از روایات اسلامی مشاوره بگیر

قانون عليت آفرينش زمين

الإمامُ زينُ العابدينَ عليه السلام - في قولِه تعالى :«الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِراشاً»-: جَعَلَها مُلائمَةً لطَبائعِکُم، مُوافِقَةً لأجْسادِکُم، لَم يَجْعَلْها شَديدَةَ الحَمْي والحَرارَةِ فتُحْرِقَکُم، ولا شَديدَةَ البَرْدِ فتُجمِدَکُم، ولا شَديدَةَ طِيبِ الرِّيحِ فتَصْدَعَ هاماتِکُم، ولا شَديدَةَ النَّتْنِ فتُعْطِبَکُم.


امام زين العابدين عليه السلام - درباره آيه «آن خدايى که زمين را بستر شما کرد»- فرمود: زمين را مناسب با طبايع شما و سازگار با بدنهايتان قرار داد. آن را، نه چندان گرم و حرارتى کرد که شما را بسوزاند و نه آن چنان سرد که يخ زنيد و نه آن چنان خوشبو که سردرد گيريد و نه چندان بد بو که شما را به سختى اندازد.