تبریزی

آیت الله العظمی میرزا جواد آقا تبریزی

آیت الله محمد فاضل لنکرانی

آیت الله محمد فاضل لنکرانی

آیه الله العظمی وحید خراسانی

آیه الله العظمی وحید خراسانی

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی

آیت‌الله ‌العظمی جعفر سبحانی

آیت‌الله ‌العظمی جعفر سبحانی

آیه الله العظمی حسین نوری همدانی

آیه الله العظمی حسین نوری همدانی

آیه الله العظمی محمد تقی بهجت

آیه الله العظمی محمد تقی بهجت

آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی

آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی

آيت الله حاج شيخ محمد رحمتي

آيت الله حاج شيخ محمد رحمتي

آيت الله العظمی سيد ابوالقاسم موسوي خوئي

آيت الله العظمی سيد ابوالقاسم موسوي خوئي

آيت الله العظمی شيخ محمداسحاق فياض

آيت الله العظمی شيخ محمداسحاق فياض

آيت الله العظمی سيد محمدصادق حسيني روحاني

آيت الله العظمی سيد محمدصادق حسيني روحاني

آيت الله العظمی حاج سيد محمد جواد علوي طباطبائي بروجردي

آيت الله العظمی حاج سيد محمد جواد علوي طباطبائي بروجردي

آيت الله العظمی سيد حسين بروجردي

آيت الله العظمی سيد حسين بروجردي

آيت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

آيت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

آيت الله شيخ مجتبي تهراني

آيت الله شيخ مجتبي تهراني

آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

آيت الله سيد محمد حسيني شاهرودي

آيت الله سيد محمد حسيني شاهرودي

آيت الله سيد محمدباقر موسوي شيرازي

آيت الله سيد محمدباقر موسوي شيرازي

آيت الله سيد محمدحسن مرتضوي لنگرودي

آيت الله سيد محمدحسن مرتضوي لنگرودي

آيت الله شيخ عباس محفوظي

آيت الله شيخ عباس محفوظي

حضرت آيت الله محمد باقر موحدي نجفي

حضرت آيت الله محمد باقر موحدي نجفي

حضرت آيت الله حاج ميرزا يدالله دوزدوزاني تبريزي

حضرت آيت الله حاج ميرزا يدالله دوزدوزاني تبريزي


عناوین پر بازدید