پایگاه سخنرانی
پایگاه سخنرانی

حاج آقا پارسا

غفلت در آخرالزمان


حاج آقا پارسا

قلب مشغول به خدا


حاج آقا پارسا

حیای فاطمی


حاج آقا پارسا

مقام ملکوتی حضرت زهرا(س)


حاج آقا پارسا

دیوانه واقعی


حاج آقا پارسا

معرفت و شناخت فاطمه زهرا(س)


حاج آقا پارسا

آثار صلوات


حاج آقا پارسا

حب امیرالمومنین (ع)


حاج آقا پارسا

بی برکتی در بی نمازی


حاج آقا پارسا

چرا حال عبادت نداریم؟


حاج آقا پارسا

افرادی که خدا درشب قدر به آنها نگاه نمی کند(بخش اول)


حاج آقا پارسا

افرادی که خدا درشب قدر به آنها نگاه نمی کند(بخش دوم)


حاج آقا پارسا

راه های وصل شدن در شب قدر


حاج آقا پارسا

آمادگی برای مرگ


حاج آقا پارسا

آمادگی برای مرگ (بخش دوم)


حاج آقا پارسا

سیر سمت خدا


حاج آقا پارسا

بدبینی نسبت به دیگران


حاج آقا پارسا

عمل ریاکارانه


حاج آقا پارسا

یک عمل خالص


حاج آقا پارسا

چشم پوشی از گناهان دیگران


حاج آقا پارسا

عمل خالص برای خدا


حاج آقا پارسا

عمل خالص برای خدا (۲)


حاج آقا پارسا

حب امیرالمومنین علیه السلام


حاج آقا پارسا

بردن آبروی مومن


حاج آقا پارسا

دلیل بد عاقبتی زبیر


حاج آقا پارسا

بردن آبروی مومن ۲


حاج آقا پارسا

حفظ آبروی فرزندان


حاج آقا پارسا

انواع ریا


حاج آقا پارسا

نفاق بین مذهبی ها


حاج آقا پارسا

برطرف کردن زنگار از دل


حاج آقا پارسا

حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها مظهر حیا


حاج آقا پارسا

ارزش ادای امانت


حاج آقا پارسا

دنبال کار مردم باشید


حاج آقا پارسا

چاشنی اخلاص برای اعمال


حاج آقا پارسا

برطرف کردن حاجات مردم


حاج آقا پارسا

به چه چیز فکر کنیم؟


حاج آقا پارسا

علامت های شیعه واقعی : بخش اول


حاج آقا پارسا

علامت های شیعه واقعی : بخش دوم


حاج آقا پارسا