خطبه ها


1 آفرينش آسمان و زمين و آفرينش انسان 2 پس از بازگشت از نبرد صفّين 3 خطبه شقشقيّه 4 پس از فتح بصره 5 پس از وفات پيامبر ص 6 آگاهى و مظلوميّت امام ع 7 شناخت پيروان شيطان 8 پيمان شكنى زبير 9 شناخت طلحه و زبير (و اصحاب جمل) 10 آگاهى امام عليه السّلام براى مقابله با اصحاب جمل 11 آموزش نظامى 12 شركت آيندگان در پاداش گذشتگان (نقش نيّت در پاداش اعمال) 13 عوامل سقوط جامعه 14 قبل از آغاز جنگ جمل 15 سياست اقتصادى امام ع 16 پس از بيعت مردم مدينه با امام ع 17 شناخت بدترين انسانها 18 نكوهش اهل رأى 19 در مورد اشعث 20 علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ 21 راه رستگارى 22 شناساندن ناكثين «اصحاب جمل» 23 دلدارى به تهيدستان و تأديب ثروتمندان‏ 24 ضرورت آمادگى براى جهاد 25 علل شكست كوفيان 26 پس از كشته شدن محمّد بن ابى بكر در مصر 27 ارزش جهاد 28 دنيا شناسى 29 علل شكست كوفيان 30 پاسخ به شايعات دشمن 31 در مورد طلحه و زبير 32 اقسام مردم 33 قبل از جنگ با ناكثين 34 بعد از شکست خوارج 35 بعد از ماجراى حكميّت 36 نصيحت خوارج 37 پس از شورش نهروان 38 شناخت شبهات 39 در نكوهش كوفيان 40 ضرورت حكومت 41 پرهيز از حيله و نيرنگ 42 پرهيز از آرزوهاى طولانى و هوا پرستى 43 ضرورت جهاد با شاميان 44 تأسّف از فرار مصقله 45 در روز عيد فطر 46 دعاى سفر 47 درباره كوفه 48 ضرورت آمادگى رزمى 49 صفات و علم الهي 50 در مورد فتنه ها 51 دستور آزاد كردن آب فرات 52 زهد در دنيا 53 درباره عيد قربان 54 وصف روز بيعت 55 در مورد جنگ صفّين 56 وصف اصحاب پيامبر ص 57 در وصف معاويه 58 آينده خوارج 59 خبر از قتلگاه خوارج 60 خبر از تداوم تفكّر انحرافى خوارج 61 نهى از كشتار خوارج 62 موضع گيرى امام عليه السّلام برابر تهديد به ترور 63 روش برخورد با دنيا 64 شتافتن به سوى اعمال پسنديده 65 شناخت صفات خدا 66 آموزش تاكتيك هاى نظامى 67 در مورد سقيفه 68 در مورد شهادت محمّد بن ابى بكر 69 علل نكوهش كوفيان 70 در سحرگاه ضربت خوردن 71 علل نكوهش اهل عراق 72 آموزش صلوات 73 درباره مروان 74 هنگام بيعت مردم با عثمان 75 دفاعيات امام برابر تهمت ها 76 صفات پرهيزگاران 77 هشدار به غاصبان بنى اميه 78 نيايش امام 79 وقتى كه قصد حركت به سوى خوارج نمود 80 پس از خاتمه جنگ جمل 81 تعريف زهد و پارسايى 82 دنيا شناسى 83 شناخت صفات الهى 84 درباره عمرو عاص‏ 85 خدا شناسى 86 در توحيد الهى 87 صفات متقين 88 عوامل هلاكت انسانها 89 دوران جاهليت و مبعث 90 خداشناسي 91 خطبه اشباح 92 علل نپذيرفتن خلافت 93 بيان فضل و دانش اميرالمومنين ع 94 فضائل اهل بيت ع 95 دوران جاهليّت و نعمت بعثت 96 در مورد خداوند و رسول الله ص 97 در مورد تفاوت اصحاب اميرالمومنين ع و اصحاب رسول الله ص 98 خبر از ستمگرى و فساد بنى اميّه 99 پرهيز از دنيا پرستى 100 در مورد اهل بيت ع 101 خبر از حوادث آينده 102 ذکر روز قيامت 103 در مورد زهد 104 درباره فضائل رسول الله ص 105 وصف پيامبر اسلام ص 106 و توصيف پيامبر اسلام ص و توبيخ اصحاب‏ 107 روحيه به سربازان 108 حوادث آينده 109 الزّهراء 110 ديباج 111 در نکوهش دنيا 112 درباره مرگ 113 نكوهش دنيا 114 نصيحت مردم 115 استسقاء 116 نصيحت ياوران 117 سرزنش بخيل 118 در مورد اصحاب صالح اميرالمومنين ع 119 نكوهش كوفيان 120 موعظه مردم 121 بعد از ليلة الهرير 122 خطاب به خوارج 123 در هنگام نبرد صفين 124 در مورد جهاد 125 بعد از حکميت 126 مساوات در تقسيم بيت المال 127 بيان احکام دين 128 حوادث آينده بصره 129 درباره اندازه و مقياس 130 در هنگام وداع با ابوذر 131 منبريّه 132 موعظه مردم 133 در عظمت خدا و قرآن 134 مشاوره به خليفه دوم 135 خطاب به مغيرة 136 در مورد بيعت 137 در مورد طلحه و زبير 138 در مورد حوادث آينده 139 در هنگام شوراي خلافت 140 نهي از عيب جويي 141 نهي از غيبت 142 نيکي به نا اهل 143 استسقاء 144 مبعث سولان و فضائل اهل بيت ع 145 دنياي فاني 146 مشاوره نظامي 147 در مورد بعثت 148 در مورد طلحه و زبير 149 قبل از شهادت 150 در مورد فتنه هاي آينده 151 حذر از فتنه ها 152 توصيف اهل بيت ع 153 در مورد گمراهان 154 فضائل اهل بيت ع 155 در مورد خفاش 156 پس از جنگ جمل 157 توصيه به تقوا 158 در مورد قرآن و رسول الله ص 159 نحوه برخورد با مردم 160 در مورد توحيد 161 وصف پيامبر ص و اهل بيتش ع 162 در مورد غصب خلافت 163 خداشناسي 164 هشدار دادن به عثمان 165 طاووس 166 امر به الفت 167 ويژگى هاى قرآن 168 در مورد کيفر شورشيان 169 در هنگام حرکت به سوي بصره 170 روش هدايت كردن 171 دعا قبل از جنگ 172 در مورد روز شورا 173 در مورد صلاحيت خلافت 174 در مورد طلحه 175 بيان قابت اميرالمومنين ع با رسول الله ص 176 بيان فضائل قرآن 177 حکميت 178 تقوا و شهادت 179 رويت پروردگار 180 نکوهش ياران 181 در مورد خوارج 182 خداشناسي 183 بيان قدرت خداوند 184 در جواب «لا حكم إلا للّه» 185 عجائب خلقت 186 در توحيد حق 187 حوادث آينده 188 تقوا و مرگ 189 ايمان و هجرت‏ 190 در مورد خوارج 191 سفارش به تقوا 192 قاصعه 193 خطبه المتقين(همام) 194 وصف منافقان 195 در ستايش خدا 196 هشدار از غفلت زدگى 197 فضائل امير المؤمنين ع 198 توصيه به تقوا 199 نماز و زکات 200 درباره معاويه‏ 201 سلوک در راه حق 202 هنگام دفن فاطمه س 203 فرار از دنيا به سوي آخرت 204 پند به ياران 205 در مورد طلحه و زبير 206 نهي از دشنام 207 حفظ جان حسنين ع 208 اختلاف در حکميت 209 نهي از عزلت 210 انواع محدثان 211 شگفتى آفرينش پديده ها 212 بسيج مردم براى جنگ با شاميان 213 مجد و عظمت خداوند 214 وصف پامبر اسلام ص 215 از دعاها اميرالمومنين ع 216 حقوق متقابل رهبر و مردم 217 شکوه از قريش 218 درباره اصحاب جمل 219 تأسّف بر كشتگان جمل 220 توصيف سالکان 221 پس از خواندن آيه اول سوره تكاثر 222 به هنگام تلاوت آيه 37 سوره نور 223 به هنگام تلاوت آيه 6 سوره انفطار 224 پرهيز از ظلم 225 دعا براي فراواني روزي 226 فرار از دنيا 227 وصف عاشقان خدا 228 وصف سلمان فارسي 229 توصيف روز بيعت 230 توصيه به تقوا 231 در مورد پيامبر اسلام ص 232 احتياط در مصرف بيت المال 233 در فضيلت اهل بيت ع 234 علت تفاوت مردمان 235 هنگام غسل دادن پيامبر اسلام ص 236 ياد مشكلات هجرت 237 تشويق به عمل‏ 238 در مورد حکميت 239 فضائل اهل بيت ع 240 نکوهش عثمان 241 تشويق به جهاد