آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

تقلید
احکام تقلید
طهارت
اقسام آبها
آب مطلق
تعریف آب مطلق
1 آب کر
2 آب قلیل
3 آب جاری
4 آب باران
5 آب چاه
احکام آبها
تخلی
احکام تخلّی
استبراء
مستحبّات و مکروهات تخلّی
نجاست
چیزهای نجس
1 و 2 بول و مدفوع
3 منی
4 مردار
5 خون
6 و 7 سگ و خوک
8 کافر و کسانی که در حکم کافرند
9 مسکر مایع
10 آبجو
11 عرق حیوان نجاستخوار
راههای ثابت شدن نجاست
اسباب سرایت نجاست
احکام نجاسات
مُطهِّرات
مطهرات
1 آب
2 زمین
3 آفتاب
4 استحاله
5 انقلاب
6 ثلثان شدن
7 انتقال
8 اسلام آوردن
9 تَبَعیّت
10 بر طرف شدن عین نجاست
11 استبراء حیوان نجاستخوار
12 غایب شدن مسلمان
وضو
طریقه وضو گرفتن
وضوی ارتماسی
احکام وضوی ارتماسی
دعاهای وضو
شرایط وضو واحکام أن
احکام وضو
اموری که باید برای آنها وضو گرفت
اموری که وضو را باطل می کند
احکام وضوی جبیره
غسل
غسلهای واجب
1 جنابت
احکام جنابت
کارهایی که بر جُنُب حرام است
کارهایی که بر جُنُب مکروه است
احکام غسل جنابت
اقسام و احکام غسل
2 استحاضه
احکام زن مستحاضه
3 عادت ماهانه
احکام زن حائض
اقسام زنان حائض
مسائل متفرّقه حیض
4 نفاس
احکام زن نفساء
5 مسّ میّت
محتضر
احکام محتضر
اموات
احکام اموات
6 غسل میّت
غسل میت
احکام غسل میّت
احکام کفن کردن
احکام حَنُوط
نماز میّت
دستور نماز میّت
مستحبّات نماز میّت
احکام دفن
مستحبّات دفن
نماز وحشت
احکام نبش قبر
احکام شهید
غسلهای مستحب
تیمم و احکام أن
موارد تیمّم
اوّل از موارد تیمّم
دوم از موارد تیمّم
سوم از موارد تیمّم
چهارم از موارد تیمّم
پنجم از موارد تیمّم
ششم از موارد تیمّم
هفتم از موارد تیمّم
طریقه تیمّم کردن
احکام تیمّم
نماز
اهمّیّت نماز
نمازهای واجب
نمازهای واجب یومیّه
نماز جمعه
نماز جمعه
احکام نماز جمعه
طریقه نماز جمعه
اوقات نمازهای پنجگانه
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نماز مغرب و عشا
وقت نماز صبح
احکام اوقات نماز
ترتیب در میان نمازها
نمازهای نافله (مستحب)
وقت نافله های شبانه روزی
نماز غُفیله
مقدمات نماز
احکام قبله
آداب و احکام مسجد
شرایط لباس نمازگزار
مکان نمازگزار
اذان و اقامه
مواردی که اذان گفتن ساقط می شود
واجبات نماز
واجبات یازده گانه
1 نیّت
2 تکبیره الاحرام
3 قیام
4 قرائت
5 رکوع
6 سجود
7 ذ کر رکوع و سجود
احکام سجود
پوشانیدن بدن در نماز
مستحبّات سجده
مکروهات سجده
سجده های واجب قرآن مجید
8 تشهّد
9 سلام
10 ترتیب
11 موالات
قنوت
ترجمه نماز
تعقیبات نماز
مبطلات نماز
اموری که در نماز مکروه است
مواردی که شکستن نماز جایز است
شکّیّات نماز
شکهای 23 گانه
1 شکهای باطل
2 شکهایی که اعتبار ندارد
3 شکهای صحیح
مسائل متفرّقه شکّیّات
طریقه نماز احتیاط
احکام سجده سهو
نماز مسافر
مسائل متفرّقه نماز مسافر
نماز قضا
نماز قضای پدر و مادر
نماز استیجاری
نماز جماعت
شرایط نماز جماعت
احکام جماعت
شرایط امام جماعت
احکام نماز آیات
نماز عید فطر و قربان
روزه
وجوب روزه
نیّت
کارهایی که روزه را باطل می کند
مبطلات روزه
1 خوردن و آشامیدن
2 جماع
3 استمناء
4 دروغ بستن به خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امامان (علیهم السلام)
5 رساندن غبار غلیظ به حلق
6 فرو بردن سر در آب (ارتماس)
7 باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح
8 اماله کردن با مایعات
9 قی کردن
کارهایی که برای روزه دار مکروه است
مواردی که قضا و کفّاره واجب است
کفّاره روزه
احکام کفّاره روزه
مواردی که فقط قضا لازم است
مواردی که قضا واجب نیست
احکام روزه قضا
احکام روزه شخص مسافر
کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
راه ثابت شدن اوّل ماه
روزه های حرام
روزه های مکروه
روزه های مستحب
کسانی که نمی توانند روزه بگیرند
خمس
موارد هفتگانه خمس
1 منافع کسب و کار
2 معدن
3 گنج
4 مال حلال مخلوط به حرام
5 جواهراتی که با غوّاصی به دست می آید
6 غنائم جنگی
7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد
مصرف خمس
زکات
احکام زکات مال
زکات غلاّت
نصاب طلا و نقره
زکات حیوانات
نصاب گاو
نصاب شتر
مصرف زکات
مستحقّین زکات
نیّت زکات
مسائل متفرّقه زکات
زکات فطره
مصرف زکات فطره
احکام زکات فطره
مسائل متفرّقه زکات فطره
حج
حج و شرایط آن
احکام استطاعت
معاملات واجب و مستحب
معاملات مکروه
معاملات حرام و باطل
ربا
احکام ربا
شرایط خریدار و فروشنده
شرایط جنس و عوض آن
صیغه معامله
خرید و فروش میوه ها بر درخت
معامله نقد و نسیه
معامله سلف و شرایط آن
احکام معامله سلف
خرید و فروش طلا و نقره
احکام خیارات
شرکت
شرکت
احکام خرید و فروش
خرید و فروش
احکام معاملات
خرید و فروش
احکام شرکت
صلح
صلح
احکام و شرایط صلح
اجاره
اجاره
احکام اجاره
شرایط اجاره
مسائل متفرّقه اجاره
مزارعه
مزارعه
شرایط مزارعه
احکام مزارعه
مساقات
مساقات
شرایط مساقات
احکام مساقات
حجر
محجورین
وکالت
جعاله
جعاله
شرایط جعاله
قرض
حواله
احکام حواله
رهن
رهن
شرایط و احکام رهن
ضمانت
ضمانت
شرایط و احکام ضمانت
کفالت
شرایط کفالت و کفیل
امانت
امانت (ودیعه)
شرایط و احکام امانت
عاریه
نکاح
ازدواج و زناشوئی
دستور خواندن صیغه عقد دائم
دستور خواندن صیغه عقد موقت
شرایط عقد ازدواج
عیوب فسخ نکاح
گروهی از زنانی که ازدواج با آنان حرام است
احکام عقد دائم
احکام عقد موقّت
مسائل متفرّقه ازدواج
شیر دادن (رضاع)
احکام شیر دادن
آداب شیر دادن
مسائل متفرّقه شیر دادن
طلاق
شرایط طلاق
عدّه طلاق
عدّه وفات
طلاق بائن و رجعی
احکام رجوع
طلاق خُلْع
طلاق مبارات
احکام متفرّقه طلاق
غصب
غصب
اموال گمشده (لُقَطِه)
احکام اموال گمشده
ذبح و شکار حیوانات
شرایط ذبح حیوانات
دستور کشتن شتر
مستحبّات و مکروهات ذبح
شرایط شکار با اسلحه
احکام شکار
شرایط شکار با سگهای شکاری
صید ماهی
خوردنی ها و آشامیدنی ها
حیوانات حلال و حرام گوشت
اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت
خوردنی ها و آشامیدنی های حرام
مستحبّات و مکروهات غذا خوردن
مستحبّات و مکروهات آشامیدن آب
نذر و عهد - قسم
نذر و عهد
قسم خوردن
شرایط قسم خوردن
احکام قسم خوردن
وقف
احکام و شرایط وقف
وصیّت
شرایط وصیّت کننده
احکام وصیّت
کسانی که ارث می برند
ارث گروه اوّل
ارث گروه دوم
ارث زن و شوهر
دفاع
احکام دفاع
امر به معروف و نهی از منکر
مسائل جدید مورد نیاز
معاملات بانکی و صندوقهای قرض الحسنه
سفته و چک
معاملات سرقفلی
بیمه
تلقیح (بارور نمودن زن)
پیوند اعضاء و تشریح
مضاربه
مسائل عمومی مورد ابتلاء

عناوین پر بازدید

AhkamMostViewed