استفتائات امام خامنه ای

احکام تقلید
اشاره
راههای سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید
شروط تقلید
عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر
بقا بر تقلید میّت
مسائل متفرقه تقلید
مرجعیت و رهبری
ولایت فقیه و حکم حاکم
طهارت
احکام آبها
احکام تخلّی
احکام وضو
قسمت اول
قسمت دوم
مسّ اسماء و آیات الهی
احکام غسل جنابت
احکام غسل باطل
احکام تیمم
احکام بانوان
احکام اموات
قسمت اول
قسمت دوم
احکام نجاسات
احکام مسکرات
وسوسه و درمان آن
احکام کافر
احکام نماز
اهمیت و شرایط نماز
وقت نماز
قبله
مکان نمازگزار
احکام مسجد
احکام سایر مکان های دینی
لباس نمازگزار
توضیح
پوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آن
اذان و اقامه
اشاره
قرائت و احکام آن
ذکر نماز
سجده و احکام آن
مبطلات نماز
سلام
شکیات نماز
نماز قضا
اشاره
نماز قضای پدر و مادر
نماز جماعت
اشاره
حکم امام جماعتی که قرائت وی صحیح نیست
امامت شخص ناقص العضو
شرکت زنان در نماز جماعت
اقتدا به اهل سنت
نماز جمعه
نماز عید فطر و عید قربان
نماز مسافر
توضیح
حکم دانشجویان و روحانیون
قصد اقامت و مسافت شرعی
حدّ ترخّص
سفر معصیت
احکام وطن
تبعیت زن و اولاد در وطن
احکام بلاد کبیره
نماز استیجاری
نماز آیات
نوافل
مسائل متفرقه نماز
احکام روزه
اشاره
زن باردار و شیرده
بیماری و منع پزشک
مبطلات روزه
بقا بر جنابت
استمناء
حکام مبطلات روزه
کفّاره روزه و مقدار آن
قضای روزه
مسائل متفرقه روزه
رؤیت هلال
احکام خمس
هبه، هدیه، جایزه بانکی، مهر و ارث
قرض، حقوق ماهیانه، بیمه، و بازنشستگی
فروش خانه، وسائل نقلیه و زمین
مؤونه
دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن
سرمایه
قسمت اول
قسمت دوم
نحوه محاسبه خمس
تعیین سال مالی
ولیّ امر خمس
سهم سادات و انتساب به آنان
موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هدیه و شهریه حوزوی
مسائل متفرقه خمس
موارد دیگر
انفال
جهاد
امر به معروف و نهی از منکر
شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
کیفیت امر به معروف و نهی از منکر
مسائل متفرقه امر به معروف و نهی از منکر
کسبهای حرام
خرید و فروش اعیان نجس
اجرت گرفتن در برابر واجبات
شطرنج و آلات قمار
شطرنج
آلات قمار
موسیقی و غنا
قسمت اول
قسمت دوم
رقص
دست زدن
فیلم و عکس نامحرم
آنتن های ماهواره ای
تئاتر و سینما
نقاشی و مجسمه سازی
سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ
هیپنوتیزم
بخت آزمایی
رشوه
مأمور خرید و فروش
مسائل پزشکی
جلوگیری از بارداری
سقط جنین (کورتاژ)
تلقیح مصنوعی
تغییر جنسیّت
تشریح میّت و پیوند اعضا
ختنه
آموزش پزشکی
تعلیم و تعلّم و آداب آن
حقوق چاپ، تألیف و کارهای هنری
تجارت با غیر مسلمان
کار کردن در دولت ظالم
لباس شهرت و احکام پوشش
تقلید از فرهنگ غربی
تشبّه به کفّار و ترویج فرهنگ آنان
مهاجرت و پناهندگی سیاسی
مصرف دخانیات و مواد مخدّر
تراشیدن ریش
حضور در مجلس معصیّت
دعانویسی و استخاره
احیاء مناسبتهای دینی
مراسم عزاداری
ولادت ها و اعیاد
احتکار و اسراف
احکام خرید و فروش و موضوعات مالی
شروط عقد
شرایط خریدار و فروشنده
بیع فضولی
اولیای تصرّف
قسمت اول
قسمت دوم
شرایط جنس و عوض آن
شروط ضمن عقد
مسائل متفرّقه بیع
احکام خیارات
1. خیار مجلس
2. خیار عیب
3. خیار تأخیر
4. خیار شرط
5. خیار رؤیت
6. خیار غبن
7. بیع خیاری (بیع شرط)
8. خیار تخلّف شرط
احکام متفرّقه خیارات
توابع مبیع
اشاره
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن
بیع نقد و نسیه
بیع سلف
خرید و فروش طلا، نقره و پول
مسائل متفرّقه تجارت
احکام ربا
حق شفعه
اجاره
قسمت اول
قسمت دوم
احکام سرقفلی
ضمان
رهن
شرکت
هبه
قسمت اول
قسمت دوم
دین و قرض
قسمت اول
قسمت دوم
صلح
وکالت
حواله
صدقه
عاریه و ودیعه
وصیت
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
غصب
حجر و نشانه های بلوغ
مضاربه
احکام بانکها
احکام بانکه(ا1)
احکام بانکه(2)
جایزه های بانکی
کارکردن در بانک
احکام چک و سفته
بیمه
قوانین و مقررات دولتی
اموال دولتی
کار در مؤسسات دولتی
قوانین دولتی
مالیات و عوارض
وقف
توضیح
شرایط وقف
شرایط متولّی وقف
شرایط عین موقوفه
شرایط موقوف علیه
عبارتهای وقف
احکام وقف
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
حبس
فروش وقف وتبدیل آن
احکام قبرستان
اشاره

عناوین پر بازدید

AhkamMostViewed