حکم شرعی روز


تیمم

کسی که وظیفه‌اش تیمّم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‌ماند، در وسعت وقت می ‌تواند با تیمّم نماز بخواند. و همچنین اگر امید برطرف شدن عذر در آخر وقت را دارد، اظهر جواز مبادرت به نماز با تیمم است، اگرچه تأخیر افضل و احوط است.

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت

آموزش احکام

تست

تستسسسسسسسسیسیسی

مراجع عظام تقلیدعناوین پر بازدید

AhkamMostViewed