پایگاه سخنرانی
پایگاه سخنرانی

آیت الله مجتهدی تهرانی

هفت چیز که آدم خودشو مسخره میکنه


آیت الله مجتهدی تهرانی

خیلی گناه داره غیبت!


آیت الله مجتهدی تهرانی

دنیا . . . تو منگنه بزارش


آیت الله مجتهدی تهرانی

دارم میرم دستم خالیه


آیت الله مجتهدی تهرانی

ببخشید


آیت الله مجتهدی تهرانی

خوش بحال شما جوونا


آیت الله مجتهدی تهرانی

آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد


آیت الله مجتهدی تهرانی

علامت های اهل بهشت


آیت الله مجتهدی تهرانی

از هیچی نترس فقط از مرگ بترس؟


آیت الله مجتهدی تهرانی

آثار عجیب استغفار


آیت الله مجتهدی تهرانی

اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها


آیت الله مجتهدی تهرانی

نماز رو از ترس جهنم نخونید!


آیت الله مجتهدی تهرانی

بهترین جوانان


آیت الله مجتهدی تهرانی

ببری مال مسلمان چو مالت ببرند ..


آیت الله مجتهدی تهرانی

گرفتاری در دنیا


آیت الله مجتهدی تهرانی

بین مردم را اصلاح کنید


آیت الله مجتهدی تهرانی

اگر از ترس جهنم نماز بخونیم ، خیلی چنگی به دل نمی زند


آیت الله مجتهدی تهرانی

آخرین دفاع خود در قیامت


آیت الله مجتهدی تهرانی

مرنج و مرنجان


آیت الله مجتهدی تهرانی

زن هایی که عذاب قبر ندارند ، و با حضرت زهرا محشور می شوند


آیت الله مجتهدی تهرانی

دنیا همش دو روزه …


آیت الله مجتهدی تهرانی

انواع روزه


آیت الله مجتهدی تهرانی

چطور شیطان از انسانها دور می شود


آیت الله مجتهدی تهرانی

حق نداریم در مورد دیگران قضاوت کنیم


آیت الله مجتهدی تهرانی

حضور قلب در نماز


آیت الله مجتهدی تهرانی

حرف دنیا زدن


آیت الله مجتهدی تهرانی

تعریف مردم


آیت الله مجتهدی تهرانی

همسایه آزاری


آیت الله مجتهدی تهرانی

آداب انفاق و کمک به دیگران


آیت الله مجتهدی تهرانی

حدیثی عجیب از بی نماز ها


آیت الله مجتهدی تهرانی

طهارت ظاهری و باطنی


آیت الله مجتهدی تهرانی

بغض دنیا


آیت الله مجتهدی تهرانی

غرور و مستی


آیت الله مجتهدی تهرانی

دنیا چیست؟


آیت الله مجتهدی تهرانی

حرام شدن گوشت ۳ طایفه به آتش جهنم


آیت الله مجتهدی تهرانی

نماز شب


آیت الله مجتهدی تهرانی

هم حرف هم عمل


آیت الله مجتهدی تهرانی

در کارهای دنیایی، به پایین دست خودت نگاه کن!


آیت الله مجتهدی تهرانی

خدمت به مردم


آیت الله مجتهدی تهرانی

شب قدر


آیت الله مجتهدی تهرانی

احکام فطریه


آیت الله مجتهدی تهرانی

خیر دنیا و آخرت


آیت الله مجتهدی تهرانی

سوال نکیر و منکر


آیت الله مجتهدی تهرانی

غربت امام جعفر صادق(ع)


آیت الله مجتهدی تهرانی

سیره شخصیتی امام رضا (ع)


آیت الله مجتهدی تهرانی

با کسی قهر نکنید!


آیت الله مجتهدی تهرانی

رسالت پیامبر (ص) در واقعه غدیر


آیت الله مجتهدی تهرانی

برای قیامتت چه تهیه دیده ای؟


آیت الله مجتهدی تهرانی

حرص به دنیا


آیت الله مجتهدی تهرانی

حل مشکلات با هدیه هزار صلوات به مادر امام زمان (عج)


آیت الله مجتهدی تهرانی

سه چیز موجب هلاکت انسان است


آیت الله مجتهدی تهرانی

زیارت امام با پای پیاده از روی محبت


آیت الله مجتهدی تهرانی

وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام


آیت الله مجتهدی تهرانی

حضور قلب در نماز


آیت الله مجتهدی تهرانی

ربا نخورید!!


آیت الله مجتهدی تهرانی

همه کارها رو خدا درست میکنه


آیت الله مجتهدی تهرانی

آیا قلب ما هم با خدا ارتباط داره؟


آیت الله مجتهدی تهرانی

زینت مومن ۱


آیت الله مجتهدی تهرانی

زینت مومن ۲


آیت الله مجتهدی تهرانی

نماز اول وقت


آیت الله مجتهدی تهرانی

ای خدا شتر دیدی ندیدی!


آیت الله مجتهدی تهرانی

اجابت دعا


آیت الله مجتهدی تهرانی

فکر دیگران باشید


آیت الله مجتهدی تهرانی

توهین به فقیر


آیت الله مجتهدی تهرانی

چهار دسته آدم


آیت الله مجتهدی تهرانی

رژه رفتن سه چیز جلوی ما در حال احتضار


آیت الله مجتهدی تهرانی

بوی گناه


آیت الله مجتهدی تهرانی

لعنت خدا و آمین فرشتگان


آیت الله مجتهدی تهرانی

تواضع داشته باش


آیت الله مجتهدی تهرانی

مکر و حیله شیطان


آیت الله مجتهدی تهرانی

آثار و برکات دعا


آیت الله مجتهدی تهرانی

حقوق همسایه


آیت الله مجتهدی تهرانی

موش دزد


آیت الله مجتهدی تهرانی

سخن چینی


آیت الله مجتهدی تهرانی

حدیثی زیبا از امام محمد باقر (ع)


آیت الله مجتهدی تهرانی

مسئولیت اعضای بدن


آیت الله مجتهدی تهرانی

نماز شب بخوان


آیت الله مجتهدی تهرانی

خاکی باشید


آیت الله مجتهدی تهرانی

خداوند به قلب شما نگاه می کند


آیت الله مجتهدی تهرانی

نماز کامل از منظر امام رضا علیه السلام


آیت الله مجتهدی تهرانی

اهل شوخی باشید


آیت الله مجتهدی تهرانی

روضه حضرت فاطمه زهرا (س)


آیت الله مجتهدی تهرانی

تواضع امام خمینی (ره)


آیت الله مجتهدی تهرانی

نصیحت خدا به حضرت موسی(ع)


آیت الله مجتهدی تهرانی

درمان عُجب و خودپسندی


آیت الله مجتهدی تهرانی

دستت را پیش کسی دراز نکن


آیت الله مجتهدی تهرانی