صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه امام سجاد (ع)

1 دعای حمد و سپاس خدای تعالی
2 دعا بر محمد و آل محمد
3 دعای آنحضرت بر حاملان عرش
4 پیروان پیامبران
5 خویشتن و دوستان
6 صبح و شام
7 بلا و سختی
8 اخلاق ناپسند
9 شوق به آمرزش
10 پناه‌بردن به خدا
11 عاقبت به خیری
12 اعتراف و توبه
13 طلب حاجت
14 دادخواهی از ستم
15 هنگام بیماری
16 طلب آمرزش
17 شر شیطان
18 دفع بلا
19 طلب باران
20 مکارم الاخلاق
21 اندوه از خطا
22 هنگام سختی
23 تندرستی
24 پدر و مادر
25 فرزندان
26 همسایگان و دوستان
27 مرزداران
28 پناه‌ بردن به خدا
29 روزی
30 پرداخت بدهی
31 توبه
32 دعا در نماز شب
33 درخواست خیر
34 گرفتاری به گناه
35 رضا به قضای الهی
36 هنگام رعد و برق
37 کوتاهی در شکرگزاری
38 پوزش از ستم
39 طلب عفو و رحمت
40 یاد مرگ
41 پرده ‌پوشی از گناه
42 ختم قرآن
43 رؤیت هلال
44 ورود به رمضان
45 وداع با رمضان
46 عید فطر و جمعه
47 دعای روز عرفه(امام سجاد ع)
48 عید قربان و جمعه
49 دفع حیله دشمنان
50 خوف از خدا
51 تضرع و زاری به درگاه خداوند
52 پافشاری در دعا
53 فروتنی در برابر خدا
54 زدودن اندوه‌ها