گروه ماح (ملت امام حسین ع)


صفحه اصلی

رفیق شهیدم


ابوذر روحی

جون میذارم برا کشورم، من رگ و خونم ایرانیه اینکه می بینی چند بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه این که می بینی چند بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه لاله آلاله ریخت رو زمین، تا تو دنیا شدیم رو سفید واسه هر کرسی مملکت، دادیم هفتاد و دو تا شهید واسه هر کرسی مملکت، دادیم هفتاد و دو تا شهید أینَ عمّار؟ أینَ عمّار؟ أینَ عمّار؟ منم عمّار، یه عمّار ایرانی از نسل سلیمانی منم میرزا، همون کوه غیرت میرزا کوچک گیلانی منم سلمان، همون سلمانٌ مِنّا از تبار ایرانی منم علی لندی، منم حسین فهمیده یک دهه هشتادی که حاج قاسمو دیده یک دهه ی نودی که الگوش یک شهیده حاج قاسم یادم داد؛ اگه عشق باشه راحته عاشقی حاج قاسم یادم داد؛ باید جون گذاشت بابت عاشقی حاج قاسم یادم داد؛ یک و بیست بشه ساعت عاشقی منم علی لندی، منم حسین فهمیده یک دهه هشتادی که حاج قاسمو دیده یک دهه ی نودی که الگوش یک شهیده رفیق شهیدم، بهشت رو تو چشمِ تو دیدم دفتری که عکس تو رو داشت خریدم رفیق شهیدم، غرق شور و شِینیم با پرواز تو زیر دِینیم ما ملت امام حسینیم رفیق شهیدم، ای مرد غیور، رو منم حساب کن واسه ی ظهور رو منم حساب کن اصلاً همه جور رو منم حساب کن منم علی لندی، منم حسین فهمیده یک دهه هشتادی که حاج قاسمو دیده یک دهه ی نودی که الگوش یک شهیده

سلام فرمانده


ابوذر روحی

عشق جانم امام زمانم عشق جانم امام زمانم عشق جانم امام زمانم عشق جانم دنیا بدون تو معنایی نداره عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره دنیای بدون تو معنایی نداره عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده سـلام فرمانده سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده سلام فرمانده بیا جون من بیا ، بیا یارت میشم هوادارت میشم گرفتارت میشم علی بن مهزیارت میشم با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم بیا جون من بیا ، بیا یارت میشم هوادارت میشم گرفتارت میشم علی بن مهزیارت میشم با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده سـلام فرمانده سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده سلام فرمانده نبین قدم کوچیکه پاش بیفته من برات قیام میکنم نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تموم میکنم نبین قدم کوچیکه از صف 313 تا بهت سلام میکنم نـبین کمه سنم تو فقط صدام بزن ببین چیکار برات میکنم نبین کمه سنم با همین دستای کوچیکم همش دعات میکنم نبین کمه سنم بأبی انت و أمی همه رو فدات میکنم همه رو فدات میکنم سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده سـلام فرمانده سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده سلام فرمانده عهد میبندم روزی لازمت بشم عهد میبندم حاج قاسمت بشم عهد میبندم مثل بهجت و مثل سربازای گمنام خادمت بشم عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام من به چشم تو بیام هزارو صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدی اند غصه سربازو نخور آقا سربازات هزارو چهارصدی اند سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده سـلام فرمانده سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده سلام فرمانده سلام فرمانده