از روایات اسلامی مشاوره بگیر

دانش و دانايى برترى مُرکّب عالمان بر خون شهيدان

عنه صلى الله عليه و آله: يوزَنُ مِدادُ العُلَماءِ ودَمُ الشُّهَداءِ،يَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دَمِ الشُّهَداءِ.


پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: مرکّب علما و خون شهدا باهم وزن مى شود و کفه مرکّب علما بر خون شهدا سنگينى مى کند.